Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Sex före äktenskapet

Sex före äktenskapet

Är det fel med sex före äktenskapet?

”Detta är Guds vilja: ... att ni avhåller er från otukt.” (1 Thessalonikerna 4:3)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Vissa kulturer tolererar sex mellan två ogifta vuxna som samtycker. På en del håll accepterar man vissa sexuella handlingar mellan ogifta ungdomar.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln använder ordet ”otukt” för vissa former av sexuella handlingar utanför äktenskapet. Gud förväntar att de som tillber honom ”avhåller ... [sig] från otukt”. (1 Thessalonikerna 4:3) Otukt räknas upp som en allvarlig synd, precis som äktenskapsbrott, spiritism, alkoholmissbruk, avgudadyrkan, mord och stöld. (1 Korinthierna 6:9, 10; Uppenbarelseboken 21:8)

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

En anledning är att Bibeln varnar för att ”Gud skall döma otuktiga”. (Hebréerna 13:4) Men något som är viktigare är att vi visar vår kärlek till Jehova Gud genom att lyda hans lagar om sexualmoral. (1 Johannes 5:3) Han välsignar i sin tur dem som följer hans bud. (Jesaja 48:18)

 Är all sexuell närhet mellan ogifta personer omoralisk?

”Otukt och orenhet av varje slag eller girighet får inte ens nämnas bland er.” (Efesierna 5:3)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många tror att sexuella handlingar mellan två ogifta inte är fel så länge det inte rör sig om samlag.

VAD BIBELN SÄGER

När Bibeln talar om omoral nämner den inte bara otukt, utan också sexuell ”orenhet” och ”skamlöshet”. (2 Korinthierna 12:21, fotnoten) Det finns alltså flera olika former av sexuella handlingar som är motbjudande för Gud när de utförs utanför äktenskapet, inte bara samlag.

Bibelns övergripande budskap när det gäller sex är att en sådan intim relation ska vara mellan en man och en kvinna som är gifta med varandra. Bibeln fördömer också ”lystet sexuellt begär”. (1 Thessalonikerna 4:5) Vad betyder det? Vi kan ta ett exempel: Ett sällskapande par har bestämt sig för att inte ha samlag. Men de ägnar sig ändå åt andra sexuella handlingar. På det sättet åtrår de något som de inte har rätt till. De gör sig alltså skyldiga till ”lystet sexuellt begär”. Sådan sexuell girighet fördöms i Bibeln. (Efesierna 5:3–5)

Hur kan man undvika sexuell omoral?

”Fly undan otukten.” (1 Korinthierna 6:18)

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

Enligt Bibeln riskerar de som ägnar sig åt föräktenskapligt sex att förlora sin vänskap med Gud. (Kolosserna 3:5, 6)

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln uppmanar oss att ”fly undan otukten”. (1 Korinthierna 6:18) Det betyder att vi måste hålla oss så långt borta som möjligt från allt som kan locka oss att handla omoraliskt. (Ordspråksboken 22:3) Om man ska hålla sig moraliskt ren är det till exempel viktigt att inte vara tillsammans med personer som struntar i Guds principer om sex. Bibeln säger varnande: ”Den som vandrar med de visa blir vis, men den som umgås med de enfaldiga går det illa.” (Ordspråksboken 13:20)

Matar man sinnet med omoraliska tankar kan det leda till ett orätt uppförande. (Romarna 8:5, 6) Det är därför viktigt att undvika musik, filmer, böcker och liknande som tar upp sex på ett olämpligt sätt och som förespråkar sexuella handlingar som är motbjudande för Gud. (Psalm 101:3)