Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Depression – Man kan få hjälp!

Depression – Man kan få hjälp!

”MIN man och jag har sökt läkarhjälp, lagt om livsstil och försökt hitta en rytm som jag kan klara av”, säger Ruth, som varit deprimerad i många år. ”Nu verkar det som om vi har hittat en bra medicin, och jag känner mig bättre. Men under den period när ingenting verkade hjälpa var det kärleken från min man och mina vänner som fick mig att inte ge upp.”

Det Ruth var med om visar att de som drabbats av klinisk depression behöver allt stöd de kan få, även lämplig medicinsk behandling. Det är farligt att ignorera en depression, eftersom det är ett tillstånd som kan vara livshotande. För omkring två tusen år sedan bekräftade Jesus Kristus att medicinsk kunskap är till nytta, när han sade att de sjuka ”behöver läkare”. (Markus 2:17, Bibel 2000) Läkare kan göra en hel del för att en deprimerad person ska må bättre. *

Förslag som kan vara till hjälp

Det finns många olika sätt att behandla depression beroende på vilka symtom man har och hur allvarlig sjukdomen är. (Se  rutan ”Olika slag av depression” på .) Många har fått hjälp av sin vanliga läkare, men andra kan behöva mer specialiserad vård. Läkaren kanske skriver ut antidepressiva mediciner eller rekommenderar någon  annan form av behandling. En del tycker att naturläkemedel, förändringar i kosten eller ett träningsprogram har varit till hjälp.

Vanliga problem

1. Välmenande vänner utan medicinsk utbildning kanske försöker ge dig råd om vilka behandlingar du ska välja. De kanske också har starka åsikter om huruvida man ska ta naturläkemedel, receptbelagd medicin eller ingetdera.

Att tänka på: Kontrollera att de råd du följer kommer från en tillförlitlig källa. Det är du själv som måste fatta beslut, och därför bör du vara väl informerad.

2. Besvikelse kan få patienter att avbryta sin behandling. De kanske inte märker av någon förbättring eller får obehagliga biverkningar.

Att tänka på: ”Planer går om intet där det inte förekommer förtroliga samtal, men där det finns många rådgivare blir det resultat.” (Ordspråksboken 15:22) Medicinska behandlingar fungerar i allmänhet bäst om det finns en öppen dialog mellan läkare och patient. Berätta för din läkare vad som oroar dig eller vilka symtom du har, och fråga om medicineringen behöver ändras eller om du helt enkelt bara måste vänta på att medicinen ska verka.

3. Övermod kan få patienter att sluta ta sin medicin efter några veckor, när de känner sig bättre. De kanske glömmer bort hur  dåligt de mådde innan de påbörjade medicineringen.

Att tänka på: Det kan få allvarliga och rentav livshotande följder om man slutar ta sin medicin utan att rådgöra med läkare.

Bibeln är visserligen inte någon medicinsk lärobok, men den är skriven av vår Skapare, Jehova Gud. Nästa artikel visar vilken tröst och vägledning som deprimerade och även deras anhöriga kan få av den.

^ § 3 Vakna! rekommenderar inte någon särskild behandling. Var och en måste själv undersöka vilka möjligheter som finns och fatta ett eget beslut.