Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA

Fyra sätt att bli lyckligare

Fyra sätt att bli lyckligare

”Jag kommer att bli lycklig när jag gifter mig och får barn.”

”Jag kommer att bli lycklig när jag flyttar hemifrån.”

”Jag kommer att bli lycklig när jag får det där jobbet.”

”Jag kommer att bli lycklig när ...”

HAR du tänkt så någon gång? Hur länge höll lyckokänslorna i så fall i sig när du väl fick det du längtade efter? Började de avta efter en tid? Självklart kan man bli glad av att nå sina mål eller få något som man har längtat efter. Men den lyckan är oftast övergående. Verklig lycka är inte bara beroende av prestationer eller självförverkligande. Den är, precis som hälsan, beroende av många olika faktorer.

Vi är alla unika. Det som gör den ene glad kanske inte skulle betyda något alls för den andre. Dessutom förändras vi med åren. Men det finns några saker som har visat sig bidra särskilt mycket till ett lyckligt liv, vilken situation man än har. Sann lycka har bland annat ett nära samband med att man är förnöjsam, undviker avundsjuka, har goda relationer till andra och tänker positivt. Vi ska se varför.

 1. VAR FÖRNÖJSAM

”Pengar är till skydd.” Den slutsatsen drog en man som funderade mycket över den mänskliga naturen. Men han skrev också: ”Den som älskar silver blir inte mätt på silver, och den som älskar rikedom blir inte mätt på inkomster. Också detta är tomhet.” (Predikaren 5:10; 7:12) Vad var hans poäng? Vi behöver pengar för att överleva, men vi måste undvika att bli giriga. Annars kommer vi aldrig att bli nöjda. Han som skrev ner det här, kung Salomo i det forntida Israel, hade möjlighet att pröva om ett lyxliv verkligen gav sann lycka. Han skrev: ”Inget av allt som mina ögon begärde undanhöll jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje.” (Predikaren 1:13; 2:10)

Pengar var ingen bristvara för Salomo. Han byggde storslagna hus, anlade vackra parker och dammar och anlitade många tjänare. Det han ville ha, skaffade han sig. Vad kom han fram till? Allt det här gjorde honom lycklig i viss utsträckning, men det gick fort över. ”Allt var tomhet och ett jagande efter vind”, sa han, ”och det var ingen fördel med något.” Han sa till och med att han ”hatade livet”! (Predikaren 2:11, 17, 18) Ja, Salomo lärde sig att man inte får ut särskilt mycket av ett liv som bara handlar om att lyxa till det för sig själv. *

Vad säger då modern forskning om det här? En artikel i Journal of Happiness Studies slog fast att ”när de grundläggande behoven är fyllda gör ytterligare inkomster inte mycket för att öka det personliga välbefinnandet”. Faktum är att många studier har visat att ökad konsumtion, framför allt på bekostnad av moral och värderingar, snarare minskar lyckan i livet.

BIBLISK PRINCIP: ”Låt ert levnadssätt vara fritt från penningkärlek; nöj er med det som är.” (Hebréerna 13:5)

2. UNDVIK AVUNDSJUKA

Avund har definierats som ”en smärtsam eller bitter medvetenhet om någon annans fördelar i kombination med en önskan att besitta samma fördelar”. (Merriam-Webster Unabridged) Avundsjukan kan bli som en elakartad svulst som tar över en persons liv och suger ut all lycka. Hur skulle den kunna slå rot inom oss? Och hur kan vi känna igen det här draget och bekämpa det?

I Encyclopedia of Social Psychology förklaras det att människor ofta avundas sådana som har liknande omständigheter som de själva, kanske i fråga om ålder, erfarenhet eller bakgrund. Det är inte så troligt att en säljare är avundsjuk på ett fotbollsproffs. Däremot kanske han avundas sin mer framgångsrika arbetskamrat.

Ett exempel som bekräftar det här finns i bibelboken Daniel. Vissa ämbetsmän i det forntida persiska riket var inte avundsjuka på kungen, utan på en ämbetsman som överglänste dem, nämligen Daniel. Man förstår att de inte kan ha varit särskilt lyckliga, eftersom de var så avundsjuka att de till och med planerade att få Daniel dödad. Men deras plan gick i stöpet. (Daniel 6:1–24) ”Det är viktigt att  vara medveten om avundsjukans fientliga natur”, sägs det i tidigare nämnda uppslagsverk. ”Den här fientligheten förklarar varför avund kan kopplas till så många historiska exempel på aggression.” *

Avund kan förgifta en persons förmåga att njuta av det goda i livet.

