Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Havssköldpaddans navigeringssystem

Havssköldpaddans navigeringssystem

 Slump eller formgivning?

Havssköldpaddans navigeringssystem

● Forskare beskriver havssköldpaddans förmåga att återvända från havet till den strand där den föddes som ”en av de mest enastående bedrifterna i djurriket”. Det här kräldjuret har fascinerat dem i flera årtionden.

Intressanta fakta: Vartannat till vart fjärde år uppsöker sköldpaddshonan land för att lägga sina ägg – omkring hundra stycken i ett och samma bo – och gömmer dem sedan i sanden. När ungarna kläckts tar de sig för egen maskin ner till havet och ger sig i väg på en otrolig, sammanlagt omkring 1 300 mil lång resa. Flera år senare återvänder honorna till den strand där de själva kläcktes för att lägga sina egna ägg!

Hur navigerar havssköldpaddor? ”Det verkar som om de föds med en inre magnetisk karta”, säger biologen Kenneth Lohmann vid University of North Carolina i USA i ett citat i National Geographic News. Forskning visar att sköldpaddan tycks avgöra sin position genom att känna av jordmagnetfältets lutning och intensitet. Tack vare den här fantastiska förmågan kan de små försvarslösa sköldpaddorna göra sin mastodontfärd runt Atlanten, ”och de gör det på egen hand utan att följa efter andra sköldpaddor”, säger Lohmann.

Vad tror du? Har havssköldpaddans navigeringsförmåga kommit till av sig själv? Eller finns det någon som har tänkt ut det hela?

[Ruta på sidan 25]

SNABBFAKTA

● När honan lagt sina ägg och gömt dem i sanden överger hon boet.

● För att ta sig ut ur skalet använder ungen sin äggtand, som sedan faller av.

● Havssköldpaddor tillbringar 90 procent av sitt liv till havs.

[Bildkälla på sidan 25]

© Masa Ushioda/WaterF/age fotostock