Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Klara din roll som förälder

Klara din roll som förälder

Minns du när du höll ditt nyfödda barn för första gången?

Du kanske kände dig överväldigad när du tänkte på att det här lilla knytet skulle behöva din hjälp och vägledning i många år framöver. Du insåg plötsligt vilket enormt ansvar du hade.

ÄVEN om rollen som förälder alltid har varit en utmaning är den särskilt svår i dag. Varför det? Därför att världen är mycket mer komplicerad än när du själv var liten. En del av de moraliska utmaningar som barn möter i dag – till exempel på internet – fanns inte ens för några årtionden sedan.

Hur kan du hjälpa ditt barn att hantera de moraliska farorna i dagens samhälle? Här följer tre förslag.

1 Var tydlig med dina värderingar.

Barn översköljs av felaktig information om moralfrågor – en del från sina kompisar och mycket från medierna. Det här negativa inflytandet märks särskilt när barnen kommer upp i tonåren. Men forskning har visat att när ungdomar ska fatta större beslut i livet väger ofta föräldrarnas åsikt tyngre än kompisarnas.

Vad du kan göra. Föräldrar i det forntida Israel uppmanades att ofta prata med sina barn för att inpränta rätta värderingar hos dem. (5 Moseboken 6:6, 7) Gör likadant du. Om du till exempel lever efter Bibelns moralnormer, berätta då för ditt barn varför du tycker att det är det bästa sättet att leva.

 2 Lär ditt barn att tänka på konsekvenserna.

Bibeln säger: ”Vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda.” (Galaterna 6:7) Principen om orsak och verkan är tydlig inom i stort sett alla områden i livet. Tänk tillbaka på din egen barndom. Det du lärde dig mest av var säkert de tillfällen då du fick ta konsekvenserna av dina handlingar.

Vad du kan göra. Använd exempel ur verkliga livet för att visa att det går dåligt för dem som väljer att göra fel och att det går bra för dem som gör det som är rätt. (Lukas 17:31, 32; Hebréerna 13:7) Skydda inte heller ditt barn från konsekvenserna av hans eller hennes misstag. Tänk dig till exempel att din son är oförsiktig och har sönder en leksak som tillhör en annan pojke. Då skulle du kunna säga att han ska ge den andra pojken en av sina egna leksaker som ersättning. Din son kommer garanterat inte att glömma hur viktigt det är att vara rädd om andras saker.

3 Hjälp ditt barn att utveckla goda egenskaper.

Ett ordspråk i Bibeln säger: ”Barn visar vilka de är genom det de gör; man kan se om de är ärliga och snälla.” (Ordspråksboken 20:11, Good News Translation) Allteftersom barnen växer utvecklar de ett sätt att vara som blir kännetecknande för dem. Tråkigt nog blir en del kända för sina dåliga egenskaper. (Psalm 58:3) Andra skapar sig däremot ett gott rykte. Aposteln Paulus skrev så här till en församling om den unge Timoteus: ”Jag har ... ingen som är så stämd som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om det som rör er.” (Filipperna 2:20)

Vad du kan göra. Förutom att framhålla konsekvenserna, som vi nämnde tidigare, behöver du hjälpa ditt barn att tänka igenom vilka karaktärsdrag han eller hon vill bli känd för. En ung person som ställs inför en jobbig situation kan lära sig fatta bra beslut genom att fråga sig själv:

Bibeln innehåller många exempel ur verkliga livet på män och kvinnor som visade sig vara antingen goda eller onda genom sina handlingar. (1 Korinthierna 10:11; Jakob 5:10, 11) Använd dem för att hjälpa din son eller dotter att utveckla en bra personlighet.

Jehovas vittnens publikationer kan hjälpa dig att se hur du kan tillämpa Bibelns principer inom familjen och hur du kan hjälpa dina barn att också göra det.