Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

Världen

Att lösa världssvälten handlar inte bara om att producera livsmedel. Man beräknar att det nu produceras mat som skulle räcka till 12 miljarder människor – 5 miljarder fler än jordens befolkning. Problemen handlar mer om vinstintressen, distribution och slöseri.

Storbritannien och USA

Nästan en fjärdedel (24 procent) av tillfrågade anställda inom finanssektorn säger att de ”kanske kan behöva göra något oetiskt eller olagligt för att lyckas i arbetet”. Sexton procent erkänner att de skulle begå ett brott ”om de visste att de skulle komma undan med det”.

Argentina

I Argentina har 3 av 5 lärare begärt ledighet på grund av stress eller våld på arbetsplatsen.

Sydkorea

Den vanligaste typen av hushåll i Sydkorea kommer snart att vara ensamhushåll.

Kina

Man beräknar att två tredjedelar av Kinas städer inte kommer att nå upp till myndigheternas nya krav på luftkvalitet som träder i kraft 2016. Dessutom bedöms kvaliteten på grundvattnet i de flesta källor vara ”dålig eller mycket dålig”.