Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Från våra läsare

Från våra läsare

 Från våra läsare

Hur kan man få ett arbete? (8 juli 2005) Jag uppskattade förslaget att söka alla slags arbeten, även om något av dem kanske verkar vara ett lågstatusyrke. Jag ville gå ner i arbetstid för att få mer tid till den kristna tjänsten, men jag var för kräsen när det gällde vilket slags jobb jag kunde tänka mig. Sedan blev jag erbjuden ett jobb som jag tackade ja till. Det har låg status, men jag försöker vara nöjd med det. Jag är åtminstone inte mentalt utmattad när jag kommer hem, och jag kan koncentrera mig på mitt personliga studium av Bibeln.

M. I., Japan

Första maj – Vad innebär den dagen för dig? (22 april 2005) Jag går sista året på high school, och varje år firar vi första maj med en fest i min skola. Alla elever i high school och i några lägre årskurser är med och tittar på generalrepetitionen, och det brukade jag också vara. Men min syster tyckte att hennes samvete sade ifrån. Den här artikeln hjälpte mig att förstå att hon hade rätt! Tack så mycket. Artikeln kom verkligen i rätt tid!

C. C., USA

Humor – en utmärkt medicin (22 april 2005) Jag har kämpat mot äggstockscancer i sex år och har gått igenom flera operationer och behandlingar med kemoterapi. Likt Conchi försöker jag samarbeta med församlingen och vara med på så många möten och sammankomster som det bara går. Cancer är en sjukdom som innebär många utmaningar, och jag uppskattade Conchis kommentar om hur man kan orka med de dåliga nyheter som vi cancerpatienter hela tiden verkar få av våra läkare. Artikeln var mycket uppmuntrande för mig!

B. F., USA

Jag har lupus, och under en tid hade jag även minnesförlust. När jag kämpade för att bli frisk, försökte jag bevara mitt sinne för humor. Och det försökte jag också göra när jag nyligen var inlagd på sjukhus för magkatarr. Jag håller med Conchi: ”Det är inte roligt att vara sjuk, men man måste försöka bevara sitt sinne för humor.”

M. A., Venezuela

Blick på världen (8 juli 2005) Jag skulle vilja påpeka att många näringsfysiologer inte delar dr Sullivans åsikter som citerades i notisen ”Vitamintillskott och cancer”. Rapporter i otaliga vetenskapliga publikationer samt många studier har visat att de ämnen ni räknar upp kan förebygga vissa former av cancer och att de även kan användas i behandlingen av cancer. Jag tycker att Vakna!:s neutrala hållning hotas av att ni publicerar ensidig information av det här slaget.

A. B., Nederländerna

”Vakna!” svarar: Som den här läsaren framhåller har uppenbarligen de ämnen som nämndes i vår notis haft en positiv effekt på ett antal cancerpatienter. Vi beklagar eventuella missförstånd som kan ha uppstått på grund av notisen. ”Vakna!” tar inte ställning till olika behandlingsmetoder. Att vi tillhandahåller information som har med hälsan att göra betyder inte att vi förespråkar en viss behandling eller metod. Det är på liknande sätt när vi citerar något ur en publikation eller återger ett uttalande av en expert inom något område. Vi är medvetna om att andra åsikter kan framföras i andra publikationer och av andra experter. Det är upp till våra läsare att fatta välgrundade beslut i det som gäller deras hälsa.