Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior – Del 6

”De sista dagarna”

Bibeln – en bok med tillförlitliga profetior – Del 6

I den här artikelserien på åtta delar ser vi närmare på en mycket speciell sida av Bibeln – dess profetior, eller förutsägelser. Artiklarna hjälper dig att få svar på frågor som: Är Bibelns profetior bara hopskrivna av smarta människor? Eller finns det något som visar att de kommer från Gud? Vi vill uppmuntra dig att undersöka fakta.

VI LEVER i svåra tider. Från jordens alla hörn strömmar det in nyheter om katastrofer och sociala oroligheter. Har situationen i världen i dag någon särskild innebörd?

För omkring 2 000 år sedan förutsade Bibeln att världsproblemen skulle nå en kulmen under ”avslutningen på tingens ordning”. (Matteus 24:3) Det här syftar inte på ”världens undergång”, som en del kanske tror. I stället beskriver Bibeln ett mönster av händelser och attityder, ett tecken, som skulle förekomma under en period som kallas ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1) Jesus talade om för sina efterföljare att när de såg ”detta inträffa” låg något bättre alldeles framför dem. (Lukas 21:31) Vi ska se närmare på några av de profetior som visar att vi lever i en unik tid.

Profetia 1:

”Nation skall resa sig mot nation.” (Matteus 24:7)

Uppfyllelse: Under de första åren på 1900-talet såg många fram emot en period av långvarig fred. Men första världskriget kom som en chock och inledde i stället en tid av krig som inte liknande något man tidigare hört talas om. Som Uppenbarelseboken i Bibeln hade förutsagt togs ”freden [bort] från jorden, så att människor skulle slakta varandra”. (Uppenbarelseboken 6:4)

Vad fakta visar:

 • ”Första världskrigets utbrott 1914 tycks fortfarande markera slutet på en era och början på en ny.” (The Origins of the First World War, utgiven 1992)
 • Även om det inte finns några exakta dödssiffror för första världskriget uppger The New Encyclopaedia Britannica att enbart antalet döda soldater beräknas till omkring 8,5 miljoner.
 •   Andra världskriget skördade ännu fler liv, och antalet soldater och civila som dog beräknas ligga någonstans mellan 35 och 60 miljoner.
 • Från andra världskrigets slut fram till 2010 förekom 246 väpnade konflikter på 151 platser världen över.

Profetia 2:

”Det skall vara hungersnöd.” (Matteus 24:7)

Uppfyllelse: Under 1900-talet dog mer än 70 miljoner av svält, och problemen är inte över.

Vad fakta visar:

 • Enligt FN är svält den största globala hälsofaran, och var sjunde människa världen över saknar just nu tillräckligt med mat.
 • ”Dagens livsmedelsbrist beror inte på att enstaka skördar slår fel, utan på fyra långvariga problem: den snabba befolkningstillväxten, förlusten av matjord, den allt större vattenbristen och de stigande temperaturerna.” (Scientific American)

Profetia 3:

”Det skall vara stora jordbävningar.” (Lukas 21:11)

Uppfyllelse: Eftersom fler människor bor i jordbävningsområden har antalet människor som dör eller får livet förstört av jordbävningar ökat dramatiskt.

Vad fakta visar:

 • World Disasters Report 2010 sägs det: ”Av alla större katastrofer de senaste åren är det de seismiska händelserna som har orsakat flest dödsfall.”
 • Från 1970 till 2001 rapporterades i snitt 19 jordbävningskatastrofer * om året med i genomsnitt 19 547 döda. Under de tio åren före 2012 ökade genomsnittet till 28 jordbävningskatastrofer per år med i snitt 67 954 döda.

Profetia 4:

”På den ena orten efter den andra farsoter.” (Lukas 21:11)

Uppfyllelse: Trots de medicinska framstegen dör fortfarande miljontals av infektionssjukdomar varje år. Det internationella resandet och de växande städerna har ökat risken för att sjukdomar snabbt ska spridas.

