Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Guds rike

Guds rike

Är Guds rike ett tillstånd i hjärtat?

”Du är inte långt från Guds kungarike.” (Markus 12:34)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många tror att Guds rike finns inom oss, att det är ”Guds härskande i fromma människohjärtan”, som Nationalencyklopedin uttrycker det.

VAD BIBELN SÄGER

Guds rike är ett verkligt styre, inte bara en metafor för att man underkastar sig Gud i sitt hjärta. Guds rike kommer att ta makten över hela jorden. (Psalm 72:8; Daniel 7:14)

Men vad menade Jesus i så fall när han sa: ”Guds rike är inom er”? (Kursiverat av oss; Lukas 17:21, Bibel 2000) Jesus kan inte ha menat att riket fanns i hjärtat på hans åhörare. Varför inte det? Därför att det var fariséerna han riktade sig till vid det här tillfället. Jesus sa att de inte skulle komma in i riket eftersom de var hycklare och inte tillbad Gud på ett sätt som han godkände. (Matteus 23:13) Det är därför som Svenska Folkbibeln säger ”mitt ibland er” och Nya världens översättning ”i er mitt”. Jesus kunde säga så eftersom han, som den blivande kungen i riket, stod mitt ibland dem. (Lukas 17:21)

 Vad är Guds rike?

”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10)

VAD BIBELN SÄGER

Riket är ett verkligt styre – Guds regering med Jesus Kristus som härskare. (Matteus 28:18; 1 Timoteus 6:14, 15) Syftet med det är att Guds vilja ska utföras i himlen och på jorden. (Matteus 6:10) Genom sitt rike kommer Gud alltså att lösa mänsklighetens problem. Riket kommer att göra det som ingen mänsklig regering kan uppnå.

När Guds rike styr kommer jorden att bli ett paradis, och mänskligheten kommer att få uppleva fred, trygghet och välstånd. (Psalm 46:9; Jesaja 35:1; Mika 4:4) Ingen kommer att bli sjuk eller dö längre. Alla kommer att vara friska. (Jesaja 33:24; Uppenbarelseboken 21:4) Till och med åldrandeprocessen ska upphävas. Bibeln förutsäger: ”Må hans kropp bli friskare än i ungdomen, må han vända åter till sin ungdomskrafts dagar.” (Job 33:25)

VAD DU KAN GÖRA

Oavsett var du kommer ifrån eller vad du har för etnisk bakgrund kan du bli undersåte till Guds rike om du gör vad Gud förväntar av dig. Bibeln säger att ”Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör”. (Apostlagärningarna 10:34, 35)

Är det människor som ska införa Guds rike?

”Himlens Gud [skall] upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas.” (Daniel 2:44)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del tror att det är människor som ska upprätta Guds rike på jorden, antingen genom att omvända andra till sin tro eller genom att arbeta för världsfred och broderskap.

VAD BIBELN SÄGER

Det är Gud och inte människor som inför hans rike. (Daniel 2:44) Vid upprättandet av riket säger Gud: ”Det är jag som har insatt min kung.” (Psalm 2:6) Människor kan alltså inte införa Guds rike, och de kan inte heller hindra det, eftersom det ska styra över jorden från himlen. (Matteus 4:17)

VAD BETYDER DET HÄR FÖR DIG?

Det är bara naturligt att önska att mänskligheten en dag ska kunna leva i fred och enhet. Du kanske till och med arbetar för att detta ska bli verklighet och känner dig besviken när målen inte uppnås. När du vet att Gud själv står bakom sitt rike kan du använda dina krafter på det mest produktiva sättet genom att bli en undersåte till det riket.