Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Pornografi

Pornografi

Fördömer Bibeln pornografi?

”Var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, [har] redan ... begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matteus 5:28)

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

I dag är pornografi vanligare och lättare att få tag på än någonsin tidigare. Om man vill leva ett lyckligt liv och ha Guds godkännande är det viktigt att veta vad han anser om pornografi.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln säger inget specifikt om pornografi. Men att titta på sådant står i direkt konflikt med många bibliska principer.

Bibeln säger till exempel rakt på sak att det kan leda till äktenskapsbrott om en gift man ”håller i med att se på en kvinna”, dvs. uppodlar ett begär att ha sex med någon som han inte är gift med. Principen bakom detta uttalande kan tillämpas på alla, både gifta och ogifta, som ”håller i med att se på” pornografiskt material med en önskan att ha otillåtet sex. Ett sådant beteende är helt klart motbjudande för Gud.

 Är pornografi fel även om det inte leder till handling?

”Döda därför era lemmar ... vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse, skadligt begär och vinningslystnad.” (Kolosserna 3:5)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del forskare menar att det inte finns något tydligt samband mellan pornografi och ett sexuellt stötande beteende. Men är det omoraliskt bara att titta på pornografi?

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln talar om ”oanständigt skämt” som något oacceptabelt och omoraliskt. (Efesierna 5:3, 4) Skulle då pornografi vara mindre stötande? Mycket av dagens pornografi utgörs av autentiska bilder av utomäktenskapligt sex och homosexuella handlingar samt andra former av otukt. Att upphetsat se på sådana sexuellt omoraliska handlingar är naturligtvis ännu mer motbjudande för Gud än oanständigt tal.

Man debatterar fortfarande hur troligt det är att pornografi får människor att leva ut sina fantasier. Men Bibeln hjälper oss att förstå att det skadar ens andlighet och att Gud tycker det är mycket motbjudande bara att man tittar på pornografi. Den säger: ”Döda därför era lemmar ... vad beträffar otukt, orenhet [och] sexuell lidelse.” (Kolosserna 3:5) De som tittar på pornografi gör raka motsatsen – i stället för att kväva sådana begär ger de näring åt dem och underblåser dem.

Hur kan man undvika pornografi?

”Sök det goda och inte det onda ... Hata det onda och älska det goda.” (Amos 5:14, 15)

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln berättar om promiskuösa, drinkare och tjuvar som kunde sluta med sina destruktiva handlingar. (1 Korinthierna 6:9–11) Hur då? De lärde sig att hata det som var ont genom att tillämpa de visa råden som finns i Guds ord.

Det går att lära sig att hata pornografi om man noga tänker igenom vilka fruktansvärda följder en sådan skadlig last får. En färsk undersökning från Utah State University visade att en del som tittar på pornografi drabbas av sådana tråkiga konsekvenser som ”depression, social isolering och skadade relationer”. Men det som är värre, och som nämndes tidigare, är att pornografi är avskyvärt för Gud och därför skadar oss på ett ännu allvarligare sätt. Det fjärmar oss från vår Skapare.

Med Bibelns hjälp kan vi lära oss att älska det som är gott. Ju mer vi läser Bibeln, desto mer kommer vår kärlek till dess moralnormer att växa. Den kärleken kommer att göra att vi undviker pornografi till varje pris. Den kommer också att få oss att känna som bibelskribenten som skrev: ”Jag sätter inte något fördärvligt inför mina ögon.” (Psalm 101:3)