Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vi är alla en enda familj

Vi är alla en enda familj

HUR känner du för människor som har en annan hudfärg än du eller tillhör en annan etnisk grupp? Ser du dem som jämlikar? Sorgligt nog menar många att vissa folkgrupper är underlägsna. Enligt ett uppslagsverk (Bra Böckers Lexikon) är rasism ”en ideologi som, med utgångspunkt i teorin att de yttre ärftliga egenskaper som skiljer raserna åt är förenade med andra likaledes ärftliga egenskaper som berör intelligens, skaparkraft, känsloliv etc., hävdar ... att vissa raser i sig är överlägsna andra och därför bör ha speciella rättigheter”.

Den här ideologin har orsakat mycket elände. Känslor av överlägsenhet på grund av rastillhörighet har ”rättfärdigat kolonisatörernas förtryck och förslavandet av andra folkgrupper”, skriver professor Wen-Shing Tseng i boken Handbook of Cultural Psychiatry. Han tillägger att den har använts för ”att rättfärdiga social, ekonomisk och politisk ojämlikhet”. Även i dag finns rasism i många delar av världen. Men är den här farliga ideologin grundad på sanning? Vad säger vetenskapen och Bibeln?

Vad säger vetenskapen?

Upptäckter på genetikens område har bekräftat att rasismen bygger på vanföreställningar. Forskare som har studerat människor från olika kontinenter har funnit att olikheterna i DNA mellan två slumpvis utvalda individer från praktiskt taget vilken plats som helst i världen uppgick till omkring 0,5 procent. * Och 86 till 90 procent av dessa olikheter förekom inom vilken som helst folkgrupp. Därför var det bara 14 procent eller mindre av denna variation på 0,5 procent som svarade för skillnaderna mellan grupperna.

Eftersom ”människosläktet är genetiskt homogent”, säger tidskriften Nature, ”kan och bör genetiken vara ett viktigt redskap när det gäller både att kasta ljus över rasfrågan och att avdramatisera den”.

”Människosläktet är genetiskt homogent”, likartat i allt väsentligt.

Sådana tankar är inte nya. Med början 1950 publicerade Unesco (FN:s organ för internationellt  samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation) en serie uttalanden för att bekämpa rasism. Uttalandena var sammanställda av antropologer, genetiker och sociologer. Men rasism existerar fortfarande. Det är uppenbart att det inte räcker att känna till fakta. Hjärtat, den inre människan, måste också påverkas. ”Ut ur hjärtat kommer ... onda överväganden”, sade Jesus Kristus. (Matteus 15:19, 20)

Bibelns syn

Bibeln skrevs på ett sådant sätt att den vädjar till hjärtat. Samtidigt som den till exempel fastslår den vetenskapliga sanningen att ”[Gud] har från en enda människa gjort varje nation av människor för att de skall bo på hela jordens yta”, säger den också att ”Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör”. (Apostlagärningarna 10:34, 35; 17:26) Jehova är en rättvis Gud, och det värmer hjärtat. (5 Moseboken 32:4)

Jehova Gud vill att vi ska visa att vi älskar honom genom att efterlikna honom. ”Bli ... Guds efterliknare, som älskade barn, och fortsätt att vandra i kärlek”, sägs det i Efesierna 5:1, 2. Att ”vandra i kärlek” innebär att älska människor så som Gud gör, oavsett hudfärg eller etnisk tillhörighet. (Markus 12:31)

Människor som har sina hjärtan fyllda med ondska, däribland hat och rasfördomar, kommer Gud inte att vilja ha som sina tjänare. (1 Johannes 3:15) Den tid närmar sig snabbt, när Gud kommer att utplåna alla onda människor från jordens yta. Endast de som försöker efterlikna hans egenskaper kommer att finnas kvar. Då kommer alla människor verkligen att vara en enda familj som tillber den ende sanne Guden. (Psalm 37:29, 34, 38)

^ § 5 Men de relativt få genetiska olikheterna mellan människor kan vara medicinskt betydelsefulla, eftersom vissa sjukdomar tycks vara genetiskt betingade.