Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kan man komma närmare Gud genom att plåga sig själv?

Kan man komma närmare Gud genom att plåga sig själv?

 Vad säger Bibeln?

Kan man komma närmare Gud genom att plåga sig själv?

TANKEN på att plåga sig själv får de flesta att rygga tillbaka. Ändå har många religiösa som till exempel piskat sig, fastat extremt eller burit stickiga tagelskjortor hyllats som föredömen för gudfruktiga människor. Ett sådant beteende är inget som bara hör medeltiden till. Enligt nyhetsrapporter har även framstående religiösa ledare i vår tid ägnat sig åt sådant.

Vad får människor att tillbe Gud på det sättet? En talesman för en till bekännelsen kristen organisation säger att den som ”frivilligt orsakar sig själv obehag förenar sig med Jesus Kristus och med det lidande som han villigt utstod för att friköpa oss från synd”. Religiösa ledare säger en sak i den här frågan, men vad säger Bibeln?

Ta hand om din kropp

Bibeln varken rekommenderar eller tolererar att man tillber Gud genom att plåga sig själv. Den säger i stället klart och tydligt att de som vill tjäna Gud ska ta hand om sin kropp. Tänk på hur Bibeln beskriver ett kärleksfullt förhållande mellan man och hustru. Den ger män följande uppmaning och anspelar då på hur det är naturligt för en man att behandla sin egen kropp väl: ”Männen [bör] älska sina hustrur som sina egna kroppar. ... Ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan han ger det näring och vårdar det ömt, alldeles som Kristus också gör med församlingen.” (Efesierna 5:28, 29)

Vad är det för mening med att ge män befallningen att älska sin hustru som sin egen kropp om de samtidigt förväntas skada den i sin tillbedjan av Gud? Det är tydligt att de som respekterar Bibelns principer förväntas vårda och rentav älska sin kropp. Det här är en sund kärlek som man också bör visa sin äktenskapspartner.

Det är inte förvånande att Bibeln innehåller många principer som kan hjälpa dem som läser den att vårda sin kropp. Den talar till exempel om nyttan av motion i lagom mängd. (1 Timoteus 4:8) Den visar vilket medicinskt värde viss mat och dryck har och vilka dåliga följder det får om man äter och dricker fel.  (Ordspråksboken 23:20, 21; 1 Timoteus 5:23) Bibeln uppmuntrar människor att hålla sig friska för att kunna vara så aktiva som möjligt. (Predikaren 9:4) Om nu Bibeln visar att man ska sköta om sin hälsa, hur kan det då förväntas att man samtidigt ska skada sin kropp? (2 Korinthierna 7:1)

Bör kristna imitera Jesu lidande?

En del organisationer i vår tid lägger tonvikten på det lidande som Jesus och hans första efterföljare fick uthärda. Det gör de i syfte att få människor att plåga sig själva. Men det är inte rätt, för det lidande som Guds tjänare beskriver i Bibeln var inte självförvållat. När bibelskribenterna talade om Kristi lidande var syftet att uppmuntra de kristna att uthärda förföljelse, inte att orsaka sig själva förföljelse. Så de som plågar sig själva efterliknar inte Jesus Kristus.

Vi kan illustrera det så här: Tänk dig att du ser en god vän bli hånad och slagen av en uppretad folkhop. Du märker att din vän bevarar lugnet, är fridsam och inte ger igen, vare sig fysiskt eller verbalt. Om du ville efterlikna din vän, skulle du då börja slå eller håna dig själv? Naturligtvis inte! Då skulle du ju efterlikna folkhopen. Om du blev utsatt för något liknande skulle du helt enkelt försöka låta bli att ge igen.

Det är alltså tydligt att Jesu efterföljare inte förväntas plåga sig själva som om de behövde härma de uppretade folkhopar som plågade Jesus och försökte döda honom. (Johannes 5:18; 7:1, 25; 8:40; 11:53) När de utsätts för förföljelse ska de i stället efterlikna Jesus och ta det lugnt och vara fridsamma. (Johannes 15:20)

En förvrängning av Bibeln

Redan före den kristna tiden stod det i Skrifterna, som reglerade judarnas liv och tillbedjan, att de inte fick skada sin kropp. Lagen förbjöd dem uttryckligen att skära eller rista sig, något som tydligen var vanligt bland icke-judiska nationer. (3 Moseboken 19:28; 5 Moseboken 14:1) Om Gud inte ville att de ristade märken på kroppen ville han inte heller att de skulle slå sig såriga med piskor. Normen i Bibeln är klar – Gud godkänner inte att man på något sätt avsiktligt skadar sig själv.

Alldeles som en konstnär vill att hans verk ska respekteras vill Jehova Gud, Skaparen, att hans skaparverk människokroppen ska respekteras. (Psalm 139:14–16) Man kan inte stärka sitt förhållande till Gud genom att plåga sig själv. I stället skadar man det och förvränger lärorna i evangelierna.

Aposteln Paulus blev inspirerad att skriva så här om sådana grymma läror som människor hittat på: ”Just dessa ting har visserligen sken av vishet i en självvald form av gudsdyrkan och hycklad ödmjukhet, en skoningslös behandling av kroppen; men de har inget värde i kampen mot tillfredsställandet av köttet.” (Kolosserna 2:20–23) Seden att plåga sig själv hjälper verkligen ingen att komma närmare Gud. Syftet med sann tillbedjan är att den ska ge ny styrka och vara skonsam och lätt, inte att den ska vara plågsam. (Matteus 11:28–30)

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER

● Hur betraktar Gud människokroppen? (Psalm 139:13–16)

● Kan man övervinna orätta begär genom att plåga sig själv? (Kolosserna 2:20–23)

● Är det meningen att sann tillbedjan ska vara tung och svår? (Matteus 11:28–30)

[Infälld text på sidan 11]

Normen i Bibeln är klar – Gud godkänner inte att man på något sätt avsiktligt skadar sig själv.

[Bild på sidan 10]

En pilgrim som plågar sig genom att krypa till en kyrka.

[Bildkälla]

© 2010 photolibrary.com