Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är dina läppar ”dyrbara kärl”?

Är dina läppar ”dyrbara kärl”?

 Är dina läppar ”dyrbara kärl”?

● ”Det finns guld och koraller i mängd; men kunskapens läppar är dyrbara kärl”, skrev den forntida kung Salomo. (Ordspråksboken 20:15) Guld har alltid varit värdefullt, och på Salomos tid var även koraller högt värderade. Ändå kan våra läppar vara ännu dyrbarare. Hur då? Inte på grund av deras utseende, utan på grund av de tankar de förmedlar.

Dyrbara läppar ger uttryck åt godhet, omtänksamhet och kärlek. Och eftersom de är ”kunskapens läppar” berättar de sanningen om Gud, som finns i Bibeln. Den här gamla boken är fylld av vishet och av sanningar om vår Skapare och innehåller de bästa levnadsråden. (Johannes 17:17)

Tråkigt nog missbrukar många sina läppar genom att komma med osanningar om Gud. En del menar till exempel att han bär skulden för orättvisan och lidandet i världen, trots att det ofta är människan själv som ligger bakom problemen. Med tanke på detta sägs det i Ordspråksboken 19:3: ”Människans dårskap förstör hennes liv, men mot Herren vänds hennes vrede.” (Bibel 2000)

Andra sänker värdet på sina läppar genom att vara oärliga eller sprida skadligt skvaller, till och med förtal. I Ordspråksboken 26:23 används ett målande bildspråk: ”Som silverglasyr på en lerskärva är glödande läppar och ett ont hjärta.” Precis som ”silverglasyr” döljer den underliggande leran kan ”glödande läppar”, som ger intryck av starka känslor och rentav uppriktighet, i själva verket dölja ”ett ont hjärta”. (Ordspråksboken 26:24–26)

Ett sådant hjärta är naturligtvis inte dolt för Gud. Han ser hur vi egentligen är. Jesus Kristus sade därför: ”Rengör först bägaren och skålen invändigt, för att utsidan också må bli ren.” (Matteus 23:26) Tänkvärt, eller hur? Dessutom kommer ett rent inre och ett hjärta som slår för andliga sanningar att påverka vårt tal. Vad blir resultatet? Våra läppar kommer att vara ”dyrbara kärl”, särskilt i Guds ögon.

[Bild på sidan 19]

De visas läppar är ”dyrbara kärl”.