Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA

Hur man blir en bra pappa

Hur man blir en bra pappa

”Vad gjorde jag för fel?” Den här frågan plågade Michael * från Sydafrika. Han hade verkligen ansträngt sig för att vara en bra pappa, men när han tänkte på hur snett det hade gått för hans 19-årige son, undrade han vad han kunde ha gjort annorlunda.

Terry från Spanien verkar å andra sidan ha lyckats som pappa. Hans son Andrew säger: ”Många av mina tidigaste minnen av pappa är när han läste för mig, lekte med mig och tog med mig på utflykter så att vi kunde få vara för oss själva. Han gjorde det roligt att lära sig saker.”

Det är helt klart ingen lätt uppgift att vara en bra pappa. Men det finns grundläggande principer som kan vara en hjälp på vägen. Många pappor har märkt att när de följer Bibelns principer har både de och deras familjer nytta av det. Vi ska nu se på några av Bibelns praktiska råd som kan vara till hjälp för pappor.

 1. Ta dig tid med familjen

Hur kan du som pappa visa barnen att de betyder mycket för dig? Det finns naturligtvis många saker som du redan nu gör för dina barn. Du arbetar till exempel hårt för att ge dem det de behöver när det gäller mat och bostad. Det skulle du inte göra om de inte betydde mycket för dig. Men om du inte är tillräckligt mycket tillsammans med dem, så skulle de kunna känna att du bryr dig mer om andra saker, som ditt jobb, dina vänner eller någon hobby.

När ska en pappa börja tillbringa tid tillsammans med sina barn? En mamma knyter an till sitt barn redan när det ligger i livmodern. Efter 16 veckor kan ett foster börja höra. I det här skedet kan pappan börja bygga sin egen unika relation med sitt ofödda barn. Han kan lyssna på hjärtslagen, känna sparkarna, prata med det och sjunga för det.

Biblisk princip: På Bibelns tid engagerade sig männen i barnens fostran. Papporna uppmuntrades att regelbundet vara tillsammans med sina barn, som det sägs i 5 Moseboken 6:6, 7: ”Dessa ord som jag ger dig befallning om i dag skall vara i ditt hjärta. Du skall inskärpa dem hos dina söner och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp.”

2. En bra pappa är bra på att lyssna

Lyssna lugnt utan att vara fördömande.

För att kunna ha en bra kommunikation med sina barn måste man vara en bra lyssnare. Man behöver utveckla förmågan att lyssna utan att överreagera.

Om dina barn märker att du ofta tappar humöret och blir fördömande, kommer de inte att vara speciellt pigga på att öppna sig för dig. Men om du lyssnar lugnt på dem, visar det att du är uppriktigt intresserad av dem. Då är det mera troligt att de delar sina innersta känslor och tankar med dig.

Biblisk princip: Bibelns praktiska råd är till nytta på många områden i det dagliga livet. Det sägs till exempel: ”Varje människa skall vara snar till att höra, sen till att tala, sen till vrede.” (Jakob 1:19) Pappor som tillämpar denna bibliska princip blir bättre på att samtala med sina barn.

 3. Ge beröm och kärleksfull tillrättavisning

Även när du känner dig arg och frustrerad är det viktigt att komma ihåg att fostran ska vara grundad på kärlek och vara till ditt barns bästa i det långa loppet. Fostran inbegriper att ge råd, tillrättavisa, undervisa men också att låta ett dåligt uppförande få konsekvenser.

Tillrättavisning blir mer effektiv när man ofta berömmer sina barn. Ett forntida ordspråk lyder: ”Som guldäpplen i silverinfattning är ett ord som talas i rättan tid.” (Ordspråksboken 25:11) Beröm får ett barn att utvecklas. Barn blommar upp när de känner sig bekräftade och uppskattade. En pappa som tar vara på tillfällen att ge beröm hjälper dem att bygga upp sitt självförtroende och att kämpa på för att göra det som är rätt.

Biblisk princip: ”Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.” (Kolosserna 3:21)

4. Älska och respektera din fru

Hur en pappa behandlar sin fru kommer med all säkerhet att påverka barnen. En grupp experter på barns utveckling förklarar: ”Något av det bästa en pappa kan göra för sina barn är att respektera deras mamma. ... En pappa och mamma som låter barnen se att de visar varandra respekt skapar en trygg hemmiljö.” (The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children) *

Biblisk princip: ”Ni män, fortsätt att älska era hustrur ... Var och en [skall] älska sin hustru som sig själv.” (Efesierna 5:25, 33)

 5. Tillämpa Guds praktiska råd

Pappor som har djup kärlek till Gud kan ge sina barn ett mycket värdefullt arv – nära vänskap med vår himmelske Far.

Antonio, som är ett Jehovas vittne och som har ägnat många år åt att uppfostra sina sex barn, fick följande brev av sin dotter: ”Kära pappa. Jag vill bara tacka dig för att du har lärt mig älska Jehova Gud, mina medmänniskor och mig själv – ja, helt enkelt att bli en balanserad och mogen människa. Du har alltid visat att du älskar Jehova och att du bryr dig om mig. Tack pappa för att du sätter Jehova främst i ditt liv och för att du ser oss barn som gåvor från Gud!”

Biblisk princip: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din handlingskraft. Dessa ord som jag ger dig befallning om i dag skall vara i ditt hjärta.” (5 Moseboken 6:5, 6)

Naturligtvis inbegriper papparollen mer än dessa fem punkter, och även om du gör ditt bästa för att bli en bra pappa kommer du tyvärr aldrig att bli perfekt. Men om du tillämpar de här principerna på ett balanserat och kärleksfullt sätt, kan du bli en bra pappa. *

^ § 3 Några av namnen i artikeln är utbytta.

^ § 19 Även om föräldrarna är skilda är det bra för barnens relation till mamman att pappan behandlar henne på ett respektfullt och värdigt sätt.

^ § 25 Mer hjälp för familjen finns i boken Hemligheten med ett lyckligt familjeliv som kan laddas ner på www.jw.org..