Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

Världen

WHO har kommit fram till att personer som utsätts för dieselavgaser ”löper ökad risk att drabbas av lungcancer” och möjligen också urinblåsecancer.

Antarktis

Fossilt pollen och fossila sporer som man funnit i sediment från havsbottnen visar att det en gång i tiden vuxit palmer och subtropiska skogar på Antarktis. Under den period som kallas eocen var vintrarna milda och ”näst intill frostfria”, och temperaturen vid polerna skilde sig inte nämnvärt från den vid ekvatorn.

Irland

En rapport som publicerades 2012 av en sammanslutning katolska präster i Irland visar att 87 procent av de tillfrågade katolikerna anser att präster ska få gifta sig, och 77 procent är för kvinnliga präster.

Afrika och Asien

Undersökningar av malariamediciner har visat att de ofta är falska eller undermåliga i vissa områden, vilket leder till att många får dålig eller verkningslös vård. I Sydostasien var 36 procent av de testade medicinerna fuskpreparat, och detsamma gällde 20 procent av de mediciner som testades i länder söder om Sahara.

El Salvador

I mitten av april 2012 rapporterade myndigheterna i El Salvador att man haft den första mordfria dagen på nästan tre år. År 2011 hade landet, som är svårt drabbat av drogrelaterat våld, en mordfrekvens på 69 mord per 100 000 invånare – en av de högsta i världen.