Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

För hela familjen

För hela familjen

 För hela familjen

Vad saknas på bilden?

Läs 1 Moseboken 13:5–17. Titta sedan på bilden. Vad är det som saknas? Skriv svaren här nedan. Dra streck mellan punkterna så att bilden blir färdig, och färglägg den sedan.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

[Diagram]

(Se publikationen)

ATT SAMTALA OM:

Varför blev Abraham och hans boskapsherdar osams med Lot och hans herdar? Abraham kunde ha hållit på sina rättigheter, men hur löste han problemet?

LEDTRÅD: Läs 1 Moseboken 13:7–9.

Gick Abraham och var arg eller besviken på Lot efter detta?

LEDTRÅD: Läs 1 Moseboken 14:12–16.

Hur blev Abraham belönad för sina fina egenskaper?

LEDTRÅD: Läs 1 Moseboken 13:14–17.

Hur kan man visa att man vill hålla sams med andra?

LEDTRÅD: Läs 1 Korinthierna 13:4, 5; Jakob 3:13–18.

ATT GÖRA TILLSAMMANS:

Någon i familjen kan göra en charad och spela en av personerna i den här bibliska berättelsen. De andra kan försöka gissa vem det föreställer.

 Samla och lär dig mer

Klipp ut, vik på mitten och spara

BIBELKORT 5 ABRAHAM

FRÅGOR

A. Hur gammal var Abraham när hans son Isak föddes?

B. Vilket löfte gav Jehova åt Abraham?

C. Fyll i det som saknas. På grund av sin stora tro och sina gärningar kallades Abraham ․․․․․.

[Tabell]

4026 f.v.t. 1 v.t. 98 v.t.

Adam skapades Levde kring Sista bibelboken

1900-talet f.v.t. skrevs

[Karta]

Flyttade från Ur till Kanaan

Ur

Haran

KANAAN

ABRAHAM

Abraham lämnade den rika staden Ur för att göra Jehovas vilja, trots att han inte visste var hans nya hem skulle ligga. (Hebréerna 11:8–10) Han undervisade alla i sitt hushåll om att ”hålla sig till Jehovas väg genom att utöva rättfärdighet”. (1 Moseboken 18:19) Bibeln säger att han blev ”far till alla som har tro”. (Romarna 4:11)

SVAR

A. Han var 100 år. (1 Moseboken 21:5)

B. Att alla jordens nationer skulle välsigna sig genom hans avkomma. (1 Moseboken 22:16–18)

C. ”Jehovas vän”. (Jakob 2:21–24)

Länder och folk

3. Vi heter Rahela och Andrei. Vi är sju år och bor i Rumänien. Ungefär hur många Jehovas vittnen finns det i Rumänien? 38 600, 68 300 eller 83 600?

4. Vilken prick visar var vi bor? Ringa in den och gör sedan en prick där du bor och se hur långt det är till Rumänien.

A

B

C

D

Hitta bilden

Kan ni barn hitta de här bilderna i tidskriften? Berätta med egna ord vad de föreställer.

● Svaren till ”FÖR HELA FAMILJEN” finns på sidan 11.

 SVAREN TILL SIDORNA 30 OCH 31

1. En ko.

2. Ett får.

3. 38 600.

4. C.