Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Guds natur

Guds natur

Vad för slags kropp har Gud?

”Gud är en Ande.” (Johannes 4:24)

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln säger att Gud är en andevarelse. (2 Korinthierna 3:17) Som sådan är han vida överlägsen oss och våra fysiska sinnen. Han är ”evighetens Kung, den oförgänglige, osynlige”, sägs det i 1 Timoteus 1:17. Bibeln säger också: ”Ingen har någonsin sett Gud.” (1 Johannes 4:12)

Vår Skapare är så överlägsen oss att vi inte ens kan föreställa oss hur han ser ut. ”Med vem kan ni jämföra Gud, och vad kan ni ställa vid hans sida som är honom likt?”, sägs det i Jesaja 40:18. Till och med den vördnadsbjudande fysiska himlen förbleknar i jämförelse med den Allsmäktige. (Jesaja 40:22, 26)

Men det finns intelligenta varelser som kan se Gud och till och med tala direkt med honom. Hur är det möjligt? Eftersom de också är andar och bor i himlen. (1 Kungaboken 22:21; Hebréerna 1:7) Jesus sa om de här övermänskliga varelserna, som även kallas änglar, att de ”alltid ser min himmelske Faders ansikte”. (Matteus 18:10)

Är Gud allestädes närvarande?

”Så här skall ni alltså be: ’Vår Fader i himlarna.’” (Matteus 6:9)

 VAD BIBELN SÄGER

Bibeln lär inte att Gud är allestädes närvarande, dvs. att han finns överallt samtidigt, som en opersonlig kraft. Jesu ord i Matteus 6:9 och 18:10 visar i stället att Gud är en person – en ”Fader” – och att han bor i himlen, hans ”fast grundade boning”. (1 Kungaboken 8:43)

Mot slutet av sitt liv sa Jesus: ”Nu ... lämnar jag världen och går min väg till Fadern.” (Johannes 16:28) När Jesus Kristus dött som människa och uppstått som andevarelse kom han ”in i själva himlen för att ... träda fram inför Guds person”. (Hebréerna 9:24)

De här detaljerna om Gud har betydelse. Varför då? Eftersom Gud är en person kan man lära känna honom och bli hans nära vän. (Jakob 4:8) Och om man känner till sanningen om Gud håller man sig borta från falsk religion, till exempel tillbedjan av livlösa bilder och föremål. I Första Johannes 5:21 sägs det: ”Små barn, var på er vakt mot avgudarna.”

På vilket sätt är vi skapade till Guds avbild?

”Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem.” (1 Moseboken 1:27)

VAD BIBELN SÄGER

Som människor har vi möjlighet att återspegla Guds personlighetsdrag, som hans kärlek, rättvisa och vishet. Bibeln säger faktiskt: ”Bli ... Guds efterliknare, som älskade barn, och fortsätt att vandra i kärlek.” (Efesierna 5:1, 2)

Gud har också gett oss en fri vilja, som gör att vi kan välja att handla rätt moraliskt och på olika sätt visa att vi älskar andra. (1 Korinthierna 13:4–7) Vi kan också vara kreativa, njuta av vackra saker och fascineras av naturen och universum. Men framför allt har vi fått förmågan att reflektera över andliga ting, en medfödd önskan att lära oss mer om Gud och vad hans vilja är med oss. (Matteus 5:3)

Hur Bibelns sanning kan hjälpa. Ju mer vi lär känna Gud och efterliknar honom, desto mer kommer vi att leva på det sätt som han menade att vi skulle göra. Det kommer i sin tur ge oss ett lyckligare liv, verklig tillfredsställelse och inre frid. (Jesaja 48:17, 18) Ja, Gud vet att hans fina egenskaper berör oss människor djupt, så att ärliga människor dras till honom och slår in på vägen till evigt liv. (Johannes 6:44; 17:3)