Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

 Blick på världen

I Brasilien ökade användningen av amfetamin som ett sätt att minska hungerkänslorna och därmed gå ner i vikt med 500 procent från 1997 till 2004. (FOLHA ONLINE, BRASILIEN)

Trafikpiloter löper tre gånger så stor risk att drabbas av grå starr som andra, troligen på grund av att de utsätts för en ökad kosmisk strålning. (THE WALL STREET JOURNAL, USA)

Under nästa årtionde kommer nästan hälften av Asiens 1,27 miljarder barn att vara utan något av det som de mest behöver, till exempel rent vatten, mat, hälsovård, utbildning och tak över huvudet. (PLAN ASIA REGIONAL OFFICE, THAILAND)

Passiv rökning är ”farligare än man tidigare trott”. Under de 18 månader som följt på ett förbud mot att röka på kontor, restauranger och i andra inomhusmiljöer i Pueblo i Colorado har antalet hjärtattacker bland invånarna minskat med 27 procent. (TIME, USA)

Allt fler upplösta äktenskap i Spanien

I Spanien ökade andelen separationer och skilsmässor från 50 procent 2000 till 67 procent 2004. Sedan det blev tillåtet med skilsmässa 1981, har över en miljon barn sett sina föräldrar flytta isär. Varför ökar antalet upplösta äktenskap? Enligt psykologen Patricia Martínez ”orsakas instabiliteten i ett äktenskap framför allt av att man kommer från olika kulturer, att man förlorar religiösa och moraliska värderingar, att kvinnan arbetar mer utanför hemmet och att mannen inte hjälper till där hemma”.

Övervikt i Kina

I Kina ”kommer det inom de tio närmaste åren att finnas 200 miljoner mycket överviktiga personer”, sägs det i Londontidningen The Guardian. ”I många städer finns det snabbmatsrestauranger överallt, och den allt större medelklassen rör sig mindre, kör mer bil och tillbringar mer tid stillasittande framför tv:n och datorn.” Antalet mycket överviktiga barn ökar med 8 procent varje år, och i Shanghai är redan mer än 15 procent av lågstadieeleverna sjukligt feta.

Flod avslöjar omfattande droganvändning

Vattenprov som tagits från floden Po i Italien visar att det i området kring floden används mycket mer kokain än myndigheterna beräknat, enligt en undersökning som publicerats i tidskriften Environmental Health. Den som använder kokain utsöndrar bensoylekgonin i urinen. Förekomsten av detta ämne hos en person används ofta som bindande bevis för att han använder kokain. Nivåerna av de kemiska ämnen som följer med avloppsvattnet ut i floden visar att det varje dag används omkring fyra kilo, eller 40 000 doser, kokain i tillrinningsområdet, en siffra som är 80 gånger så hög som man tidigare beräknat.

Dödsfall som kan förhindras?

”Det här året kommer nästan elva miljoner barn under fem år att dö av orsaker som till största delen skulle kunna förhindras”, sägs det i WHO:s rapport 2005. Omkring 90 procent av dessa dödsfall inträffar till följd av bara några få orsaker. Det kan vara sådana allvarliga komplikationer som för tidig födsel, infektioner eller kvävning vid födseln. Det kan också vara infektioner i de nedre luftvägarna, lunginflammation, diarré, malaria, mässling eller hiv/aids. ”De flesta av dessa dödsfall skulle gå att förhindra med hjälp av dagens medicinska behandling, som är effektiv, enkel att ge och inte så dyr”, sägs det i rapporten. Varje år dör dessutom över en halv miljon kvinnor under graviditeten eller vid förlossningen, i huvudsak för att ”de inte har tillgång till professionell vård”.