Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Bryr Gud sig om de fattiga?

Bryr Gud sig om de fattiga?

Bryr Gud sig om de fattiga?

”Låt ert levnadssätt vara fritt från penningkärlek ... [Gud] har sagt: ’Jag skall under inga omständigheter släppa dig, inte heller under några omständigheter överge dig.’” (Hebréerna 13:5)

HUR GUD VISAR SIN OMTANKE

När någon som tillber Jehova Gud upplever svåra tider visar Gud sin omsorg på flera sätt. Ett av dem är den kärleksfulla hjälp som kommer från medkristna. *Jakob 1:27 står det: ”Den form av gudsdyrkan som är ren och obefläckad från vår Guds och Faders ståndpunkt är denna: att se till föräldralösa och änkor i deras betryck.”

De första kristna ställde upp för varandra. När det till exempel förutsades att en svår hungersnöd skulle drabba Judeen, så bestämde sig de kristna i den syriska staden Antiokia för att ”sända understöd till de bröder som bodde i Judeen”. (Apostlagärningarna 11:28–30) På så sätt fick dessa behövande kristna sina grundläggande behov fyllda. Den här frivilliga gåvan visade hur kristen kärlek fungerar i praktiken. (1 Johannes 3:18)

 Hur kan de behövande själva förbättra sin situation?

”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.” (Jesaja 48:17, 18)

GUD GER OSS HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

Miljontals människor har funnit att Bibelns vishet är både praktisk och överlägsen allt annat. I Ordspråksboken 2:6, 7 sägs det: ”Det är Jehova som ger vishet; från hans mun kommer kunskap och urskillning. Och åt de rättrådiga förvarar han praktisk vishet som en skatt.” När människor tar till sig av den här visheten så får de själva nytta av den.

Det gör till exempel att de undviker skadliga och kostsamma vanor som droger och alkoholmissbruk. (2 Korinthierna 7:1) De blir också mer samvetsgranna och ansvarskännande, vilket ökar deras chanser att få jobb och gör dem mer attraktiva för arbetsgivare. I Efesierna 4:28 står det: ”Må den som stjäl inte stjäla mer utan i stället arbeta hårt ... så att han kan ha något att dela ut åt den som behöver.”

Finns det belägg för att Bibelns vishet hjälper de fattiga?

”Guds vishet bekräftas av sina resultat.” (Matteus 11:19, The New English Bible)

RESULTATEN TALAR FÖR SIG SJÄLVA

Wilson, som bor i Ghana, hade en tillfällig anställning som närmade sig sitt slut. Under sin sista dag, när han tvättade vd:ns bil, hittade han pengar i bagageutrymmet. Hans förman tyckte att han skulle behålla pengarna, men Wilson, som är ett Jehovas vittne, ville inte stjäla. I stället lämnade han tillbaka pengarna till ägaren. Det här blev inte Wilsons sista dag på företaget, utan han blev erbjuden fast anställning och blev längre fram befordrad.

Géraldine, som bor i Europa, blev av med sitt jobb eftersom hennes arbetsgivare inte tyckte om Jehovas vittnen. Men arbetsgivarens mamma förklarade för sin dotter att hon hade gjort ett stort misstag. Hon sa: ”Om du vill ha personal som du kan lita på och som går in för sitt arbete, så kan du inte hitta några bättre än Jehovas vittnen.” Dottern tog reda på mer om vittnena, och Géraldine fick tillbaka sitt jobb.

När Sarah, en ensamstående mamma i Sydafrika, gick igenom en svår period fick hon uppleva verklig kristen kärlek när medlemmar i församlingen såg till att hon och barnen fick både mat och skjuts. Hennes barn sa senare: ”Vi har många ’föräldrar’ i församlingen.”

Många liknande erfarenheter skulle kunna berättas. Det här påminner oss om det som står i Ordspråksboken 1:33: ”Den som lyssnar till mig [Jehova] skall bo i trygghet.” Det stämmer verkligen!

^ § 5 I vissa länder ordnar myndigheterna med ekonomiskt stöd för de fattiga. I annat fall ligger ansvaret i första hand på deras släktingar. (1 Timoteus 5:3, 4, 16)