Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Fem skäl att lita på Bibeln

4. Vetenskapligt korrekt

4. Vetenskapligt korrekt

Man har gjort stora framsteg inom vetenskapen på senare tid. Gamla teorier har fått lämna plats för nya. Det man en gång godtog som fakta kanske numera betraktas som myt. Läroböcker behöver ofta revideras.

BIBELN är ingen lärobok i naturvetenskap. Ändå är det intressant att se både vad Bibeln säger och vad den inte säger när det gäller vetenskapliga ämnen.

Fri från ovetenskapliga uppfattningar.

Många felaktiga uppfattningar var allmänt accepterade i forna tider. Man föreställde sig att jorden var platt och att den hölls på plats av fysiska ämnen eller föremål. Innan vetenskapsmän förstod hur sjukdomar sprids och hur man förhindrar smitta använde läkare behandlingsmetoder som i bästa fall var verkningslösa och i värsta fall dödliga. Men inte något av Bibelns drygt 1 100 kapitel ger stöd åt några ovetenskapliga uppfattningar eller hälsovådliga metoder.

Vetenskapligt korrekta uttalanden.

För ungefär 3 500 år sedan sades det i Bibeln att jorden hänger ”på intet”. (Job 26:7) På 700-talet f.v.t. nämnde Jesaja ”jordens rund [eller: sfär]”. (Jesaja 40:22) Ett sfäriskt jordklot som hänger i tomma intet utan att hållas på plats av något fysiskt eller synligt föremål – låter inte den beskrivningen förvånansvärt modern?

Den lag som Mose fick (och som återges i de första böckerna i Bibeln) skrevs omkring 1500 f.v.t. och innehöll sunda anvisningar om karantän för sjuka och hantering av döda kroppar och avfall. (3 Moseboken 13:1–5; 4 Moseboken 19:1–13; 5 Moseboken 23:13, 14)

I dag har vetenskapsmän, delvis på grund av våra dagars kraftfulla teleskop, kommit fram till att universum haft en plötslig ”födelse”. Det är inte alla vetenskapsmän som tycker om konsekvenserna av en sådan förklaring. En professor sade: ”Ett universum som har en början tycks kräva en första orsak, för vem kan föreställa sig en sådan verkan utan en tillräcklig orsak?” Långt före teleskopens tid sades det klart och tydligt i Bibelns första vers: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” (1 Moseboken 1:1)

Trots att Bibeln är en mycket gammal bok och berör många ämnen, innehåller den inga vetenskapliga felaktigheter. Håller du inte med om att en sådan bok åtminstone är värd att undersökas? *

^ § 9 Fler exempel på att Bibeln är vetenskapligt korrekt finns på sidorna 18–21 i broschyren En bok för alla människor, utgiven av Jehovas vittnen.