Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Styr pengarna ditt liv?

Styr pengarna ditt liv?

KÄNNER du dig stressad av pengar? Rapporter visar att en stor del av världens befolkning gör det. Hur yttrar det sig?

Doktor Roger Henderson, en brittisk forskare inom psykiatri, myntade nyligen uttrycket ”money sickness syndrome”. Det betecknar de fysiska och psykiska symtom som drabbar människor som är stressade av ekonomin. Några av symtomen är andnöd, huvudvärk, illamående, hudutslag, aptitlöshet, obefogad vrede, oro och negativa tankar. ”Pengar är en stor orsak till stress”, säger Henderson.

Det bör inte komma som någon överraskning att fler och fler under de senaste månaderna har drabbats av sådan stress. I många länder har den nuvarande finanskrisen lett till att många förlorat sina jobb, hem och besparingar. Stora banker har kollapsat, och till och med de rikaste nationerna har vidtagit krisåtgärder för att förhindra en total ekonomisk katastrof. I utvecklingsländerna har prisökningarna på mat och andra basvaror också orsakat stor oro.

Även när det är goda tider är det vanligt med ekonomisk stress. Under de senaste årens högkonjunktur har många drabbats av bekymmer som är kopplade till ekonomin. Den sydafrikanska tidningen The Witness rapporterade att ”överkonsumtion, kommersialism och materialism” hade spridit sig som en sjukdom i Afrika. Tidningen nämnde att några av symtomen på den här ”sjukdomen” är ”stress, skulder, slöseri, övertidsarbete, avundsjuka, depression och känslan av att vara orättvist behandlad”. Pengar ansågs vara orsaken till att livskvaliteten i Afrika håller på att försämras.

Före finanskrisen upplevde Indien en stor ekonomisk tillväxt. Tidskriften India Today International rapporterade att ”skrytkonsumtionen i landet ökade dramatiskt” under 2007. Men myndigheterna där befarade att högkonjunkturen skulle leda till att oroligheterna och våldet ökade.

Under samma period tenderade den yngre generationen i USA att också spendera oerhörda summor på lyxartiklar. Men deras köpkraft gjorde dem inte lyckliga. Forskare sade att rikedom var en av de främsta orsakerna till alkoholism, depression och självmord i USA. Trots välståndet var det enligt en undersökning ”mindre än en tredjedel av amerikanerna” som uppgav att de var ”mycket lyckliga”.

Alla drabbas inte

Å andra sidan är det många, både fattiga och rika, som inte oroar sig så mycket över pengar och ägodelar, vare sig det är goda eller dåliga tider. Hur kommer det sig?

I en rapport med titeln The Meaning of Money konstaterade forskare att en del människor ”drivs och kontrolleras av pengar. Detta kan leda till stress och känslomässiga störningar.” Men de tillade också: ”De som gör upp en noggrann budget känner kontroll  och får bättre självkänsla. De är herrar över sina pengar och inte slavar under dem. ... Vi anser att de som gör upp en noggrann budget ofta upplever mindre stress.”

Vad är din inställning till pengar? Hur påverkas du av att världsekonomin är så instabil? Styr pengarna ditt liv? Du kanske inte har symtomen på ”money sickness syndrome”. Men vem som helst, fattig som rik, är sårbar för ekonomisk stress. Vi ska nu se hur man kan sköta sin ekonomi på ett sätt som gör att oron minskar och lyckan ökar.