Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Paradiset

Paradiset

Vad är paradiset?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del tror att paradiset bara är en saga. Andra tror att det är ett perfekt samhälle där goda människor lever ett lyckligt och meningsfullt liv tillsammans i evighet.

VAD BIBELN SÄGER

Ordet ”paradis” har använts för att beskriva människans första hem, Edens trädgård. (1 Moseboken 2:7–15) Enligt Bibeln var denna trädgård en verklig plats där det första människoparet levde utan sjukdom och död. (1 Moseboken 1:27, 28) Eftersom de var olydiga mot Gud, fick de inte fortsätta leva i paradiset. Men många bibliska profetior talar om att människor ska få leva i ett framtida paradis.

VAD BETYDER DET HÄR FÖR DIG?

Om Gud är kärlek skulle det vara rimligt att han belönade sina tillbedjare med ett bra liv i en paradisisk omgivning. Det skulle också vara rimligt att han talade om för människor vad de behövde göra för att bli godkända av honom. Bibeln säger att du kan få Guds godkännande genom att lära känna honom och lyda hans bud. (Johannes 17:3; 1 Johannes 5:3)

”Vidare planterade Jehova Gud en trädgård i Eden, ... och där satte han människan som han hade format.” (1 Moseboken 2:8)

 Var finns paradiset?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del tror att paradiset är i himlen, medan andra tror att det hör framtiden till och kommer att finnas på jorden.

VAD BIBELN SÄGER

Det ursprungliga paradiset var på jorden. Gud har tydligt visat att jorden alltid ska vara människans hem. Bibeln säger att Gud skapade jorden för att bestå för evigt. (Psalm 104:5) Den säger också: ”Himlen tillhör Jehova, men jorden har han gett åt människosönerna.” (Psalm 115:16)

Det är därför inte förvånande att Bibeln lovar att paradiset ska vara på jorden. Där kommer Gud att välsigna mänskligheten med evigt liv. Det kommer att råda frid och harmoni. Smärta och lidande kommer inte att finnas mer. Och människor kommer att kunna njuta fullt ut av allt det vackra på jorden. (Jesaja 65:21–23)

”Guds tält är bland människorna, ... och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Vilka får vara med i paradiset?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många religioner lär att bara goda människor får leva i paradiset. Men det råder stor oenighet om vad det innebär att vara ”god”. Vissa tycker det räcker att ta del i religiösa ceremonier och be mässande böner.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln lär att ”de rättfärdiga” ska få leva i paradiset. Men vem är rättfärdig i Guds ögon? Inte den som tar del i religiösa ritualer och samtidigt struntar i Guds vilja. Bibeln säger: ”Har Jehova lika mycket behag till brännoffer och slaktoffer som till att man lyder Jehovas röst? Se! Att lyda är bättre än slaktoffer.” (1 Samuelsboken 15:22) ”De rättfärdiga” som får leva för evigt i paradiset är helt enkelt de som följer det Gud har sagt i Bibeln.

VAD DU KAN GÖRA

Att lyda Guds bud innebär mer än att ta del i religiösa ceremonier. Hur du lever i vardagen kan antingen glädja Gud eller göra honom ledsen. Du kan lära dig hur Gud vill att du ska leva genom att noggrant studera Bibeln. Och han är inte svår att göra till lags. ”Hans bud är inte betungande”, säger Bibeln. (1 Johannes 5:3) Gud ser fram emot att belöna din lydnad genom att låta dig leva i paradiset.

”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29)