Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Hälsan

Hälsan

Bryr Gud sig om hur vi tar hand om vår hälsa?

”Var inte bland dem som dricker sig druckna av vin, bland dem som frossar på kött.” (Ordspråksboken 23:20)

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Bibeln är ingen medicinsk lärobok, och den sätter inte upp regler för varje sida av livet. Men vi har ändå nytta av att förstå vad Bibeln säger om Guds syn på hälsofrågor.

VAD BIBELN SÄGER

Det finns ett antal bibelställen som visar hur Gud vill att vi ska sköta om vår hälsa. Bibeln fördömer till exempel skadliga ytterligheter, som att man frossar eller dricker för mycket. (Ordspråksboken 23:20) Den lag Gud gav till israeliterna innehöll bestämmelser som förhindrade sjukdomar eller begränsade spridningen av dem. Den innehöll också specifika säkerhetsföreskrifter för att förhindra olycksfall. (5 Moseboken 22:8) Det är tydligt att Bibeln uppmuntrar oss att ta hand om vår kropp och vidta rimliga åtgärder för att hålla oss friska.

 Varför blir vi sjuka enligt Bibeln?

”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden.” (Romarna 5:12)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många menar att sjukdomar bara är en olycklig följd av evolutionen. Andra tror att det är mystiska krafter, som onda andar, som ligger bakom dem.

VAD BIBELN SÄGER

Enligt Bibeln blir vi sjuka som ett resultat av att de första människorna gjorde uppror mot Gud. (Romarna 5:12) Före sitt uppror hade våra första föräldrar, Adam och Eva, fullkomlig hälsa. De visste att de skulle dö om de drog sig bort från Gud och hans kärleksfulla omvårdnad. (1 Moseboken 2:16, 17) Trots det förstörde de medvetet sin vänskap med honom och förlorade sin fullkomlighet. *

Den defekt de första människorna då drabbades av har sedan förts vidare till oss. Det är därför vi fortfarande blir sjuka, trots alla medicinska ansträngningar som gjorts.

VAD KAN DU GÖRA?

Bibeln lär att om du blir försonad med Gud genom att följa hans visa principer, kommer du att få leva med perfekt hälsa i ett paradis här på jorden i framtiden. (Jesaja 33:24) Gud lovar att han ska ta bort smärta, sjukdom och död. (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Avråder Bibeln från medicinsk behandling?

”De friska och starka behöver inte läkare, men det gör de sjuka och svaga.” (Matteus 9:12)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del menar att helbrägdagörelse eller helande är att föredra framför medicinsk behandling.

VAD BIBELN SÄGER

På Bibelns tid tillät Gud att sjukvårdskunniga utövade sin verksamhet bland hans folk. (1 Moseboken 38:28; Kolosserna 4:14) Det finns inget i Bibeln som tyder på att han hade något emot att man använde medicinalväxter, salvor, dieter och andra hälsobehandlingar. ”De friska och starka behöver inte läkare, men det gör de sjuka och svaga”, sa Jesus. (Matteus 9:12)

Men Bibeln godkänner inte att man gör vad som helst för att hålla sig frisk. Den stöder till exempel inte den helbrägdagörelse som förekommer i dag. Och Gud godkänner inte heller några behandlingar som har med ockultism att göra. (Galaterna 5:19–21) Däremot bör vi naturligtvis snabbt söka lämplig vård när vi blir sjuka, om sådan finns tillgänglig.

^ § 10 I den här artikeln använder vi orden ”fullkomlig” och ”fullkomlighet” för att beskriva det friska tillstånd de första människorna hade när Gud skapade dem. De var helt oemottagliga för sjukdomar och behövde inte dö.