Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Domedagen kanske inte blir som du tror

Domedagen kanske inte blir som du tror

FÖRUTOM att de just nämnda domedagsscenarierna är oerhört deprimerande, så har de också tre andra saker gemensamt. För det första bygger de på mänskliga spekulationer, och människor har aldrig varit speciellt bra på att gissa vad som ska hända i framtiden. För det andra skulle mänsklighetens eventuella överlevnad bero på slumpen. För det tredje skulle de som överlevde en sådan katastrof verkligen få kämpa för att hålla sig vid liv.

I kontrast till detta är den bild som Bibeln målar upp av framtiden mycket mer hoppfull. Bibeln visar att det definitivt kommer att bli en stor förändring. Men den lovar att alla som gör Guds vilja kommer att få överleva. Och enligt Bibeln ska jordklotet varken förvandlas till någon förbränd askhög eller till en isklump. I stället ska hela jorden bli ett paradis.

Men många tycker att det är svårt att godta sådana förutsägelser. Skeptiker menar att Bibelns läror om en stor vedermöda, Harmageddon, tusenårsriket och paradiset är rena fantasier. De här begreppen har stötts och blötts av teologer i det oändliga, och deras teorier motsäger ofta varandra. Angående ändens tid säger författaren Bruce A. Robinson: ”Förmodligen har det skrivits fler obskyra teologiska texter om det här ämnet än om någon annan kristen lära.” Vad har det lett till? Total förvirring.

Men Bibeln är inte obskyr eller svårbegriplig. Den är ett budskap från Gud, och han vill inte att vi ska sväva i ovisshet om vad som ligger framför oss. Här följer några vanliga frågor och Bibelns svar på dem. Om du vill veta mer kan du beställa boken Vad lär Bibeln?, som ges ut av Jehovas vittnen.

 Kommer jorden och människosläktet att gå under?

”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29)

Kommer några människor att förlora livet?

”Det är de rättrådiga som skall bo på jorden, och det är de klanderfria som skall lämnas kvar på den. Men de ondskefulla skall utrotas från jorden, och förrädarna skall ryckas bort från den.” (Ordspråksboken 2:21, 22)

Har Gud ingripit mot gudlösa människor tidigare i historien?

Gud ”skonade inte en forntida värld, men höll Noa, en rättfärdighetens förkunnare, i tryggt förvar tillsammans med sju andra, när han lät en stor översvämning komma över en värld av ogudaktiga. Och han domfällde städerna Sodom och Gomorra genom att lägga dem i aska och uppställde därigenom ett mönster för ogudaktiga med tanke på vad som skall komma.” (2 Petrus 2:5, 6)

Kan man veta det exakta datumet för Guds dom?

”Om den dagen och timmen vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen, utan bara Fadern. För alldeles som Noas dagar var, så kommer Människosonens närvaro att vara. För såsom de var i de dagarna före den stora översvämningen, då man åt och drack, män gifte sig och kvinnor blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de tog ingen notis förrän den stora översvämningen kom och ryckte bort dem alla, så kommer Människosonens närvaro att vara.” (Matteus 24:36–39)

Finns det något som visar att slutet är nära?

”I de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här. Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, utan naturlig tillgivenhet, ovilliga till någon som helst överenskommelse, baktalare, utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud, och de har en yttre form av gudhängivenhet men visar sig falska när det gäller dess kraft.” (2 Timoteus 3:1–5)

Hur kommer livet på jorden att bli i framtiden?

Gud ”skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4)

Gud ”skall torka varje tår från deras ögon”.

Bibeln ger oss visserligen bara en glimt av vad som ska hända i framtiden, men den garanterar en sak – att hoppet inte är ute för mänskligheten. Framtiden kommer att bli långt bättre än vad vi någonsin kan föreställa oss. Det kan du vara helt övertygad om, för det Jehova Gud har lovat, det kan han också genomföra.