Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HJÄLP FÖR FAMILJEN | FÖRÄLDRASKAP

Hur man tillrättavisar sin tonåring

Hur man tillrättavisar sin tonåring

UTMANINGEN

Ni har bestämt att mobiltelefonerna ska stängas av klockan 9 på kvällen, men två gånger den här veckan har du kommit på din dotter med att sms:a efter midnatt. Sonen ska vara hemma senast klockan 10, men i går kom han återigen hem efter 11.

Din tonåring kan skärpa sig. Men först måste du ta reda på varför han eller hon verkar strunta i dina regler. Det fina är att det som kan se ut som rent trots inte alltid behöver vara så allvarligt.

VARFÖR DET BLIR SÅ HÄR

Otydliga regler. En del tonåringar bryter mot regler för att se hur långt de kan gå. Om en förälder till exempel har sagt att ett visst beteende kommer att få vissa konsekvenser, kanske en tonåring testar gränserna för att se om föräldrarna kommer att vara konsekventa. Är en sådan tonåring en förhärdad rebell? Inte nödvändigtvis. Faktum är att det är mest troligt att tonåringar struntar i regler när föräldrarna inte låter det få några konsekvenser eller när reglerna är otydliga.

Stelbenthet. Vissa föräldrar försöker kontrollera sina barn med en massa regler. När de inte lyder blir föräldrarna arga och sätter upp ännu fler regler. Men ofta gör det bara saken värre. ”Ju mer du försöker vinna kontroll, desto mer kommer din tonåring att spjärna emot”, förklaras det i boken Parent/Teen Breakthrough. Det sägs vidare: ”Kontrollbehov fungerar som kallt smör på en mjuk brödskiva. Brödet smulas sönder, och att trycka hårdare löser ingenting.”

Rätt slags tillrättavisning kan hjälpa. Till skillnad från bestraffning, som främst är tänkt att vara ”kännbar”, innebär tillrättavisning i grund och botten att man lär sig något. Hur kan du då lära din tonåring att rätta sig efter dina regler?

 VAD DU KAN GÖRA

Var tydlig. Tonåringar behöver få veta exakt vad som förväntas av dem och vad följderna blir om man bryter mot reglerna. (Biblisk princip: Galaterna 6:7)

Förslag: Skriv ner reglerna som gäller hemma hos er. Fråga sedan dig själv: Har jag satt upp för många regler, eller för få? Finns det några som inte längre behövs? Borde jag justera några, med tanke på att min tonåring blivit mer ansvarstagande på sistone?

Var konsekvent. Tonåringar kan bli förvirrade om de kommer undan med något ena veckan, medan samma misstag får stora konsekvenser andra veckan. (Biblisk princip: Matteus 5:37)

Förslag: Se till att påföljden står i relation till ”brottet”. Om tonåringen kommer hem senare än ni bestämt, skulle en lämplig åtgärd kunna vara att han måste komma hem ännu tidigare nästa gång.

Var resonlig. Visa att du är anpassningsbar genom att ge din tonåring mer frihet när han eller hon förtjänat det. (Biblisk princip: Filipperna 4:5)

Förslag: Sätt dig med din tonåring och prata om regler. Du kanske till och med kan få honom eller henne att ge förslag på vad som ska hända om man bryter mot en viss regel. Det är troligare att tonåringar kommer att hålla reglerna om de själva fått vara med i processen.

Hjälp tonåringen att mogna. Ditt mål är inte bara att få din tonåring att lyda, utan att hjälpa honom att bygga upp ett sunt samvete – en inneboende känsla för vad som är rätt och fel. (Se rutan ”Hjälp ditt barn att utveckla goda egenskaper”.) (Biblisk princip: 1 Petrus 3:16)

Förslag: Sök hjälp i Bibeln. Det är den bästa källan till ”tuktan som ger insikt”, och visheten i den kan ”ge de oerfarna klokhet, den unge mannen [eller kvinnan] kunskap och tankeförmåga”. (Ordspråksboken 1:1–4)