Vad fakta visar:

 • Man beräknar att mellan 300 miljoner och 500 miljoner dog av smittkoppor under 1900-talet.
 • Enligt Worldwatch Institute ”har mer än trettio tidigare okända sjukdomar, som ebolafeber, hiv, hantavirus och sars, dykt upp som nya hot” under de senaste trettio åren.
 • WHO slår larm om läkemedelsresistenta bakterier och rapporterar: ”Världen är på väg mot en post-antibiotisk tid, då många vanliga infektioner inte längre kan botas, utan återigen får döda obehindrat.”

Profetia 5:

Människor ”skall förråda varandra och hata varandra. ... Kärleken hos flertalet [skall] svalna.” (Matteus 24:10, 12)

Uppfyllelse: Miljoner har dött på grund av hatdåd, som etniska rensningar. I många länder har väpnade konflikter och brottslighet skapat en ond cirkel av fruktan och våld.

Vad fakta visar:

 • Naziregimen dödade sex miljoner judar och miljontals andra. När det gäller den vanliga medborgarens reaktion säger Zygmunt Bauman: ”Massförstörelsen åtföljdes inte av känslostormar utan av en oberörd dödstystnad.” (Auschwitz och det moderna samhället)
 • År 1994 dödades omkring 800 000 rwandier inom loppet av 100 dagar. En forskare  beräknar att omkring 200 000 deltog i detta massmord.
 • Varje år dör mer än 740 000 till följd av brottslighet och väpnade konflikter.

Profetia 6:

”Människorna skall älska sig själva, vara penningkära, ... utan naturlig tillgivenhet.” (2 Timoteus 3:2, 3)

Uppfyllelse: Vår tid präglas av girighet och moralisk hämningslöshet. Det har i sin tur skapat en mängd sociala problem.

Vad fakta visar:

 • I en rapport från Unicef om situationen för barn uppges att föräldrar och barn i Storbritannien ”tycktes vara fast i ett tvångsmässigt konsumtionssystem”. Man shoppar ”i ett försök att kompensera för relationsproblem och social otrygghet”.
 • Uppskattningsvis 275 miljoner barn världen över utsätts för våld i hemmet.
 • ”Enbart i USA beräknas mer än 500 000 äldre personer utsättas för våld eller vanvård varje år.” (Amerikanska smittskyddsinstitutet)

Profetia 7:

”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden.” (Matteus 24:14)

Uppfyllelse: Bibeln lär att Guds kungarike är ett verkligt styre i himlen med Jesus som kung. Det kommer att ”krossa och göra slut på alla [mänskliga styren] ..., men självt skall det bestå för oöverskådliga tider”. (Daniel 2:44)

Jehovas vittnen förkunnar om Guds rike över hela jorden, både vad det är och vad det ska åstadkomma. Det är deras centrala budskap.

Matteus 24:14 uppfylls genom att Jehovas vittnen förkunnar de goda nyheterna om Guds rike.

Vad fakta visar:

 • Över 7 miljoner Jehovas vittnen undervisar om Guds rike i mer än 230 länder och områden.
 • Jehovas vittnen har framställt bibelgrundad information på över 500 språk, både i tryckt form och på internet.

Tecknet och din framtid

Efter att ha undersökt saken närmare har miljontals människor kommit fram till att Bibelns tecken på de sista dagarna uppfylls nu. Som vi sett i de första sex artiklarna i den här serien bevisar historien att Bibeln verkligen är en bok med profetior som aldrig slår fel.

Du kan också lita på vad Bibeln förutsäger om framtiden. De här profetiorna kommer att påverka dig, för Gud lovar att göra slut på de här traumatiska ”sista dagarna”. De två återstående artiklarna i den här serien kommer att förklara hur de ”sista dagarna” ska få ett slut och även berätta om den underbara framtid som väntar jorden och människosläktet.

^ § 22 Enligt en definition från Centre for Research on the Epidemiology of Disasters är en jordbävningskatastrof en seismisk händelse med något av följande kännetecken: minst 10 personer dör, minst 100 personer påverkas, undantagstillstånd utfärdas eller det drabbade landet ber om internationell hjälp.