Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Vad säger Bibeln?

Behöver vi organiserad religion?

Behöver vi organiserad religion?

OM DU har blivit besviken på organiserad religion och tänkt att den inte har något att erbjuda dig, är du inte ensam. Faktum är att fler och fler väljer att inte vara anslutna till någon religion.

En del har lämnat kyrkor och samfund därför att de tycker att sådana institutioner är fulla av hyckleri och intolerans. Andra tycker att det är för komplicerat att tillbe Gud på ett så strukturerat sätt. Och åter andra tycker att religiösa organisationer bara är en överflödig ”mellanhand” mellan Gud och de troende. Vad säger då Bibeln om organiserad religion?

Guds vänner i gamla tider

Bibeln ger en tydlig bild av hur patriarkerna, till exempel Abraham, Isak och Jakob, tillbad Gud. Vid ett tillfälle sa Gud: ”Jag har ju lärt känna honom [Abraham] för att han skall befalla sina söner och sitt hushåll efter sig att de skall hålla sig till Jehovas väg genom att utöva rättfärdighet och rätt.” (1 Moseboken 18:19) Abraham var Guds vän och hade alltså ett eget, personligt förhållande till Skaparen. Men han tillbad också Gud tillsammans med dem som ingick i hans hushåll. Även andra patriarker som var Guds vänner tillbad honom i en gemenskap, vanligtvis tillsammans med familjemedlemmar, släktingar och tjänare.

Längre fram förväntade Gud att israeliterna, och senare de första kristna, skulle samlas för att tillbe honom. (3 Moseboken 23:2, 4; Hebréerna 10:24, 25) Sådan gemensam tillbedjan inbegrep sång, högläsning ur Skrifterna och offentlig bön. (Nehemja 8:1–8; Kolosserna 3:16) De kristna fick också anvisning om att en grupp kvalificerade män skulle ta ledningen i församlingens verksamhet. (1 Timoteus 3:1–10)

Fördelarna med att tillhöra en församling

Med tanke på det här bibliska mönstret är det rimligt att dra slutsatsen att Gud även i dag förväntar sig att hans vänner ska tillbe honom på ett organiserat sätt. Och det finns fördelar med att göra det som en del av en församling.

Bibeln liknar bland annat de sanna tillbedjarna vid vandrare som går på en smal väg och vid löparna i ett lopp. (Matteus 7:14; 1 Korinthierna 9:24–27) När man springer ett långt, tufft lopp i svår terräng är det lätt att tröttna och ge upp till slut. Men man kan ofta pressa sig själv lite extra om man får uppmuntran från andra. På samma sätt kan en andlig person bevara sitt förhållande till Gud trots motgångar om han får uppmuntran från andra troende.

Detta hjälper oss att förstå det som sägs i Bibeln i Hebréerna 10:24, 25: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans.” I Bibeln sägs  det faktiskt att de sanna kristna skulle tillbe som bröder och systrar och som om de vore en enda kropp.

Bör man ta avstånd från all organiserad religion?

Bibeln säger att kärlek och frid skulle hålla samman den här bildliga kroppen, dvs. församlingen. I Efesierna 4:2, 3 uppmanas de kristna att uppföra sig ”med all ödmjukhet och mildhet, med tålamod”, genom att de ”har fördrag med varandra i kärlek och ivrigt strävar efter att bevara andens enhet i fridens sammanhållande band”. Hur skulle man kunna följa den här uppmaningen om man var religiöst obunden och inte hade kontakt med andra troende?

Gud vill inte att hans tillbedjare ska vara en lös sammanslutning av andligt inriktade personer, utan en sammansvetsad trosgemenskap. Bibeln uppmanar dem att ”tala överensstämmande”, undvika söndringar och ”vara på rätt sätt förenade i samma sinne och i samma tankegång”. (1 Korinthierna 1:10) De här orden skulle kännas omotiverade om Gud bara ville att vi skulle tillbe honom var och en för sig.

Bibeln visar alltså tydligt att vi ska tillbe Gud under organiserade former. Och den organiserade religion som Bibeln beskriver, den som Gud godkänner, kan ge dig det stöd du behöver för att kunna fylla ditt andliga behov. (Matteus 5:3)

Det är sant att många kyrkor och samfund i dag gjort sig skyldiga till hyckleri och oräkneliga grymheter. Men det betyder inte att vi bör vända ryggen åt all organiserad religion. Det måste finnas en religion på jorden som är organiserad för att visa alla människor kärlek – en religion som är organiserad för att utbilda andra om Guds moralprinciper. En sådan religion kan hjälpa dig att bygga upp sann tro. Bibeln ger dig de ledtrådar du behöver för att känna igen den organiserade tillbedjan som Gud godtar.