Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Varför talar en del människor illa om Jehovas vittnen?

Många är helt enkelt felunderrättade. Andra kanske inte tycker om Jehovas vittnens förkunnararbete. Men Jehovas vittnen utför det här arbetet därför att de älskar sina medmänniskor och vet att ”var och en som anropar Jehovas namn skall bli räddad”. (Romarna 10:13)

Är Jehovas vittnen protestanter, fundamentalister eller en sekt?

Jehovas vittnen är kristna, men de är inte protestanter lika litet som de är katoliker – de inser att några av de här trossamfundens läror är obibliska. Bibeln lär till exempel inte att Gud – som är kärleken personifierad – plågar människor för evigt i ett brinnande helvete. Inte heller lär den att människan har en odödlig själ eller att de kristna bör ta del i politik. (Hesekiel 18:4; Johannes 15:19; 17:14; Romarna 6:23) *

”Fundamentalismen är en utbredd rörelse inom protestantismen i USA”, sägs det i The World Book Encyclopedia. Några fundamentalistiska organisationer ”har tagit ställning i sociala och politiska frågor på grundval av en bokstavlig tolkning av bibeltexter”. Den definitionen passar inte in på Jehovas vittnen. Som tidigare nämnts tar de inte del i politik. De tvingar inte på andra sina åsikter genom politisk verksamhet eller på annat sätt. I stället samtalar de med människor, ofta enskilt, och använder övertygande argument i likhet med de första kristna. (Apostlagärningarna 19:8)

En sekt är en avvikande grupp inom ett religiöst samfund eller en grupp som brutit sig ut för att bilda ett nytt samfund. Jehovas vittnen har inte brutit sig ut ur något samfund. De är inte en sekt.

Vad händer vid Jehovas vittnens möten?

Deras möten, som är öppna för allmänheten, utgörs i huvudsak av bibelstudier, och åhörarna får ofta medverka. Ett av deras möten som hålls varje vecka, teokratiska skolan, hjälper församlingsmedlemmarna att utveckla sina förmågor att undervisa, läsa och göra efterforskningar. Ett annat möte utgörs av ett 30 minuter långt bibliskt föredrag över ett ämne som kan vara av speciellt intresse för åhörare som inte är Jehovas vittnen. Det följs i allmänhet av ett bibelstudium med  ledning av tidskriften Vakttornet. Mötena börjar och slutar med sång och bön. Man samlar inte in pengar och tar inte heller upp kollekt. (2 Korinthierna 8:12)

Hur finansieras Jehovas vittnens verksamhet?

Deras verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. Jehovas vittnen tar inte betalt för religiösa tjänster som till exempel dop, vigslar och begravningar. Inte heller tar de tionde. Den som vill ge ett bidrag kan lämna det i en bidragsbössa som är diskret placerad i Rikets sal. Jehovas vittnen framställer själva den bibliska litteratur de använder, och det håller nere kostnaderna. Deras enkla Rikets salar och avdelningskontor byggs oftast av frivilliga arbetare.

Tar Jehovas vittnen emot medicinsk behandling?

Ja. I själva verket söker de bästa möjliga vård för sig och sina anhöriga. Dessutom arbetar många Jehovas vittnen inom vården som sjuksköterskor, ambulanspersonal, läkare och kirurger. Men Jehovas vittnen tar inte emot blodtransfusioner. ”Avhåll er från ... blod”, säger Bibeln. (Apostlagärningarna 15:28, 29) Det är intressant att allt fler läkare betraktar medicinsk behandling utan blod som den ”optimala behandlingsmetoden”, eftersom man därigenom undviker de många risker som är förbundna med användning av blodprodukter.

^ § 5 Bibelns syn på dessa och många andra viktiga ämnen behandlas i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.