Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | BRETT SCHENCK

”Jag är övertygad om att allt liv är konstruerat av Gud”

”Jag är övertygad om att allt liv är konstruerat av Gud”

Brett Schenck är en pensionerad miljökonsult i USA. Han har studerat samspelet mellan växter, djur och miljö. Varför tror han på en Skapare? Vakna! fick en pratstund med honom om hans forskning och tro.

Vad har du för bakgrund?

Pappa var maskiningenjör. Han pratade ofta entusiastiskt med mig om matematik och vetenskap. Som pojke var jag väldigt fascinerad av de växter och djur som jag hittade i bäckar och åar nära vårt hem i New Paris i Ohio. Så när jag blev antagen till Purdue University valde jag att läsa ekologi.

Var du intresserad av religion?

Ja, det var jag. Pappa uppmuntrade mig att studera vår lutherska tro. Jag lärde mig koinégrekiska (allmängrekiska), ett av de språk som Bibeln skrevs på. Jag fick stor respekt för Bibeln.

Hur såg du på evolutionsteorin?

Både min kyrka och mina kolleger accepterade den. Så jag ifrågasatte den aldrig. Men samtidigt trodde jag på Gud. Jag hade en vag uppfattning om att dessa två läror gick att kombinera. Även om jag respekterade Bibeln trodde jag inte att den kom från Gud.

Vad fick dig att ändra din syn på Bibeln?

Två Jehovas vittnen, Steve och Sandy, besökte mig och min fru Debbie. De visade oss att även om Bibeln inte är en vetenskapsbok så är den vetenskapligt korrekt. Den säger till exempel att Gud ”bor över jordens rund”. (Jesaja 40:22) Den säger också att ”han ... hänger jorden på intet”. (Job 26:7) På den tiden använde jag satellitbilder i mina studier, så de här bibelverserna gjorde intryck på mig. De skrevs ner långt innan någon hade fotograferat hur vår runda planet hänger på ingenting. När Debbie och jag studerade Bibeln med Steve och Sandy fick jag läsa om profetior som  gått i uppfyllelse, råd som fungerar och förklaringar som håller. Sakta men säkert blev jag övertygad om att Bibeln är Guds ord.

När ändrade du uppfattning om livets uppkomst?

Vid ett tillfälle visade Steve mig Bibelns tydliga förklaring: ”Jehova Gud grep sig an med att forma människan av stoft från marken.” (1 Moseboken 2:7) Den första människans liv finns klart och tydligt dokumenterat. Det här väckte frågan: Stämmer Bibeln med vetenskapliga fakta? Steve uppmuntrade mig att undersöka det närmare, så jag tog honom på orden.

Vad lärde du dig om evolutionen?

Många saker. Bara för att nämna en sak: Evolutionsteorin försöker förklara arternas ursprung. Alla levande organismer har väl fungerande organ, till exempel sådant som hjärta, lungor och ögon. Även på mikroskopisk nivå ser man förunderligt konstruerade ”maskiner” inuti cellerna. Men hur uppstod konstruktionen? Evolutionister påstår att de bästa mekanismerna helt naturligt får företräde, eftersom djur med de här funktionerna har större chans att överleva. Men den teorin svarar inte på frågan: Var kommer mekanismerna ifrån? Jag märkte att många vetenskapsmän inte anser att evolutionsteorin ger svar på den frågan. En professor i zoologi berättade i förtroende att han inte trodde på evolutionsteorin. Men han vågade inte vädra sin åsikt i rädsla för att bli av med jobbet.

Har det du lärt dig om ekologi stärkt din tro?

Ja, det har det. Jag studerar bland annat samspelet mellan allt levande. Alla djur och växter på jorden är beroende av någonting annat. Ta till exempel blommor och bin. Blommornas färg, lukt, nektar och utseende har utformats för att locka till sig bina och täcka dem med pollen. Bin är konstruerade för att suga upp nektar och ta med pollen från en blomma till en annan för befruktning. Helt klart är bin och blommor konstruerade för att hjälpa varandra.

”Jordens återhämtningsförmåga har övertygat mig om att allt liv är konstruerat av Gud.”

I ett ekosystem ser man samspelet i stor skala. Ett ekosystem består av tusentals djur, växter, bakterier och svampar och deras livsmiljö. Alla djur är beroende av växter för föda och syre, och de flesta blommande växter är beroende av djur. Även om ekosystem är oerhört komplexa och organismerna sköra, kan de överleva i tusentals år. Om ett område utsätts för en förorening, kan ett komplext ekosystem snart byggas upp igen när orsaken till föroreningen väl är borta. Jordens återhämtningsförmåga har verkligen övertygat mig om att allt liv är konstruerat av Gud.

Varför blev du ett Jehovas vittne?

Jag var djupt bekymrad över hur vi människor förstör miljön. Även om ekosystem kan hämta sig, visste jag att de inte är oförstörbara. Jag fick lära mig av Jehovas vittnen att Gud enligt Bibeln ska ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden”. (Uppenbarelseboken 11:18) De orden betydde mycket för mig. När jag fortsatte studera Bibeln insåg jag att Bibelns hopp är säkert.

Jag tycker om att berätta för andra om min tro, och jag har även fått studera Bibeln med några vetenskapsmän. Vid 55 års ålder tog jag tidig pension för att kunna använda mer tid till att hjälpa människor lära känna livets Skapare och hans avsikt med vår fantastiska jord.