Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Otålighet kan vara farligt

Otålighet kan vara farligt

TÄNK dig in i följande scenario: En man är ute och kör på en smal väg med omkörningsförbud. Kvinnan i bilen framför ligger strax under hastighetsbegränsningen. Den otålige mannen tycker att det går alldeles för sakta. Han ligger och trycker farligt nära i några minuter, sedan tappar han tålamodet, trampar gasen i botten och kör om. Nu har han både brutit mot lagen och riskerat att orsaka en olycka.

Eller vad ska man säga om kvinnan som inte orkar jobba med människor som inte är lika snabba eller smarta som hon? Eller mannen som står och väntar på hissen och under tiden trycker frenetiskt på knappen? Blir du ofta otålig på dina gamla föräldrar? Eller är du en småbarnsförälder som snabbt tappar tålamodet med dina barn? Blir du lätt irriterad på andras misstag?

Alla tappar vi säkert tålamodet då och då. Men om det händer dagligen kan det få allvarliga konsekvenser.

Hälsorisker:

För det första hänger otålighet samman med frustration, irritation och till och med ilska. Sådana känslor ökar stressnivån, vilket i sin tur kan skada hälsan. En studie som nyligen publicerades av Amerikanska läkarsällskapet lyfter fram att otålighet ökar risken för högt blodtryck, också bland unga vuxna.

Även andra hälsoproblem hör ihop med otålighet. En färsk undersökning påvisade ett samband med övervikt. ”Forskarna fann att otåliga personer löper högre risk att utveckla fetma än sådana som är bra på att vänta”, sägs det i The Washington Post. På en del ställen är billig snabbmat lättillgänglig dygnet runt, och den som är otålig kan ha svårt att stå emot den frestelsen.

 Förhalningsproblem:

I en studie utförd vid Centre for Economic Policy Research i London visade det sig att otåliga personer ofta är kroniska förhalare. Kan det vara så att de skjuter upp tidskrävande uppgifter därför att de vet att de inte har tålamodet att fullfölja dem? Tendensen att skjuta upp saker kan hur som helst få allvarliga konsekvenser på både det personliga och ekonomiska planet. Enligt den brittiska dagstidningen The Telegraph säger forskaren Ernesto Reuben att ”förhalningstendensen allvarligt påverkar produktiviteten på arbetet och kan kosta den enskilde individen ansenliga summor på grund av att allt pappersarbete skjuts på framtiden”.

Alkoholmissbruk och våld:

Enligt den brittiska dagstidningen South Wales Echo ”är det vanligare att otåliga personer under sena kvällar blir inblandade i alkoholrelaterat våld”. Forskare vid Cardiffuniversitetet fastslog detta samband efter att ha följt flera hundra kvinnor och män. Studien visade att ”otåliga personer har en större benägenhet att dricka för mycket och bli våldsamma”.

Dåligt omdöme:

En grupp analytiker vid det amerikanska forskningscentret Pew i Washington D.C. fann att otåliga personer ”ofta gör snabba, dåligt genomtänkta val”. En liknande slutsats drog Ilango Ponnuswami, professor och chef för Institutionen för socialt arbete vid Barathidasan University i Indien. Han säger: ”Otålighet kan stå dig dyrt. Det kan kosta dig pengar och vänskap och orsaka smärta och lidande och alla tänkbara problem, helt enkelt därför att det ofta leder till dåliga beslut.”

 Ekonomiska problem:

Otålighet har kopplats till ”högre skuldnivåer”, sägs det i Research Review, som ges ut av amerikanska centralbankens kontor i Boston. En del nygifta par vill till exempel ha det som ”alla andra” har, trots att deras ekonomi är begränsad. Därför köper de hus, möbler, bil och allt annat med en gång – på kredit. Men det kan tära på äktenskapet. Forskare vid universitetet i Arkansas säger att ”nygifta par som börjar äktenskapet med skulder är mindre lyckliga än par som har små eller inga skulder alls när de gifter sig”.

En del menar att det var otålighet som låg bakom den senaste ekonomiska kraschen i USA. Finanstidningen Forbes skriver att ”det aktuella läget på marknaden är följden av överdriven otålighet i kombination med extrem girighet. Otålighet drev tusentals vanliga människor att köpa fastigheter som kostade mycket mer än deras besparingar tillät. Därför försökte de kollektivt låna enorma summor som de inte kunde räkna med att betala tillbaka på många år – eller någonsin, i vissa fall.”

Färre vänner:

Otålighet kan försämra vår förmåga att kommunicera. När någon inte har ro att föra ett meningsfullt samtal, pratar han lätt utan att tänka sig för. Han kan också bli irriterad när andra pratar, eftersom han inte har tålamod nog att vänta på att de ska komma fram till sin poäng. Därför försöker han avsluta deras meningar eller hitta andra sätt att skynda på samtalet.

Ett sådant här beteende kan leda till att man förlorar sina vänner. Psykologen Jennifer Hartstein, som citerades i förra artikeln, säger: ”Vem vill vara med någon som trummar med fingrarna eller tittar på klockan hela tiden?” Nej, otålighet är inte någon vidare trevlig egenskap. Den skrämmer bort andra.

Det här är bara några saker som följer i otålighetens kölvatten. Nästa artikel kommer att visa hur man kan bli bättre på att visa tålamod.