Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior – Del 7

”Sedan skall slutet komma”

Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior – Del 7

I den här artikelserien på åtta delar ser vi närmare på en mycket speciell sida av Bibeln – dess profetior, eller förutsägelser. Artiklarna hjälper dig att få svar på frågor som: Är Bibelns profetior bara hopskrivna av smarta människor? Eller finns det något som visar att de kommer från Gud? Vi vill uppmuntra dig att undersöka fakta.

BLIR du upprörd när korrupta regeringar förtrycker och utnyttjar sina medborgare? Störs din rättvisekänsla av att storfinansen gör de rika rikare och de fattiga fattigare? Blir du arg när religiösa ledare skinnar sina hjordar och lär ut rena lögner? I så fall blir du nog glad över att få veta att allt det här fördöms i Bibeln. I den här artikeln ska vi se närmare på 1) profetior i Bibeln som förutsäger slutet för all ondska och alla onda människor och 2) varför vi kan vara helt säkra på att de här profetiorna kommer att gå i uppfyllelse.

Slutet för ondskan

I den förra artikeln i den här serien beskrevs det sammansatta tecken som Jesus gav som visar att slutet för den här världsordningen är nära. Bland annat skulle de goda nyheterna om att Guds rike snart ska ta makten över jorden predikas i global omfattning. (Daniel 2:44; Matteus 24:3, 14) När det här arbetet är avslutat ska ”slutet komma”, sa Jesus. Du kanske blir förvånad över att få veta att det första som Gud ska ta bort är falsk religion, som har spritt ut lögner om honom. I Bibeln symboliseras falsk religion av en prostituerad kvinna, som kallas ”det stora Babylon”. (Uppenbarelseboken 17:1, 5, se rutan  ”Det stora Babylon avslöjat” på sidan 13.)

Profetia 1:

”Hennes [det stora Babylons] hemsökelser skall komma ...: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld, ty stark  är Jehova Gud, som har dömt henne.” (Uppenbarelseboken 18:2, 8)

Uppfyllelse: Bibeln visar att Gud vid sin bestämda tid ska få världens politiska makter att vända sig mot det stora Babylon och förinta henne. De ska ”göra henne utblottad och naken” och ”äta hennes kött”. (Uppenbarelseboken 17:16) De ska med andra ord avslöja hennes skamliga uppförande och plundra henne på hennes enorma rikedomar. Hon kommer att tillintetgöras så snabbt och fullständigt att inte ett spår av henne finns kvar. (Uppenbarelseboken 18:21)

De politiska härskarna kanske kommer att tro att det här var deras egen idé. Men uppfyllelsen av denna fascinerande profetia kommer att bekräfta att det är Gud som ligger bakom Babylons slut. Det är han som har ”ingett dem i hjärtat att utföra hans tanke”. (Uppenbarelseboken 17:17)

Profetia 2:

”I dessa kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike. ... Det skall krossa och göra slut på alla dessa [människogjorda] kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” (Daniel 2:44)

Uppfyllelse: När Gud har tagit bort falsk religion kommer han att vända sig mot andra organisationer – politiska och kommersiella – och mot onda människor. (Ordspråksboken 2:22; Uppenbarelseboken 19:17, 18) Precis som en fastighetsägare vräker hyresgäster som förstör hans hus, så kommer Gud att ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden”. Han kommer att tillintetgöra dem som uppfyller jorden med våld och förnedrande sexuella handlingar. (Uppenbarelseboken 11:18; Romarna 1:18, 26–29)

 Vilka kommer att få överleva? Bibeln ger oss svaret: ”De ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:11; 72:7)

Kan vi lita på Bibelns profetior? Kan vi vara säkra på att Gud ska göra slut på ondskan och lidandet och bevara dem som vill göra hans vilja? Ja!

Bibelns profetior är tillförlitliga

Guds kungarike ska göra slut på all falsk religion, alla korrupta regeringar och hela den giriga affärsvärlden.

Jehovas vittnen tror att Jehova Gud är Bibelns författare och att han kommer att genomföra allt som han har lovat. (2 Timoteus 3:16) Är det förnuftigt att tro det?

Om du hade en vän som du känt i hela ditt liv och som verkligen tyckte om dig och aldrig ljög för dig, skulle du då tro på honom om han lovade att göra något bra för dig, särskilt om du visste att han verkligen kunde det? Säkert skulle du göra det. Gud är till och med bättre än någon människa vi kan ha som vän. ”Gud ljuger aldrig!” (Titus 1:2, Contemporary English Version)

Ja, Skaparen kommer att göra slut på all falsk religion, alla förtryckande styren och hela den giriga affärsvärlden. Skulle du vilja veta mer om vad som ska hända sedan, när allt det här har inträffat? Då kan du se fram emot nästa nummer av Vakna!, som innehåller sista delen i den här serien.

^ § 43 ”F.v.t.” betyder ”före den vanliga tideräkningen”, dvs. ”före Kristus”.