Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

För hela familjen

För hela familjen

Vad är det för fel med bilden?

Läs Lukas 17:11–19. Vilka tre saker är det som inte stämmer på den här bilden? Skriv ner svaren och färglägg den sedan.

ATT SAMTALA OM:

Vad var det som bara en av de spetälska männen gjorde?

LEDTRÅD: Läs Lukas 17:15, 16.

Hur kan du efterlikna honom?

LEDTRÅD: Läs Kolosserna 3:15; 1 Thessalonikerna 5:18.

Vem borde du komma ihåg att tacka varje dag?

LEDTRÅD: Läs Psalm 107:8; Jakob 1:17.

ATT GÖRA TILLSAMMANS:

Låt var och en i familjen skriva ner åtminstone ett skäl till att vara tacksam mot 1) Jehova Gud, 2) någon i familjen och 3) en god vän utanför familjen. Gör sedan en lista över vad ni kan göra för att visa att ni uppskattar de här personerna.

 Samla och lär dig mer

BIBELKORT 21 MOSE

FRÅGOR

A. Vilka bibelböcker inspirerade Jehova Mose att skriva?

B. Moses föräldrar hette ․․․․․ och ․․․․․. Han adopterades av ․․․․․ ․․․․․.

C. Avsluta bibelcitatet: Mose ”stod fast som om ...”

Mose var den första människan i Bibeln som kunde göra underverk. Han var Guds profet, men också en domare och ledare i det forntida Israel. Han gav Guds lag till nationen. Israeliterna tyckte Mose gjorde fantastiska saker. (5 Moseboken 34:10–12; 2 Moseboken 4:1–9)

SVAR

A. De fem Moseböckerna och Job. Han skrev också Psalm 90 och kanske Psalm 91.

B. Amram, Jokebed, faraos dotter. (2 Moseboken 1:15–2:10; 6:20)

C. ”... han såg den Osynlige.” (Hebréerna 11:27)

Länder och folk

4. Jag heter Mampionona. Jag är åtta år och bor på Madagaskar. Ungefär hur många Jehovas vittnen finns det på Madagaskar? 10 000, 24 000 eller 62 000?

5. Vilken prick visar var jag bor? Ringa in den och gör sedan en prick där du bor och se hur långt det är till Madagaskar.

Hitta bilden

Kan ni barn hitta de här bilderna i tidskriften? Berätta med egna ord vad de föreställer.

 SVAREN TILL SIDAN 30 OCH 31

  1.   Det var 10 spetälska, inte 11.
  2.   Alla spetälska i den här skildringen var män.
  3.   Mannen som kom tillbaka ”föll ner på sitt ansikte vid Jesu fötter och tackade honom”.
  4.   24 000.
  5.   B.