Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA

Vad du behöver veta om psykisk ohälsa

Vad du behöver veta om psykisk ohälsa

”Det kändes som att luften gick ur mig”, säger Claudia om hur det var att få diagnosen bipolär sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom. ”Stämpeln som psykiskt sjuk kändes helt omöjlig att leva med.”

”Det tog tid att acceptera situationen”, säger Claudias man, Mark. ”Men jag förstod att det viktigaste var att stötta min fru.”

HUR skulle det kännas om du eller någon närstående drabbades av psykisk ohälsa? Som tur är finns det hjälp att få. Vi ska nu se på några punkter som är bra att känna till om psykisk ohälsa. *

 Fakta om psykisk ohälsa

”Psykisk ohälsa drabbar hundratals miljoner över hela världen och påverkar livet för deras närmaste. Var fjärde person kommer någon gång i livet att drabbas av psykisk ohälsa. Depression är den enskilt största orsaken till funktionsnedsättning i världen. Schizofreni och bipolär sjukdom är bland de mest allvarliga och funktionsnedsättande sjukdomarna. ... Trots det stora antalet drabbade förblir psykisk ohälsa tabubelagt, ignorerat och en orsak till diskriminering.” (Världshälsoorganisationen, WHO)

Enligt WHO drar sig många människor med psykiska besvär för att söka hjälp eftersom de oroar sig för hur de kommer att bli betraktade av omgivningen.

Trots att de flesta psykiska sjukdomar och besvär går att behandla visar siffror från USA att omkring 60 procent av de vuxna och nästan 50 procent av unga mellan 8 och 15 år med psykiska besvär inte fick någon behandling under förra året. (National Alliance on Mental Illness)

 Att förstå psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa? Det har beskrivits som en betydande funktionsnedsättning som påverkar en persons tänkesätt, känslor och beteende. Tillståndet stör personens förmåga att hantera sociala relationer och sin vardag.

Psykisk ohälsa är inget tecken på svaghet eller på brister i personligheten.

Symtomen kan variera i längd och intensitet, beroende på individens specifika sjukdom och omständigheter. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, oavsett kön, ålder, kultur, etnicitet, religion, utbildningsnivå eller inkomst. Psykisk ohälsa är inget tecken på svaghet eller på brister i personligheten. Med rätt medicinsk behandling kan man få ett rikt och meningsfullt liv.

Behandling av psykisk ohälsa

Inom sjukvården kan man få hjälp med många psykiska problem. Det första steget är därför att få en grundlig utredning av utbildad vårdpersonal som har erfarenhet av att behandla psykiska sjukdomar.

Men för att få nytta av deras kompetens måste man följa deras råd och rekommendationer. Det kan kräva att man kommer över eventuell motvilja att prata med andra om sina problem. Behandlingen kan innebära att man får tala med en psykolog eller terapeut som kan hjälpa en att förstå sin sjukdom, att lösa praktiska problem och att få motivation att fortsätta med behandlingen. Det kan betyda mycket om en familjemedlem eller vän är med vid sådana samtal för att ge stöd och uppmuntran.

Många har kunnat hantera sin psykiska ohälsa när de fått mer kunskap om sin sjukdom och fullföljt den behandling som läkare rekommenderat. ”Innan min fru fick sin diagnos visste vi inte så mycket om psykisk ohälsa”, säger Mark, som citerades tidigare. ”Men vi har lärt oss att ta ett steg i taget och att anpassa oss efter situationen. Vi har haft stor nytta av det stöd vi fått från både vårdpersonal och anhöriga.”

Första steget är att få en grundlig utredning av utbildad vårdpersonal.

 Claudia håller med och säger: ”I början kändes min diagnos som ett fängelsestraff. Men även om min sjukdom begränsar oss båda till viss del, har jag märkt att det går att övervinna hinder som först verkar övermäktiga. Så jag hanterar min sjukdom genom att ta en dag i taget, samarbeta med mitt vårdteam och ta hand om mina relationer till andra.”

Den andliga hälsan är viktig

Bibeln säger inte att andlighet botar vare sig fysiska eller psykiska problem. Men många familjer jorden runt har ändå funnit tröst och kraft av det som sägs i Bibeln. Där får vi bland annat en försäkran om att vår kärleksfulle skapare verkligen vill trösta dem som har ”ett förkrossat hjärta” och ”en bedrövad ande”. (Psalm 34:18)

Bibeln är inget medicinskt uppslagsverk, men den ger praktiska råd som kan hjälpa oss att hantera jobbiga känslor och påfrestande situationer. Bibeln ger oss också ett hopp om en tid då alla som lever på jorden kommer att slippa sjukdomar och lidande. Guds ord lovar: ”Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra. Då skall den halte klättra som en hjort, och den stummes tunga skall ropa högt av glädje.” (Jesaja 35:5, 6)

^ § 5 Uttrycket ”psykisk ohälsa” används i den här artikeln som en övergripande term för både psykiska sjukdomar, beteendestörningar och psykiska besvär.

^ § 32 Vakna! rekommenderar inte någon viss behandling. Kristna bör försäkra sig om att den behandling de väljer inte strider mot Bibelns principer.

^ § 40 Se artikeln ”Hur man klarar av stress” i Vakna! för maj 2014.