Hur kan man veta om man är avundsjuk? Du kan fråga dig själv: ”Hur känner jag när det går bra för mina vänner? Hur reagerar jag om ett syskon, en arbetskamrat eller en begåvad klasskamrat misslyckas med något?” Dina svar kan visa om avundsjukan har fått fäste inom dig. (1 Moseboken 26:12–14) Encyclopedia of Social Psychology förklarar att ”avund kan förgifta en persons förmåga att njuta av det goda i livet och släcka alla tacksamhetskänslor över livets många gåvor. ... Sådana tendenser bidrar knappast till lycka.”

En ödmjuk och blygsam inställning kan hjälpa oss att hålla avundsjukan tillbaka. Det gör att vi kan uppskatta och sätta värde på andras förmågor och egenskaper. ”Var inte självupptagna och stolta”, sägs det i Bibeln. ”Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” (Filipperna 2:3, Svenska Folkbibeln)

BIBLISK PRINCIP: ”Låt oss inte bli självupptagna, så att vi eggar upp varandra till inbördes tävlan och avundas varandra.” (Galaterna 5:26)

3. UTVECKLA GODA RELATIONER

”Hur människor känner för sina relationer till andra har större inverkan på hur nöjda de är med livet än vad deras jobb, inkomst, umgänge eller till och med fysiska hälsa har”, sägs det i boken Social Psychology. Människor måste med andra ord få och ge kärlek för att bli verkligt lyckliga. ”Om jag ... inte har kärlek, då är jag ingenting”, sa en bibelskribent. (1 Korinthierna 13:2)

Det är aldrig för sent att utveckla goda relationer till andra. Ett exempel som visar det är Vanessa. Hennes pappa missbrukade alkohol och behandlade henne illa. När hon var 14 rymde hon hemifrån och bodde hos olika fosterfamiljer och under en tid i ett boende för hemlösa. Hon minns att hon bad till Gud om hjälp. Till slut, kanske som svar på hennes böner, placerades hon hos en familj som levde efter principen: ”Kärleken är tålmodig och omtänksam.” (1 Korinthierna 13:4) Den miljön, i kombination med det hon lärde sig från Bibeln, hjälpte Vanessa att återhämta sig mentalt och känslomässigt. ”Mina betyg i skolan sköt i höjden, från botten till toppen”, berättar hon.

Vanessa har fortfarande känslomässiga ärr. Trots det är hon nu lyckligt gift och mamma till två döttrar.

BIBLISK PRINCIP: ”Klä er i kärleken, eftersom den är ett fullkomligt föreningsband.” (Kolosserna 3:14)

 4. TÄNK POSITIVT

Ingen har ett problemfritt liv. Som Bibeln säger finns det ”en tid att gråta” och ”en tid att hålla klagan”. (Predikaren 3:4) Men man måste ändå göra vad man kan för att ta sig igenom tuffa perioder och ta nya tag. Vi ska se hur två kvinnor som heter Carol och Mildred har klarat av det.

Carol har ryggbesvär, diabetes, sömnapné och en ögonsjukdom som gjort henne blind på ena ögat. Hon säger: ”Jag försöker att inte grotta ner mig alltför mycket. Jag tillåter mig att tycka synd om mig själv en stund. Men sedan sätter jag mina känslor åt sidan och tackar Gud för allt jag fortfarande kan göra, framför allt det jag kan göra för andra.”

Mildred har också en del sjukdomar, bland annat artrit, bröstcancer och diabetes. Men precis som Carol försöker hon att inte fokusera på sina egna problem. ”Jag har lärt mig att bry mig om människor och hjälpa andra när de är sjuka, vilket i sin tur har varit till hjälp för mig”, skriver hon. ”Faktum är att när jag kan uppmuntra andra, bekymrar jag mig inte längre så mycket om mina egna problem.”

Carol och Mildred blir glada av att uppmuntra andra.

Även om både Carol och Mildred är intresserade av att få bra medicinsk vård, fokuserar de inte på sin fysiska hälsa, utan på sin inställning och på hur de använder sin tid. På så sätt har de kunnat få en inre frid som ingen kan ta ifrån dem. Dessutom är de mycket omtyckta och en källa till inspiration för andra som går igenom svårigheter.

BIBLISK PRINCIP: ”Lycklig är den man som fortsätter att hålla ut då han prövas, ty när han har blivit godkänd, skall han få livets krona.” (Jakob 1:12)

Bibelns vishet är ”ett livets träd för dem som griper tag i den, och de som håller ett fast grepp om den skall kallas lyckliga”. (Ordspråksboken 3:13–18) Varför inte se om det stämmer och undersöka råden som ges i den boken? Författaren, som också kallas ”den lycklige Guden”, vill trots allt att du också ska vara lycklig. (1 Timoteus 1:11)

^ § 11 Skildringen om Salomos experiment finns att läsa i Predikaren 2:1–11.

^ § 17 Ett framstående historiskt exempel gällde Jesus Kristus. I Markus 15:10 står det att ”det var av avund som de främsta prästerna hade överlämnat honom” för att avrättas.