Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

USA

En undersökning visar att nästan en tredjedel av alla fotgängare är okoncentrerade när de korsar livligt trafikerade gator för att de lyssnar på musik, talar i telefon och så vidare. Det farligaste är att sms:a. Det tog 18 procent längre tid för dem som sms:ade att korsa en väg, och det var 4 gånger troligare att de gick mot rött ljus, gick över på ett olämpligt ställe eller gick över utan att titta åt båda håll.

NIGERIA

Kvinnor som hämtas från Nigeria till Europa av människohandlare tvingas svära en tystnadsed under en voodooliknande ritual. För att kunna styra kvinnorna och vara säkra på deras lydnad som sexslavar utnyttjar människohandlare deras djupa fruktan för att straffas av onda andar.

SPANIEN

Mellan 5 och 10 procent av de långtidsarbetslösa utelämnar universitetspoäng och yrkeserfarenheter från sina cv:n för att inte framstå som överkvalificerade för de jobb de söker.

VÄRLDEN

Rök från primitiva eldstäder inomhus anses vara en av de främsta dödsorsakerna i utvecklingsländer, där fyra miljoner årligen dör av sjukdomar i luftvägarna orsakade av rök. Forskare säger att de skadliga kemiska ämnen som frigörs från trä- eller koleldar är lika dödliga som gifterna i cigarettrök.