Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | GUILLERMO PEREZ

En överläkare berättar om sin tro

En överläkare berättar om sin tro

Guillermo Perez gick nyligen i pension från sin tjänst som chefskirurg vid ett sjukhus i Sydafrika med 700 vårdplatser. Under många år trodde han på evolutionen, men sedan blev han övertygad om att människokroppen måste ha skapats av Gud. Vakna! fick en intervju med honom om hans tro.

Berätta varför du trodde på evolutionen.

Även om jag uppfostrades som katolik hade jag mina tvivel. Jag hade till exempel svårt att tro på en gud som plågar människor i ett brinnande helvete. Så när mina lärare på universitetet lärde mig att livet har utvecklats, och inte skapats av Gud, accepterade jag det och antog att det fanns bevis. Dessutom förkastade inte min kyrka evolutionen utan sa att den var styrd av Gud.

Vad väckte ditt intresse för Bibeln?

Min fru, Susana, började studera med Jehovas vittnen, och de visade henne från Bibeln att Gud inte torterar människor i ett helvete. * De visade henne också Guds löfte om att göra jorden till ett paradis. * Äntligen hade vi hittat läror som gick ihop! År 1989 började ett vittne som heter Nick besöka mig. Under ett samtal om hur människokroppen har kommit till slogs jag av det logiska resonemanget i Hebréerna 3:4, där det sägs att ”varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud”.

Gjorde din kunskap om människokroppen det lättare för dig att tro på skapelsen?

Absolut. Det ligger till exempel genomtänkt formgivning bakom kroppens förmåga att reparera sig själv. Ta det här med sårläkning. Det sker i fyra överlappande faser och påminde mig om att jag som kirurg egentligen bara samarbetar med kroppens inbyggda reparationssystem.

Berätta vad som händer när kroppen skadas.

Inom några sekunder startar den första fasen, som går ut på att stoppa blödningen. Processerna i den här fasen är  extremt komplexa och effektiva. Vårt blodomlopp, som består av omkring 100 000 kilometer blodkärl, kan täppa till läckor och ta hand om reparationer på egen hand. Det skulle nog göra vilken rörmokare som helst avundsjuk.

Vad händer i den andra fasen?

Blödningen stoppas inom några timmar och inflammationsfasen startar. Nu sätts ett fantastiskt händelseförlopp i gång. De blodkärl som först dragit ihop sig för att minska blodförlusten gör nu raka motsatsen. De utvidgas för att öka blodflödet i det skadade området. En proteinrik vätska får sedan området att svälla. Den här vätskan har en viktig roll eftersom den rensar bort bakterier, död vävnad och främmande ämnen. I varje steg under den här fasen produceras miljontals specialiserade molekyler och celler i en kedjereaktion. En del av de här processerna stimulerar nästa fas för att sedan avta och avslutas.

Hur fortsätter läkningen?

Inom några dagar börjar kroppen tillverka reparationsmaterial. Den här processen markerar starten av fas tre och når sin kulmen efter omkring två veckor. Celler som ska bilda fibrer över såret vandrar mot det skadade området och förökar sig genom delning. Nya blodkärl växer in mot den nybildade vävnaden, där de för bort avfall och levererar näringsämnen under den här fasen. I en annan komplex händelsekedja tillverkas speciella celler som får sårkanterna att dra ihop sig.

Det är en hel del som händer med andra ord! När är läkningen klar?

Det sista steget, ombyggnadsfasen, kan ta månader. Brutna ben återfår sin tidigare styrka, och fibrer som bildats över sår ersätts med starkare material. Sammantaget kan man säga att sårläkningsprocessen är ett fantastiskt exempel på genomtänkt formgivning.

Minns du något särskilt fall som gjort intryck på dig?

När jag ser hur kroppen reparerar sig själv fylls jag av vördnad.

Ja. Jag minns att jag behandlade en sextonårig tjej efter en svår bilolycka. Hon hade en brusten mjälte och inre blödningar, så hennes tillstånd var kritiskt. Förr hade vi förmodligen opererat för att ta bort eller laga mjälten. I dag förlitar sig läkare mer på kroppens förmåga att reparera sig själv. Jag behandlade därför bara hennes infektion, vätskeförlust, blodbrist och smärta. Några veckor senare visade en undersökning att mjälten hade läkt! När jag ser hur kroppen reparerar sig själv fylls jag av vördnad och blir ännu mer övertygad om att vi är skapade.

Vad drog dig till Jehovas vittnen?

De var så vänliga, och de svarade alltid på mina frågor med hjälp av Bibeln. Jag beundrade också hur modiga de var som berättade om sin tro och hjälpte andra att lära sig om Gud.

Sedan blev du själv ett Jehovas vittne. Hade du nytta av det i ditt arbete?

Ja, bland annat hjälpte det mig att hantera den känslomässiga utbrändhet som ofta drabbar läkare och sköterskor, som dag ut och dag in arbetar med människor som är sjuka eller skadade. Och när en patient ville prata och ställde frågor kunde jag förklara vår skapares löfte att ta bort sjukdom och lidande * och ge oss en värld där ingen kommer att säga: ”Jag är sjuk.” *