Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

USA

Under de senaste tio åren har säkerhetspersonal på flygplatser beslagtagit 50 miljoner otillåtna föremål, enligt en rapport från amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet. Endast under 2011 konfiskerade man 1 200 skjutvapen. I de flesta fall uppgav ägarna att de bara hade glömt att de bar vapen.

Brasilien

Skolmyndigheterna har börjat sätta mikrochip i skoluniformerna i ett försök att förhindra skolk. Föräldrarna får sms både när barnen kommer fram till skolan och ifall de är mer än 20 minuter försenade.

Norge

Evangelisk-lutherska kyrkan är inte längre statsreligion i Norge. Stortinget har fattat ett historiskt beslut att ändra grundlagen och försvaga banden mellan kyrkan och staten.

Tjeckien

Två tredjedelar av de tillfrågade i en tjeckisk undersökning sa att de känner sig tvungna att besvara arbetsrelaterade telefonsamtal, mejl och sms även när de inte är på jobbet. Mer än en tredjedel tycker det är ohyfsat att inte svara direkt.

Indien

Trots att Indien nästan haft en 50-procentig ökning av matproduktionen under de senaste 20 åren och har vete- och rislager på 71 miljoner ton, är det fortfarande svårt att förse befolkningen med mat. Endast omkring 40 procent av spannmålslagren når de indiska hemmen. Korruption och slöseri är en del av förklaringen.