Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad du behöver veta om epilepsi

Vad du behöver veta om epilepsi

EN BEKANT tappar medvetandet och faller till marken. Kroppen blir spänd, och sedan börjar huvudet, armarna och benen skaka. Om du vet att personen lider av epilepsi kan du agera på rätt sätt i väntan på hjälp. Låt oss undersöka några grundläggande fakta om den här ofta missförstådda sjukdomen.

Vad är epilepsi? Epilepsi är rubbningar i hjärnan som framkallar korta anfall. Hela anfallet är vanligtvis över inom fem minuter. Symtomen som beskrevs i början av artikeln är typiska för det som brukar kallas ett stort epileptiskt anfall (grand mal).

Vad utlöser anfallen? Forskarna tror att anfallen uppstår av onormalt hög impulsaktivitet i hjärnans nervceller. Varför det inträffar vet man ännu inte säkert.

Vad gör jag om någon får ett stort epileptiskt anfall? ”De som bevittnar ett anfall bör låta det ha sitt förlopp och inte ingripa, utan bara se till att personen inte skadar sig fysiskt och att han kan andas”, sägs det i The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders. Å andra sidan ”bör en ambulans tillkallas om anfallet pågår i över fem minuter, om ytterligare ett anfall kommer direkt efter det första eller om personen inte återfår medvetandet inom några minuter efter anfallet”.

Hur kan jag hjälpa någon som får ett anfall? Lägg något mjukt under huvudet och ta bort vassa föremål som kan finnas i närheten av hans huvud. När kramperna upphör är det bra om du lägger honom på sidan som bildserien visar.

Vad bör jag göra när han återfår medvetandet? Börja med att försäkra honom om att allt är bra. Hjälp honom sedan att ställa sig upp, och ta honom till en plats där han kan få vila. De flesta är förvirrade och dåsiga efter ett anfall, medan andra återhämtar sig snabbt och kan fortsätta med det de gjorde före anfallet.

Får man alltid kramper vid epileptiska anfall? Nej. Vissa epileptiker kan känna sig frånvarande men fortfarande stå på benen. Dessa anfall kallas frånvaroattacker (petit mal). De är ofta korta och får inga större efterverkningar. Vissa epileptiker får så kallade komplexa partiella anfall som pågår flera minuter. Den drabbade kan då vandra omkring i rummet, dra i sina kläder eller på annat sätt bete sig underligt. Efter anfallet kan han känna sig lite yr.

 Hur är det att leva med epilepsi? Förståeligt nog går många epileptiker omkring med en ständig rädsla för var och när nästa anfall ska inträffa. För att slippa pinsamma situationer undviker många därför sociala sammanhang.

Hur kan jag stötta någon med epilepsi? Uppmuntra honom att inte hålla inne med sina känslor. Var en god lyssnare. Fråga honom vad han vill att du ska göra under ett anfall. Eftersom många epileptiker inte har möjlighet att köra bil, kanske du kan erbjuda skjuts eller hjälpa till med några ärenden.

Kan man minska antalet anfall eller till och med förhindra dem? Vissa faktorer kan öka risken för anfall, till exempel stress eller sömnbrist. Experter uppmuntrar därför epileptiker att få tillräckligt med vila och att regelbundet motionera för att minska stressen. Ibland kan mediciner också förhindra anfall.