Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Drömmar från Gud

Drömmar från Gud

Har Gud använt drömmar för att kommunicera med människor?

”Daniel [såg] en dröm ... medan han låg på sin säng. Sedan skrev han ner drömmen. Han gav en fullständig redogörelse för alltsammans.” (Daniel 7:1)

VAD BIBELN SÄGER

Gud har gett människor viktiga budskap på flera olika sätt. På Bibelns tid använde han sig ibland av drömmar. Men de var inte vaga och ologiska, som vanliga drömmar är. Drömmarna från Gud var klara och tydliga och hade ett specifikt budskap. Profeten Daniel drömde till exempel om ett antal vilddjur som representerade politiska riken från Babylons tid fram till våra dagar. (Daniel 7:1–3, 17) Och det var i en dröm som Gud uppmanade Josef från Nasaret, Jesus adoptivfar, att fly till Egypten med sin fru och sitt barn. På så sätt undkom Jesus att bli dödad av den onde kung Herodes. När Herodes hade dött lät Gud Josef få veta det i en dröm och sa att han och hans familj skulle återvända till sitt hemland. (Matteus 2:13–15, 19–23)

 Använder Gud drömmar för att kommunicera med oss i dag?

”Gå inte utöver det som står skrivet.” (1 Korinthierna 4:6)

VAD BIBELN SÄGER

De drömmar som finns nedtecknade i Bibeln finns där för att vi ska lära oss något av dem. I Andra Timoteus 3:16, 17 sägs det: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för alla slags goda gärningar.”

Bibeln gör oss fullständigt rustade genom att den berättar allt vi behöver veta om Gud, hans egenskaper och moralnormer och vår del i hans avsikt med jorden. Därför behöver Gud inte längre använda drömmar för att ge människor budskap. Om vi vill veta mer om framtiden och Guds vilja med oss, finns det inget behov av att gå ”utöver det som står skrivet”, dvs. i Bibeln. I stort sett hela mänskligheten har tillgång till Bibeln och kan undersöka alla uppenbarelser från Gud som finns i den, däribland drömmar.

Varför kan man lita på de drömmar och syner som finns nedtecknade i Bibeln?

”Människor talade ord från Gud, under det att de drevs av helig ande.” (2 Petrus 1:21)

VAD BIBELN SÄGER

Många av drömmarna och synerna som finns bevarade i Bibeln var profetiska. De förutsade med andra ord framtida händelser. När bibelskribenterna skrev ner de här profetiorna satte de sin egen – och hela Bibelns – trovärdighet på spel. Hur gick det med de här profetiorna, slog de in? Vi ska se på ett exempel: synen i Daniel 8:1–7, som skrevs ner mot slutet av Babylons tid som världsmakt.

I den här symboliska synen fick Daniel se en bock stöta omkull och trampa ner en bagge. Han behövde inte gissa vad synen betydde. En ängel från Gud förklarade: ”Baggen ... som hade de två hornen, är Mediens och Persiens kungar. Och den ludna bocken är Greklands kung.” (Daniel 8:20, 21) Historien bekräftar att Medo-Persien efterträdde Babylon som världsmakt. Två hundra år senare föll Medo-Persien för Alexander den store av Grekland. En sådan här enastående precision är kännetecknande för Bibelns profetior, däribland de profetiska drömmarna. Det i sig räcker för att särskilja Bibeln från alla andra heliga böcker och gör att vi verkligen kan lita på den.