Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Vad säger Bibeln?

Vem är Satan? Är han en verklig person?

Vem är Satan? Är han en verklig person?

EN DEL lärda säger att Satan inte är en verklig person. De hävdar att han bara är ett verk av människans fantasi. Den här tvistefrågan är inte ny. ”Djävulens utsöktaste list är att övertyga er om att han inte existerar”, skrev 1800-talsförfattaren Charles-Pierre Baudelaire.

Är Satan en verklig person? Om han är det, var kom han då ifrån? Är han den osynliga makten bakom de problem som plågar världen? Om det är så, hur kan man då undgå hans onda inflytande?

Är Satan den osynliga makten bakom de problem som plågar världen?

Vad Bibeln säger

Bibeln beskriver Satan som en verklig person som finns i den osynliga andevärlden. (Job 1:6) Den berättar för oss om hans illvilliga och obarmhärtiga egenskaper och också om hans onda handlingar. (Job 1:13–19; 2:7, 8; 2 Timoteus 2:26) Den återger till och med samtal som Satan hade med Gud och med Jesus. (Job 1:7–12; Matteus 4:1–11)

Var kom en sådan ond varelse ifrån? Långt innan Gud skapade människan skapade han sin ”förstfödde” Son, som med tiden kom att bli känd som Jesus. (Kolosserna 1:15) Så småningom skapades andra ”söner” till Gud, och de kallades änglar. (Job 38:4–7) De var alla fullkomliga och rättfärdiga. Men en av de här änglarna blev senare Satan.

 Satan var inte det namn han fick när han skapades. Det är ett beskrivande namn som betyder ”motståndare; fiende; anklagare”. Han kom att kallas Satan eftersom han valde att leva i opposition mot Gud.

Känslor av stolthet och rivalitet mot Gud växte sig starka hos den här andevarelsen. Han ville att andra skulle tillbe honom. När Guds förstfödde Son, Jesus, var på jorden försökte Satan till och med få honom att ”utföra en handling av tillbedjan” ägnad åt sig. (Matteus 4:9)

Satan ”stod inte fast i sanningen”. (Johannes 8:44) Han påstod att Gud var en lögnare, när det i själva verket var han själv som var det. Han sade till Eva att hon kunde bli som Gud, men egentligen var det han själv som ville bli som Gud. Och genom list lyckades han få sin själviska önskan uppfylld. Han fick Eva att betrakta honom som högre än Gud. Genom att följa Satan gjorde Eva honom till sin gud. (1 Moseboken 3:1–7)

Den här en gång betrodde ängeln manade till uppror och gjorde därigenom sig själv till Satan – en motståndare och fiende till Gud och människan. Beteckningen ”djävul”, som betyder ”baktalare”, lades också till beskrivningen av den här onde ängeln. Han tog ledningen i att synda och påverkade så småningom andra änglar att vara olydiga mot Gud och förena sig med honom i hans uppror. (1 Moseboken 6:1, 2; 1 Petrus 3:19, 20) De här änglarna gjorde inte människans situation bättre. Eftersom de var själviska precis som Satan, ”uppfylldes [jorden] av våld”. (1 Moseboken 6:11; Matteus 12:24)

Hur mäktigt är Satans inflytande?

En brottsling kanske suddar ut sina fingeravtryck på brottsplatsen i ett försök att inte lämna några spår efter sig. Men när polisen kommer ser de att ett brott har begåtts och vet därför att det måste finnas en brottsling. Satan, den ursprunglige ”människomördaren”, försöker att inte lämna några spår efter sig. (Johannes 8:44; Hebréerna 2:14) När han talade med Eva dolde han vem han var genom att använda en orm. Han försöker fortfarande dölja vem han är. Han ”har förblindat de icke troendes sinne” för att inte visa hur mäktigt hans inflytande är. (2 Korinthierna 4:4)

Men Jesus pekade ut Satan som den brottsliga hjärnan bakom den korrupta värld vi lever i. Jesus kallade honom ”den här världens härskare”. (Johannes 12:31; 16:11) ”Hela världen ligger i den ondes våld”, skrev aposteln Johannes. (1 Johannes 5:19) Satan utnyttjar effektivt ”köttets begär och ögonens begär och det högfärdiga skrytet med ens resurser i livet” för att ”vilseleda hela den bebodda jorden”. (1 Johannes 2:16; Uppenbarelseboken 12:9) Han är den som det stora flertalet följer.

Som i fallet med Eva gör de som följer Satan i själva verket honom till sin gud. Därför är Satan ”denna tingens ordnings gud”. (2 Korinthierna 4:4) Verkningarna av hans styre innefattar hyckleri och lögn; krig, tortyr och förstörelse; brottslighet, girighet och korruption.

Hur man kan undgå hans inflytande

I Bibeln får vi uppmaningen: ”Bevara er besinning, var på er vakt.” Varför det? Därför att ”er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka”. (1 Petrus 5:8) Det här bibelstället är allvarligt, men det är uppmuntrande att veta att det endast är de som inte bevarar sin besinning, dvs. de som inte är på sin vakt, som kommer att bli ”överlistade av Satan”. (2 Korinthierna 2:11)

Det är viktigt att vi erkänner att Satan är en verklig person och att vi låter Gud göra oss ”fasta” och ”starka”. Genom att göra det kan vi ”stå emot honom [Satan]” och ställa oss på Guds sida. (1 Petrus 5:9, 10)