Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Ge uppmärksamt akt på himlens fåglar”

”Ge uppmärksamt akt på himlens fåglar”

FÅGLAR finns i alla delar av världen och är bland de djur som är lättast att observera. Dessutom finns de i alla storlekar och färger och har olika läten, egenheter och vanor. Det gör att fågelskådning kan bli riktigt kul!

Större maskvävare.

Du kanske till och med kan iaktta en fågels vardagssysslor från köksfönstret: en koltrast som letar efter mask, en talgoxe på jakt efter insekter, en duva som uppvaktar sin utvalda, en svala som outtröttligt bygger på sitt bo eller en bofink som matar sina ungar.

Hjälmpärlhöna.

Vissa fåglar blir du kanske imponerad av: örnar, falkar och hökar som majestätiskt glider över himlen. Andra kanske roar dig: sparvar som kivas om en matbit, en duva som bröstar upp sig för att imponera på en till synes ointresserad hona eller några rosenkakaduor som tappat balansen och hänger upp och ner i en svajande kraftledning. Ytterligare andra kanske fascinerar dig: tranor och gäss som flyger i formation på väg söderut. Faktum är att människor i alla tider har fascinerats av flyttfåglar, som med  oerhörd precision navigerar över långa sträckor. Skaparen själv sa faktiskt: ”Till och med storken under himlen känner sina bestämda tider; och turturduvan och tornseglaren och bulbylen iakttar noga den tid då de skall komma.” (Jeremia 8:7)

Fåglar på Bibelns tid

Bibeln nämner fåglar många gånger, ofta för att lära ut viktiga saker. Till exempel sa Gud till en man som hette Job angående den snabbspringande strutsen: ”När hon flaxar med vingarna mot höjden, då skrattar hon åt häst och ryttare.” * (Job 39:13, 18) Gud frågade också Job: ”Är det tack vare ditt förstånd som falken svingar sig upp? ... Eller är det på din befallning som örnen flyger uppåt?” (Job 39:26, 27) Vad är lärdomen? Fåglar har fantastiska förmågor och behöver ingen hjälp av oss. Det vittnar om Guds vishet, inte människors.

Kung Salomo skrev att ”turturduvans röst” var ett tecken på att våren hade kommit. (Höga Visan 2:12) En psalmist nämnde svalan i samband med att han skrev om sin längtan efter att tjäna i Guds tempel. Med ett sting av avund konstaterade han att ”fågeln har funnit ett hus och svalan ett näste åt sig, där hon har lagt sina ungar” nära Jehovas altare. (Psalm 84:1–3)

”Er himmelske Fader [ger] mat åt dem. Är ni inte värda mer än de?” (Matteus 6:26)

Några av de vackraste omnämnanden av fåglar gjordes av Jesus. Tänk till exempel på orden i Matteus 6:26: ”Ge uppmärksamt akt på himlens fåglar, eftersom de inte sår ut säd eller skördar eller samlar in i förrådshus; ändå ger er himmelske Fader mat åt dem. Är ni inte värda mer än de?” Den här rörande illustrationen försäkrar Jesus efterföljare att de är värdefulla för Gud och att de aldrig behöver bekymra sig över att få det de behöver. (Matteus 6:31–33)

I dag är fågelskådning en populär hobby. Det är inte så konstigt, för vi fascineras av fåglarnas skönhet, egenheter, parningslekar och sånger. Men de kan också lära en uppmärksam iakttagare värdefulla saker om livet. Ger du ”uppmärksamt akt på himlens fåglar”?

^ § 6 Strutsen är världens största nu levande fågel och den som springer snabbast. Den kan nå cirka 70 kilometer i timmen under korta språng.