Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior – Del 8

”Låt ditt kungarike komma”

Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior – Del 8

Det här är den sista delen i en artikelserie på åtta delar där vi sett närmare på en mycket speciell sida av Bibeln – dess profetior, eller förutsägelser. Artiklarnas syfte har varit att besvara de här frågorna: Är Bibelns profetior bara hopskrivna av smarta människor? Eller finns det något som visar att de kommer från Gud? Vi vill uppmuntra dig att undersöka fakta.

I SNART två tusen år har de kristna bett att Guds rike ska komma. Detta har sin grund i Jesu egna ord. Han lärde sina efterföljare att be: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:10)

Vad är det för rike som så många ber om? Det är Guds himmelska styre, som ska ersätta alla mänskliga regeringar. Som den utvalde kungen i detta rike kommer Jesus Kristus att se till att Guds vilja blir verkställd i himlen och på jorden. (Daniel 2:44; 7:13, 14) I sin rätta tid kommer Gud att besvara bönen ”Fader vår” och göra slut på ondskan och lidandet och ge räddning åt en oräknelig ”stor skara” som lojalt tillber honom. (Uppenbarelseboken 7:9, 10, 13–17) Sedan ska ”de rättfärdiga ... ta jorden i besittning” och ”bo för evigt på den”. (Psalm 37:29)

Kan man få reda på några specifika detaljer om hur det kommer att bli när Kristus styr? Ja, det kan man! När han var på jorden visade han att han både kan och vill lösa mänsklighetens problem. Vi ska nu undersöka fyra profetior och se hur Jesus i liten skala visade vad han kommer att göra i global omfattning som kung i Guds himmelska rike.

 Profetia 1:

”Han [Jehova Gud] får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände. Bågen bryter han sönder och hugger spjutet i stycken, vagnarna bränner han upp i eld.” (Psalm 46:8, 9)

Uppfyllelse: Genom Jesus Kristus, ”Fredsfursten”, kommer bestående frid att införas på jorden. Ett fredligt utbildningsprogram och en världsomfattande nedrustning kommer att förena hela mänskligheten till ett verkligt internationellt brödraskap. (Jesaja 2:2–4; 9:6, 7; 11:9)

Vad historien visar:

Jesus lärde inte sina efterföljare att ta till vapen, utan att leva i fred med varandra. När en av hans lärjungar drog sitt svärd för att försvara honom, sa han: ”För tillbaka ditt svärd till dess plats, ty alla som tar till svärd skall gå under genom svärd.” (Matteus 26:51, 52) Jesus förklarade att de sanna kristna skulle kännas igen på den kärlek de visade varandra. (Johannes 13:34, 35)

Profetia 2:

”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden, på bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16)

Uppfyllelse: I Guds kungarike kommer det inte att finnas någon undernäring, livsmedelsbrist eller svält. Alla kommer att ha gott om mat.

Vad historien visar:

Det märktes tydligt att Jesus kände medlidande med hungriga människor, och hans mirakulösa förmåga att ge mat åt stora folkskaror var verkligen häpnadsväckande. Så här uttryckte sig ett ögonvittne: ”[Jesus] befallde ... folkskarorna att lägga sig ner på gräset och tog de fem bröden och de två fiskarna, och under det att han såg upp mot himlen, uttalade han en välsignelse, och sedan han hade brutit bröden i stycken, delade han ut dem åt lärjungarna och lärjungarna i sin tur åt folkskarorna. Så åt de alla och blev mätta; och man samlade upp de överblivna brödstyckena, tolv korgar fulla. Men de som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.” (Matteus 14:14, 19–21)

Profetia 3:

”Ingen invånare skall säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24) ”Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra. Då skall den halte klättra som en hjort, och den stummes tunga skall ropa högt av glädje.” (Jesaja 35:5, 6)

Uppfyllelse: Guds kungarike ska ta bort alla sjukdomar och krämpor. De blinda kommer  att kunna se, och de döva kommer att kunna höra och tala. Mediciner, sjukhus och läkare kommer att höra till det förgångna.

Vad historien visar:

När Jesus undervisade människor om Guds kungarike, botade han dem som led av sjukdomar och funktionsnedsättningar. På det sättet gav han en förhandsglimt av vad han kommer att göra i världsvid skala som kung i Guds himmelska rike. (Lukas 7:22; 9:11)

Profetia 4:

”Han [Gud] skall uppsluka döden för alltid.” (Jesaja 25:8)

Uppfyllelse: Under Kristi styre kommer ”alla som är i minnesgravarna” att få uppstå till liv på jorden, som då blivit ett paradis. (Johannes 5:28, 29) Jesus kommer att besegra döden, vår värsta fiende, så att vi kan få evigt liv. (Psalm 37:29)

Vad historien visar:

Vid åtminstone tre tillfällen visade Jesus att han hade makt att uppväcka människor som dött. (Lukas 7:11–15; 8:41–55; Johannes 11:38–44) Efter Jesu egen död kunde omkring 500 ögonvittnen intyga att han hade uppstått från de döda. (1 Korinthierna 15:3–8)

Denna artikelserie på åtta delar har behandlat många profetior i Bibeln som har uppfyllts. Dessa förutsägelser, tillsammans med en mängd andra, visar att Bibeln inte bara är något som smarta människor skrivit ihop. De bevisar i stället att den kommer från Gud. Det råder inget tvivel om att ”allt i Skriften är Guds ord”. (2 Timoteus 3:16, Contemporary English Version)

Eftersom Bibelns profetior aldrig slår fel, har du all anledning att lita på löftet i Psalm 37:10, 11: ”Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.”