Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HISTORISKA PORTRÄTT | EL REQUERIMIENTO

Ett ultimatum i Guds namn?

Ett ultimatum i Guds namn?

”Om ni inte gör detta, ... ska jag med Guds hjälp dra in bland er och från alla sidor och med alla till buds stående medel strida mot er, och jag ska tvinga er in under kyrkans och hans Majestäts ok och lydnad. Jag ska föra bort era hustrur och barn och göra dem till slavar, ... och jag ska ta er egendom och vålla er all upptänklig skada. ... Skulden för den död och olycka som då drabbar er ska enbart vara er egen, inte Majestätets eller vår.”

DET HÄR måste vara en av de mest absurda proklamationer som någonsin uttalats. Den ingår i en spansk skrivelse som är känd som el Requerimiento (Kravet) och som de spanska conquistadorerna under delar av 1500-talet var förpliktade att läsa högt när de landsteg i Amerika på sina erövringståg.

Men vad var det conquistadorerna krävde av lokalbefolkningen, och varför?

Tvångsomvändelse

Kort efter att Columbus landsteg i Amerika 1492 gjorde både Spanien och Portugal anspråk på de nya områdena. Eftersom båda länderna betraktade påven som Kristi representant på jorden bad de honom lösa dispyten. Under påvens ledning delade kyrkan upp de nyupptäckta landområdena mellan Spanien och Portugal, under förutsättning att de sände dit missionärer för att kristna infödingarna.

Allteftersom erövringen fortgick försökte spanska kronan legitimera conquistadorernas framfart. Spanjorerna hävdade att eftersom påven representerade Gud när han gav dem landet, hade conquistadorerna rätt att göra vad de ville med ursprungsbefolkningen och deras ägodelar.

 Spanjorerna författade ett dokument för att informera lokalbefolkningen om påvens beslut och krävde att invånarna skulle omvända sig till kristendomen och underordna sig Spaniens monark. Om de vägrade ansåg sig spanjorerna ha rätt att föra ”rättfärdigt” krig mot dem i Guds namn.

”Våld för en god sak kunde tolereras, ansåg man. Spanien behövde alltså bara konstruera några goda skäl.” – Francis Sullivan, jesuit och teologiprofessor.

”Orättfärdig, ogudaktig, skamlig”

Syftet med att läsa upp el Requerimiento var att spanska hovet skulle kunna döva sitt samvete och rättfärdiga koloniseringen. Conquistadorerna läste ofta upp proklamationen ombord på sina skepp innan de gick till angrepp eller på land för invånare som inte förstod språket. Ibland gjorde de det till och med för tomma hyddor som övergetts av de skräckslagna invånarna.

Den påtvingade omvändelsen resulterade i blodbad. Vid ett slag i Chile år 1550 dödades omkring 2 000 araukaner. Conquistadoren Pedro de Valdivia redogjorde för kungen vad som hände med de överlevande: ”På grund av sin gensträvighet fick två hundra av dem händer och näsa avhuggna, med tanke på att jag gång på gång hade sänt dem budbärare och framfört kraven [el Requerimiento] enligt ers Majestäts order.” *

Dokumentet kan visserligen ha lugnat erövrarnas samvete, men det bidrog knappast till att främja spanjorernas religion. Munken och missionären Bartolomé de las Casas, som levde på 1500-talet och själv fick bevittna dokumentets verkningar, skrev: ”Detta var i sanning en ogudaktig, orättfärdig, skamlig, förnuftsvidrig och absurd befallning! Jag vill inte ens nämna den vanära som den dragit över den kristna tron.” Historikern Gonzalo Fernández de Oviedo beklagade att de grymheter som begåtts mot ursprungsbefolkningen i Amerika gav en väldigt dålig bild av kristendomen.

Bär Gud skulden för de grymheter som politiska och religiösa krafter säger sig utföra i hans namn? Bibeln säger: ”Det vare fjärran från den sanne Guden att handla ondskefullt och från den Allsmäktige att handla orätt!” (Job 34:10)

^ § 12 Enligt vissa källor avskaffades el Requerimiento 1573.