Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför blir Jesu efterföljare hatade?

Varför blir Jesu efterföljare hatade?

 Vad säger Bibeln?

Varför blir Jesu efterföljare hatade?

”Man [skall] utlämna er åt vedermöda och döda er, och ni skall vara föremål för hat från alla nationerna för mitt namns skull.” (MATTEUS 24:9)

DET här sade Jesus bara några dagar innan han blev brutalt mördad. Och kvällen före sin död sade han till sina trogna apostlar: ”Om de har förföljt mig, skall de förfölja er också.” (Johannes 15:20, 21) Men varför skulle människor hata dem som lyder Jesus och försöker vara som han? Han gjorde ju så mycket för andra. Han tröstade de fattiga och gav förtryckta hopp.

Bibeln visar tydligt vad som låg bakom ett sådant hat. När vi går igenom några av orsakerna kan det hjälpa oss att förstå varför Jesu efterföljare i dag får möta samma slags motstånd som han gjorde.

Okunnighet

Jesus sade till sina efterföljare: ”Den stund kommer då var och en som dödar er skall mena att han har utfört en helig tjänst åt Gud. Men detta skall de göra därför att de inte har lärt känna vare sig Fadern eller mig.” (Johannes 16:2, 3) Många motståndare menade visserligen att de tjänade samme Gud som Jesus, men de var påverkade av falska religiösa uppfattningar och traditioner. Ja, de hade ”nitälskan för Gud, men inte enligt exakt kunskap”. (Romarna 10:2) En av motståndarna var Saul från Tarsos, också känd som Paulus, som senare blev en kristen apostel.

Saul tillhörde en grupp som kallades fariséer, en judisk sekt med stort politiskt inflytande som motstod kristendomen. Han erkände senare att han hade varit ”en hädare och en förföljare och en fräck människa”. Han sade också: ”Jag var okunnig och handlade i brist på tro.” (1 Timoteus 1:12, 13) Men när han väl lärde känna sanningen om Gud och hans Son gjorde han genast en helomvändning.

Många före detta motståndare i vår tid har också gjort det. Och en del av dem har, precis som Saul, senare själva utsatts för förföljelse. Men de har ändå inte svarat med samma mynt, utan följt Jesu uppmaning: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matteus 5:44) Jehovas vittnen försöker tillämpa de här orden i hopp om att åtminstone några motståndare ska ändra inställning, precis som Saul gjorde.

Avundsjuka

Många som motstod Jesus var helt enkelt avundsjuka på honom. Den romerske ståthållaren Pontius Pilatus var ”medveten om att det var av avund som de främsta prästerna hade överlämnat” Jesus för att avrättas. (Markus 15:9, 10) Varför var de judiska religiösa ledarna avundsjuka? Bland annat därför att Jesus var så omtyckt bland vanliga människor, som ledarna såg ner på. ”Världen har gett sig av efter honom”, klagade fariséerna. (Johannes 12:19) Och när folket senare reagerade positivt på de kristnas förkunnande ”uppfylldes” de religiösa motståndarna återigen ”av svartsjuka” och gick till angrepp mot dem. (Apostlagärningarna 13:45, 50)

Andra blev provocerade av Guds tjänares goda uppförande. ”När ni inte längre löper tillsammans med dem [de onda] till samma utsvävningarnas dypöl”, skrev aposteln Petrus till sina medkristna, ”blir de förvånade och  skymfar er.” (1 Petrus 4:4) Samma negativa reaktion kan vi se i dag. Men även om de sanna kristna undviker ett dåligt uppförande kan de naturligtvis inte lägga sig till med en egenrättfärdig, överlägsen attityd. Det skulle verkligen vara okristet, för alla människor är syndare och i behov av Guds barmhärtighet. (Romarna 3:23)

Hatade för att de ”inte är någon del av världen”

”Älska inte världen, inte heller det som finns i världen”, sägs det i Bibeln. (1 Johannes 2:15) Vad är ”världen” som aposteln Johannes talar om här? Det är den värld av människor som gjorts främmande för Gud och som är under Satans inflytande, ”denna världens gud”. (2 Korinthierna 4:4, Bibel 2000; 1 Johannes 5:19)

En del av dem som älskar världen och dess dåliga livsstilar motarbetar sorgligt nog dem som försöker leva efter Bibeln. Jesus sade därför till sina apostlar: ”Om ni vore en del av världen, skulle världen hålla av vad som är dess eget. Men eftersom ni inte är någon del av världen, utan jag har utvalt er ur världen, därför hatar världen er.” (Johannes 15:19)

Det är verkligen tragiskt att Jehovas tjänare blir hatade för att de inte älskar en värld som genomsyras av korruption, orättvisa och våld och som styrs av Satan! Många uppriktiga människor vill förbättra världen, men de har inte en chans mot dess osynlige härskare. Det är bara Jehova Gud som kan ta bort Satan. Och det kommer han att göra genom att utplåna honom lika fullständigt som något som bränns upp i eld! (Uppenbarelseboken 20:10, 14)

Den här underbara framtidsutsikten är ett viktigt inslag i de ”goda nyheter om kungariket” som Jehovas vittnen predikar över hela jorden. (Matteus 24:14) Ja, de är övertygade om att det är Guds rike, hans styre med Jesus som kung, som ska ge jorden bestående fred och lycka. (Matteus 6:9, 10) Därför kommer de att fortsätta att vittna om detta rike. För dem är det mycket viktigare att bli godkända av Gud än av människor.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER

● Varför förföljde Saul från Tarsos Jesu efterföljare? (1 Timoteus 1:12, 13)

● Vilken negativ inställning drev en del av Jesu fiender? (Markus 15:9, 10)

● Hur ser de sanna kristna på världen? (1 Johannes 2:15)

[Bild på sidan 21]

Jehovas vittnen i Quebec i Kanada utsattes 1945 för pöbelvåld för att de förkunnade de goda nyheterna om Guds rike.

[Bildkälla]

Genom vänligt tillmötesgående från Canada Wide.