Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ungdomar frågar

Är jag helt misslyckad?

Är jag helt misslyckad?

”Jag brukade känna mig så dålig jämfört med min kompis. Allt gick så lätt för henne, hon verkade inte ens behöva anstränga sig! Jag undrade vad i hela världen det var för fel på mig. Jag kan verkligen vara min egen värsta fiende.” – Annette. *

HINDRAR mindervärdeskomplex dig från att pröva nya saker? Har välmenande kommentarer från personer du respekterar ibland gjort att ditt självförtroende fått sig en knäck? Gör tidigare misstag att du inte vågar försöka igen? Hur kan du i så fall hantera misslyckanden – både verkliga och förmodade?

Du har allt att vinna på att ta reda på svaret på den sista frågan, eftersom alla misslyckas med saker förr eller senare. (Romarna 3:23) Men personer som kan hantera sina misslyckanden har lättare att komma igen. De får perspektiv på sina misstag, reser sig och gör ett nytt försök. Och den här gången är chansen större att de lyckas! Vi ska därför se på misslyckanden från tre olika vinklar – vad som skulle kunna hända, vad man tror har hänt och vad som verkligen har hänt.

PROBLEM 1 → NÄR MAN ÄR RÄDD FÖR ATT MISSLYCKAS

Du utgår från det värsta och vill inte ens försöka. Du vet ju ändå att chansen att lyckas är minimal.

Ringa in problemet. Sätt en ✔ vid något av följande som du skulle vilja göra men som du inte tror att du fixar.

  • Försvara din tro inför dina klasskompisar

  • Söka ett jobb

  • Tala inför publik

  • Hålla på med en viss sport

  • Sjunga eller spela ett instrument

  • Något annat

Tänk igenom det hela. Vilket alternativ valde du? Fundera på möjliga scenarier genom att besvara de här frågorna:

Vad hoppas jag ska hända?

․․․․․

Vad är det värsta som kan hända?

․․․․․

Skriv ner en anledning att ge det en chans, trots risken att misslyckas.

․․․․․

Exempel från Bibeln. När Mose fick i uppdrag av Gud att leda nationen Israel tänkte han direkt på vad som kunde gå fel. ”Tänk om ingen vill lyssna på mitt budskap?” sade han till Gud. Sedan tänkte han på sina svagheter. ”Jag har aldrig varit någon talare”, sade han. ”Jag kommer aldrig på vad jag ska säga.” Till och med när Jehova hade lovat att hjälpa honom bad han: ”Var snäll och skicka någon annan.” (2 Moseboken 4:1, 10, 13, Contemporary English Version) Till slut tog Mose emot uppdraget, och resten är historia. Med Guds hjälp var han Israels ledare i 40 år.

Vad du kan göra. Kung Salomo skrev: ”Allt som din hand finner att göra, gör det med den kraft du har.” (Predikaren 9:10) Så låt inte rädsla hämma dig, utan gå in för uppgiften med liv och lust. Varför inte tänka på ett tillfälle när något du gjorde gick bättre än väntat? Vad lärde du dig om dig själv då? Hur kan den erfarenheten hjälpa dig att komma över rädslan att misslyckas den här gången?

Tips: Det kan också vara bra att prata med en förälder eller en mogen vän för att få hjälp att bygga upp självförtroendet. *

PROBLEM 2 → NÄR MAN TROR ATT MAN HAR MISSLYCKATS

Du känner dig misslyckad när du jämför dig med någon som har lyckats bra med något.

Ringa in problemet. Vem jämför du dig med, och vad är det den personen har gjort som får dig att känna dig misslyckad?

․․․․․

Tänk igenom det hela. Har du verkligen misslyckats bara för att någon annan har lyckats bättre? Skriv ner något som hänt nyligen där det gick hyfsat för dig men bättre för någon annan, till exempel ett prov i skolan.

․․․․․

Skriv nu varför det ändå var värt ansträngningen.

․․․․․

Exempel från Bibeln. Kain blev ”upptänd av vrede” när han märkte att Jehova tyckte om hans bror Abel. Jehova varnade Kain för hans avundsjuka, men han visade samtidigt att han litade på att det kunde gå bra för Kain om han bara gjorde de rätta valen. Jehova sade till honom: ”Om du gör det som är gott, blir det inte då en upphöjelse?” * (1 Moseboken 4:6, 7)

Vad du kan göra. Se inte allt som en tävling, utan beröm andra för vad de har gjort bra. (Galaterna 5:26; Romarna 12:15) Var också glad över dina egna unika förmågor, utan att fördenskull bli skrytsam. Bibeln säger: ”Må var och en pröva sin egen gärning, och sedan skall han ha anledning till triumferande glädje med avseende på sig själv enbart.” (Galaterna 6:4)

PROBLEM 3 → NÄR MAN HAR MISSLYCKATS

Du tänker på ett tidigare misslyckande och tycker inte att det är värt ett nytt försök ens om du skulle lyckas.

Ringa in problemet. Vilken av dina svagheter tycker du är jobbigast?

․․․․․

När man ramlat gäller det att resa sig igen, med eller utan hjälp.

Tänk igenom det hela. Är det verkligen så att den här bristen gör dig till en förlorare? Är du ett hopplöst fall om du till exempel har gett efter för en svaghet? Eller visar det bara att du skulle behöva hjälp? Om du gör en vurpa när du åker snowboard är du glad om någon hjälper dig upp så att du kan fortsätta nerför backen. Varför inte försöka tänka likadant i den här situationen? Skriv upp namnet på någon som du skulle kunna prata om det här med. *

․․․․․

Exempel från Bibeln. Paulus svagheter gjorde honom nedslagen ibland. ”Vilken eländig människa jag är”, skrev han. (Romarna 7:24, Contemporary English Version) Men han visste ändå att hans ofullkomligheter inte gjorde honom misslyckad som människa. Han skrev: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullföljt loppet, jag har bevarat tron.” (2 Timoteus 4:7)

Vad du kan göra. Stirra dig inte blind på dina fel, utan tänk också på dina starka sidor. Det gör Jehova. Bibeln säger: ”Gud är inte orättvis, så att han glömmer ert arbete och den kärlek ni har visat mot hans namn.” (Hebréerna 6:10; Psalm 110:3)

Kom ihåg: Ingen är perfekt. Alla misslyckas med någonting någon gång. Om du lär dig att komma igen efter ett misstag kommer du att ha stor nytta av det som vuxen. I Ordspråksboken 24:16 står det: ”Även om den rättfärdige faller sju gånger, reser han sig igen.” En sådan person kan du vara!

 

^ § 3 Namnet har ändrats.

^ § 31 Kain valde att inte lyssna på Jehova. Det här tragiska fallet visar hur viktigt det är att man gör något åt känslor av avund som uppstår när det går bra för någon annan. (Filipperna 2:3)

^ § 36 En kristen som begått ett allvarligt fel behöver prata med en äldste i församlingen. (Jakob 5:14, 16)