Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur skulle du svara?

Hur skulle du svara?

 Hur skulle du svara?

VAR HÄNDE DET?

1. Mannen på bilden var blind när han föddes. Var befann han sig när han fick synförmåga?

Ringa in ditt svar på kartan.

JERUSALEM

Dammen Betsata

Gihonkällan

Dammen Siloam

◆ Vad gjorde Jesus med honom, innan han bad honom gå till den platsen?

․․․․․

◆ Vilka är det äldre paret som syns i bakgrunden, och varför är de rädda?

․․․․․

▪ Att samtala om: Vad kan du lära dig av den här berättelsen?

NÄR HÄNDE DET?

När var byggnaderna för tillbedjan färdiga? Dra ett streck till rätt årtal.

1513 1512 1473 1027 515 455 f.v.t

2. 1 Kungaboken 6:1, 37, 38

3. 2 Moseboken 40:1, 2, 33

4. Esra 6:15

VEM ÄR JAG?

5. Jag tjänade en hednisk kung, men mina förmågor kom till användning när templet byggdes.

VEM ÄR JAG?

6. Min farfar höll upp Moses arm, och jag arbetade med tältboningen.

UR DETTA NUMMER

Besvara frågorna och fyll i de bibelverser som saknas.

Sidan 3 Vad är en människas förväntade livslängd för närvarande? (Psalm 90:․․․_)

Sidan 9 Vad skall Jehova göra med döden? (Jesaja 25:․․․)

Sidan 17 Vad kan bibelläsning hjälpa dig att göra? (Apostlagärningarna 17:․․․)

Sidan 24 Vad är svampdjur ett bevis på? (Psalm 104:․․․)

Hitta bilden

Kan ni barn hitta de här bilderna i tidskriften? Berätta med egna ord vad varje bild föreställer.

(Svaren finns på sidan 12)

 SVAREN TILL FRÅGORNA PÅ SIDAN 31

1. Dammen Siloam. (Johannes 9:7)

◆ Jesus använde sitt spott för att göra en deg av lera som han lade på den blinde mannens ögon. (Johannes 9:6)

◆ Mannens föräldrar. De är rädda för att bli utstötta ur synagogan. (Johannes 9:18–23)

2. 1027 f.v.t.

3. 1512 f.v.t.

4. 515 f.v.t.

5. Hiram. (1 Kungaboken 7:13, 14; 2 Krönikeboken 2:12–14)

6. Besalel. (2 Moseboken 17:11, 12; 35:30, 31)