Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | ELDAR NEBOLSIN

En pianist berättar om sin tro

En pianist berättar om sin tro

Eldar Nebolsin från Uzbekistan är en internationellt känd pianist. Han har spelat som solist tillsammans med orkestrar i London, Moskva, Sankt Petersburg, New York, Paris, Rom, Sydney, Tokyo och Wien. Eldar växte upp i Sovjetunionen som ateist. Men senare kom han fram till att vi människor finns till tack vare en kärleksfull Skapare. Vakna! fick en pratstund med honom om hans musik och hans tro.

Hur blev du musiker?

Båda mina föräldrar är pianister. De började ge mig lektioner när jag var fem. Längre fram studerade jag vid en ansedd musikskola i Tasjkent.

Berätta lite om utmaningarna med att spela tillsammans med en orkester.

Ingen orkester är den andra lik. En orkester är som ett enormt musikinstrument som dirigenten ”spelar på”. Den största utmaningen för solisten är kanske att få samspelet med dirigenten att fungera väl. Det är som ett samtal mellan vänner – i stället för att den ene alltid tar ledningen måste båda anpassa sig till varandra. Vanligtvis har man bara ett par repetitioner tillsammans, då man kan utveckla det här samförståndet.

Hur mycket övar du?

Minst tre timmar om dagen – och då övar jag inte bara svåra passager. Jag studerar också hur stycket är uppbyggt, men utan att spela det. Dessutom lyssnar jag på kompositörens andra verk, och det gör att jag bättre förstår det stycke jag håller på med.

Vad skulle du säga är utmärkande för en skicklig pianist?

Hans förmåga att få pianot att ”sjunga”. Jag kan förklara. Pianot är ett slags slaginstrument. När man slagit ner en tangent kan tonen bara avta i styrka. Med ett blåsinstrument eller med rösten kan man däremot hålla ut en ton och till och med få den att öka i styrka. Utmaningen för en pianist är att kunna förhindra att tonen förlorar i styrka. Han gör det genom subtila finger- och handledsrörelser och genom att använda högerpedalen som förlänger tonen och ändrar klangfärgen. När pianister  behärskar den här svåra tekniken kan de få pianot att låta som en flöjt, ett horn och till och med som en orkester. De kan också få det att påminna om det vackraste musikinstrumentet av alla – människorösten.

Det märks att du har starka känslor för musiken.

För mig är musiken det språk som på det mest direkta sättet väcker och förmedlar känslor som är svåra, för att inte säga omöjliga, att uttrycka med ord.

Vad gjorde att du blev intresserad av andliga frågor?

Vårt hus var fullt av böcker som pappa hade tagit med sig från Moskva. En bok som särskilt intresserade mig innehöll bibliska berättelser om skapelsen och israeliternas historia. En annan bok jag fick tag i var Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden, som Jehovas vittnen hade gett ut. * Jag blev fascinerad av att den förklarade bibliska läror på ett så tydligt sätt. När jag flyttade till Spanien 1991 för att studera musik, tog jag med mig den boken och läste den flera gånger. Med hjälp av den fann jag en tro som inte bara är grundad på känslor utan också på ett sunt resonemang och övertygande bevis.

Något som verkligen fångade mitt intresse var Bibelns löfte om att människor ska få leva för evigt på jorden. Det verkade så logiskt! Jag kan tillägga att jag då ännu inte hade träffat Jehovas vittnen. Men jag bestämde mig för att be om ett bibelstudium så snart jag kom i kontakt med dem.

Hur fick du kontakt med Jehovas vittnen?

Några dagar efter det att jag hade fattat det här beslutet såg jag två kvinnor med var sin bibel i handen. ”De ser ut som människorna jag har läst om i boken”, tänkte jag. ”De predikar precis som de kristna på Bibelns tid.” Det dröjde inte länge förrän jag studerade Bibeln med vittnena. Det jag nu tycker allra mest om är att få hjälpa andra att lära känna vår Skapare.

Vad övertygade dig, en tidigare ateist, om att det finns en Skapare?

Det var faktiskt musiken. Nästan alla människor tycker om musik, och det på ett sätt som inget djur kan göra. Musik kan uttrycka glädje, tillförsikt, ömhet och nästan alla andra känslor. Vi rör oss naturligt till rytmerna i musiken. Men är musiken nödvändig för människans överlevnad? Evolutionisterna påstår att ”de bäst rustade överlever”, men har musiken någon betydelse i det sammanhanget? Jag skulle inte tro det. Som jag ser det är det oförnuftigt att dra slutsatsen att människans hjärna, som kan skapa och uppskatta sådan musik som Mozart och Beethoven komponerade, skulle vara en produkt av evolutionen. En långt mer förnuftig förklaring är att en vis och kärleksfull Skapare är upphovet till den.

Bibeln är som en elegant uppbyggd och mästerligt arrangerad symfoni med ett budskap som berör hela mänskligheten.

Vad övertygade dig om att Bibeln är från Gud?

Bibeln består av 66 mindre böcker som skrevs under 1 600 år av omkring 40 män. Jag frågade mig själv: ”Vem skulle ha kunnat komponera ett så samstämmigt mästerverk?” Det enda rimliga svaret är Gud. Bibeln är som en elegant uppbyggd och mästerligt arrangerad symfoni med ett budskap som berör hela mänskligheten.

^ § 15 Jehovas vittnen använder nu boken Vad lär Bibeln? som går att läsa på www.jw.org.