Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Vad säger Bibeln?

Använder Gud naturkatastrofer för att straffa människor i våra dagar?

Använder Gud naturkatastrofer för att straffa människor i våra dagar?

EN DEL tror att Gud använder naturkatastrofer för att straffa människor. Andra förkastar den tanken. Ytterligare andra vet inte vad de ska tro. En professor i teologi sa: ”De flesta trossamfund lär att ingen med säkerhet kan säga att det är Guds vilja som sker när naturkatastrofer inträffar.”

Men Bibeln svarar på frågan om Gud verkligen sänder naturkatastrofer för att straffa människor i våra dagar. Den hjälper oss också att förstå vad orsaken är till att så många människor får lida.

Bibeln ger oss ett mönster

Bibeln framhåller två grundläggande sanningar om Gud, vars namn är Jehova. För det första är han Skaparen, och därför har han makt och myndighet att kontrollera naturkrafterna. (Uppenbarelseboken 4:11) För det andra är hans handlingar alltid i harmoni med hans personlighet, egenskaper och principer. I Malaki 3:6 säger han: ”Jag är Jehova; jag har inte förändrats.” Med det här i tankarna ska vi se på två händelser i det flydda. Den ena gäller en översvämning och den andra en torka. Du kommer att märka att när Gud använde naturkrafter för att verkställa sina domar gav han alltid 1) en varning, 2) en orsak och 3) beskydd åt dem som tillbad honom.

Den stora översvämningen i Noas dagar

Varning.

Många år i förväg sa Jehova till Noa: ”Se, jag låter den stora översvämningen komma med sina vattenmassor över jorden för att bringa fördärv över allt kött.” (1 Moseboken 6:17) Noa, ”en rättfärdighetens förkunnare”, varnade människorna, men ”de tog ingen notis”. (2 Petrus 2:5; Matteus 24:39)

Orsak.

Jehova förklarade: ”Slutet för allt kött är nu inför mig, eftersom jorden är full av våld till följd av dem.” (1 Moseboken 6:13)

Beskydd åt dem som tillbad honom.

Jehova gav Noa anvisningar om att bygga en ark. Anvisningarna var mycket detaljerade, och arken skulle ge människor möjlighet att överleva översvämningen. ”Noa och de som var med honom i arken förblev vid liv.” (1 Moseboken 7:23)

Torka i Israel

Varning.

Innan Jehova Gud sände en svår torka över Israel, tillkännagav han genom sin profet Elia: ”Det skall under dessa år varken falla dagg eller regn annat än på mitt ords befallning!” (1 Kungaboken 17:1)

Orsak.

Jehova sände torkan därför att israeliterna tillbad den falske guden Baal. Elia förklarade: ”Ni har övergett Jehovas bud och följt baalsgudarna.” (1 Kungaboken 18:18)

Beskydd åt dem som tillbad honom.

Jehova såg till att de som tillbad honom fick mat under torkan. (1 Kungaboken 17:6, 14; 18:4; 19:18)

Vad mönstret visar

Ingenting stöder tanken att Gud i vår tid använder naturkatastrofer för att straffa människor. Jehova är en rättvisans Gud, och han skulle aldrig ”rycka bort den rättfärdige tillsammans med den ondskefulle”. (1 Moseboken 18:23, 25) Han drar försorg om dem som är trogna mot honom. I våra dagar drabbar  naturkatastrofer människor av alla slag – män, kvinnor och barn – utan urskillning.

Gud är inte orsak till det lidande som drabbar människor.

Det är tydligt att nutida naturkatastrofer inte passar in i det mönster vi finner i Bibeln när det gäller Guds ingripanden. Dessutom är de här slumpartade händelserna oförenliga med Guds personlighet. I Jakob 1:13 sägs det att Gud inte prövar människor med det som är ont, och i 1 Johannes 4:8 står det att ”Gud är kärlek”. Han skulle aldrig kunna vara orsak till det lidande som drabbar oskyldiga människor genom oväder, jordbävningar och liknande tragedier. Kommer sådana katastrofer alltid att drabba mänskligheten?

Lidandet kommer att upphöra

Det var inte Jehova Guds avsikt att människor skulle drabbas av naturkatastrofer. Det är hans vilja att de ska leva för evigt under fridfulla förhållanden på jorden. Han kommer att ingripa för att ta bort de onda förhållandena, precis som han gjorde på Noas tid. Och precis som i forna tider underrättar Jehova Gud nu människor i förväg om vad han ska göra genom att låta ett varningsbudskap förkunnas över hela jorden, så att människor får möjlighet att överleva. (Psalm 37:9, 11, 29; Matteus 24:14)