Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | RACQUEL HALL

En judinna berättar varför hon omvärderade sin tro

En judinna berättar varför hon omvärderade sin tro

Racquel Hall har en judisk mamma från Israel och en österrikisk pappa som konverterat till judendomen. Hennes morföräldrar var sionister som immigrerade till Israel 1948, då landet blev självständigt. Vakna! frågade Racquel vad det var som fick henne att granska sin judiska tro lite närmare.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag föddes 1979 i USA. När jag var tre skildes mina föräldrar. Mamma gav mig en judisk uppfostran och skickade mig till yeshivan, den judiska skolan. När jag var sju bodde vi ett år i Israel, och jag gick i skola i ett kollektivt samhälle, en så kallad kibbutz. Sedan flyttade mamma och jag till Mexiko.

Även om det inte fanns någon synagoga i närheten höll jag fast vid mina judiska traditioner. Jag tände ljus på sabbaten, läste ur Toran och bad med hjälp av en siddur, en slags bönebok. Jag sa ofta till mina skolkompisar att min religion var den ursprungliga. Jag hade aldrig läst det som brukar kallas Nya testamentet, som mest handlar om Jesu läror och tjänst. Mamma hade faktiskt varnat mig för att göra det, eftersom hon trodde att det skulle påverka mig negativt.

Varför bestämde du dig för att läsa Nya testamentet?

När jag skulle fylla 17 flyttade jag tillbaka till USA för att gå färdigt skolan. Där sa en kristen kompis att mitt liv skulle sakna något utan Jesus.

”De som tror på Jesus är vilseledda”, svarade jag.

”Har du någonsin läst Nya testamentet?”, frågade han.

”Nej”, svarade jag.

Då sa han: ”Är det inte trångsynt att uttala sig om sådant man inte vet något om?”

 Den kommentaren tog verkligen skruv, för jag har alltid tyckt att det är dumt att säga saker utan att först ta reda på fakta. Lite skamset tog jag med mig hans bibel hem och började läsa Nya testamentet.

Hur påverkades du av det du läste?

Jag blev förvånad när jag upptäckte att alla som skrev Nya testamentet var judar. Och ju mer jag läste, desto mer uppfattade jag Jesus som en vänlig, ödmjuk jude som ville hjälpa folk, inte utnyttja dem. Jag gick också till biblioteket och lånade böcker om honom. Men inget lyckades övertyga mig om att han var Messias. I en del böcker stod det till och med att han var Gud – något som kändes helt orimligt för mig. Vem var det i så fall som Jesus bad till? Sig själv? Dessutom dog Jesus. Men Bibeln säger om Gud: ”Du dör inte.” *

Hur reagerade du på det här?

Sanningen kan inte motsäga sig själv, och jag var besluten att hitta den. Så jag bad innerligt och under tårar till Gud, och för första gången använde jag inte min siddur. Jag hade knappt hunnit avsluta bönen innan det knackade på dörren. Där stod två Jehovas vittnen. Jag fick ett av deras bibelstudiehjälpmedel. Den broschyren och samtalen som följde övertygade mig om att deras läror grundade sig på Bibeln. Vittnena sa till exempel inte att Jesus var en del av en treenighet, utan att han var ”Guds Son” * och ”Guds skaparverks början”. *

Efter ett tag flyttade jag tillbaka till Mexiko, och där fortsatte jag att studera profetior om Messias med vittnena. Jag blev helt förvånad över hur många profetior det fanns! Men jag var ändå ganska skeptisk. Var Jesus verkligen den ende som stämde in på profetiorna? Och tänk om han bara var skicklig på att spela den rollen?

Vad blev vändpunkten?

Vittnena visade på profetior som ingen bedragare skulle ha kunnat komma undan med. Mer än 700 år i förväg förutsade till exempel profeten Mika att Messias skulle födas i Betlehem i Juda. * Vem kan påverka var han föds? Jesaja skrev att Messias skulle avrättas som en föraktad brottsling men att han ändå skulle begravas bland de rika. * Allt det här uppfylldes på Jesus.

Jesu släktlinje var den sista pusselbiten. Bibeln säger att Messias skulle vara en avkomling till kung David. * De forntida judarna förde både offentliga och privata släktregister. Så om Jesus inte hade tillhört Davids släktlinje skulle hans fiender ha basunerat ut det till höger och vänster! Men det kunde de inte, för Jesu koppling till David gick inte att ifrågasätta. Folkskarorna kallade honom till och med för ”Davids Son”. *

År 70 – dvs. 37 år efter Jesu död – ödelade romerska soldater Jerusalem, och då försvann eller förstördes släktregistren. För att Messias skulle kunna identifieras med hjälp av släktregistren var det alltså nödvändigt att han framträdde före år 70.

Hur påverkade denna insikt dig?

I Femte Moseboken 18:18, 19 blev det förutsagt att Gud skulle resa upp en profet lik Mose i Israel. Gud sa: ”Den ... som inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, honom skall jag själv avkräva räkenskap.” Mitt djupa studium av hela Bibeln övertygade mig om att denne profet var Jesus från Nasaret.