Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

När barndomen är trygg

När barndomen är trygg

När barndomen är trygg

EN BRA barndom beror till stor del på föräldrarnas goda fostran. Men vad ingår i en god fostran? Förmodligen har du fått höra råd i den här frågan. Ta dig tid med dina barn. Lyssna på dem. Ge dem fast och pålitlig vägledning. Visa förståelse för dem genom att dela deras glädjeämnen och sorger. Var en sann vän till dem utan att avsäga dig din föräldramyndighet. Sådana välkända råd kommer förstås att hjälpa föräldrar att klara av sin uppgift på ett bra sätt. Men det finns något viktigare och mer grundläggande som måste komma i första hand.

Miljoner föräldrar över hela världen har upptäckt att principerna i Bibeln är till hjälp, när det gäller att ta hand om sina barn på rätt sätt. Varför? Därför att Bibelns vise författare, Jehova Gud, är familjeanordningens upphovsman. (1 Moseboken 1:27, 28; 2:18–24; Efesierna 3:15) Därför är det naturligt att det är i hans inspirerade ord som man kan hitta de bästa råden i fråga om barnuppfostran. Men hur kan en så gammal bok som Bibeln ge vägledning om vår tids tendens att stressa barn genom barndomen? Låt oss se på några bibliska principer som är tillämpliga.

”Efter den fart som passar barnen”

Jakob, som var son till Isak, var far till mer än tolv barn. Bibeln redogör för hans kloka ord inför en resa som familjen skulle göra: ”Barnen är späda. ... Min herre [Esau, Jakobs äldre bror] må gå i väg före sin tjänare, det ber jag, men låt mig för min del fortsätta färden i lugn och ro ... efter den fart som passar barnen.” (1 Moseboken 33:13, 14)

Jakob visste att hans barn inte orkade lika mycket som vuxna. De var ”späda” – mindre, mer ömtåliga och hade större behov än vuxna. I stället för att tvinga barnen att hålla samma fart som han anpassade han sig efter dem. Hans sätt att handla återspeglade Guds visa handlingssätt mot sina jordiska barn. Vår himmelske Fader känner till våra begränsningar. Han förväntar inte mer av oss än vad som är rimligt. (Psalm 103:13, 14)

Till och med vissa djur återspeglar en sådan vishet, eftersom Gud har skapat dem ”instinktivt visa”. (Ordspråken 30:24) Biologer har exempelvis lagt märke till att en hel elefanthjord rättar takten efter elefantungen de har bland sig och håller ett långsamt tempo tills ungen klarar av att öka det.

I vissa delar av det moderna samhället har man blundat för gudaktig vishet. Men det behöver inte du göra. Kom ihåg att ditt barn är en ”späd” varelse – oförmögen att axla en vuxen persons arbetsbörda och ansvar. Om du till exempel är en ensamstående förälder med något personligt problem och känner att du vill anförtro dig åt ditt barn, försök då motstå den frestelsen. Gå i stället till en mogen, vuxen vän som kan hjälpa dig att lösa problemet – helst någon som kommer att hjälpa dig att tillämpa Bibelns visa råd. (Ordspråken 17:17)

Tillåt inte heller att tempot i ditt barns liv blir så stressat, så i detalj planerat och så strikt organiserat att det inte finns plats för någon ungdomlig glädje. Håll ett tempo som är bra för ditt barn, och följ inte slaviskt det tempo som världen av i dag håller. Bibeln ger följande kloka råd: ”Låt inte världen omkring er pressa in er i sin gjutform.” (Romarna 12:2, Phillips)

”För allt finns det en bestämd tid”

En annan klok princip i Bibeln lyder: ”För allt finns det en bestämd tid, ja en tid för varje angelägenhet under himlarna.” Naturligtvis finns det en tid för arbete. Barn har mycket att göra – däribland skolarbete, uppgifter i hemmet och andliga aktiviteter. Men i samma bibelavsnitt sägs det också att det finns ”en tid att skratta” och ”en tid att skutta omkring”. (Predikaren 3:1, 4)

Barn har ett särskilt behov av att leka, att skratta och att få utlopp för sin ungdomliga energi på ett någorlunda bekymmersfritt sätt. Om all deras vakna tid är inplanerad med skolarbete, aktiviteter efter skolan och andra viktiga ansvarsuppgifter, kanske deras behov av att leka inte blir tillfredsställt. Det i sin tur kan göra dem irriterade, ja till och med modfällda. (Kolosserna 3:21)

Tänk över hur man kan tillämpa samma bibliska princip även i andra situationer. Visar inte uttrycket att det finns en tid för allting att barndomen är den tid då man skall vara barn? Du kommer troligen att svara ja, men dina barn kanske inte alltid håller med. Ofta vill små pojkar och flickor göra det de ser vuxna göra. Unga flickor kan till exempel vara frestade att klä sig och uppträda som om de vore vuxna kvinnor. En tidig pubertet kan öka den press de känner att verka äldre.

Kloka föräldrar inser faran i sådana tendenser. En hel del marknadsföring och underhållning i den här fördärvade världen framställer barn som sexuellt medvetna och tidigt utvecklade. Makeup, smycken och utmanande klädstilar blir alltmer vanligt bland de unga. Men varför skall barn göras mer tilltalande för perversa människor som försöker utnyttja dem sexuellt? Genom att hjälpa barnen att klä sig på ett sätt som är passande för deras ålder tillämpar föräldrar en annan biblisk princip: ”Den kloke som har sett olyckan har gömt sig.” (Ordspråken 27:12)

Här är ett annat exempel: Om idrott tillåts bli det viktigaste för ett barn kan det leda till ett obalanserat liv, ett liv där det inte längre finns en bestämd tid för allt. Bibelns visa förmaning lyder: ”Den kroppsliga övningen är ... nyttig till litet; men den gudaktiga hängivenheten är nyttig till allt, i det den har med sig ett löfte om livet nu och det som skall komma.” (1 Timoteus 4:8)

Låt inte dina barn anamma attityden ”att vinna betyder allt”. Många föräldrar tar bort allt nöje med lek och idrott genom att driva sina barn till att bli extremt tävlingslystna, att de till varje pris skall vinna. En del barn känner sig därför tvungna att fuska eller till och med skada andra spelare för att vinna. Att vinna är naturligtvis aldrig värt ett sådant pris!

Att lära sig att visa självbehärskning

För barn är det ofta svårt att lära sig att det finns en tid för allt. Det är inte lätt för dem att ha tålamod, när de vill ha något. Vad som gör det ännu svårare är att samhället verkar vara inriktat på att behov skall tillfredsställas omedelbart. Underhållningsmedierna för ofta ut budskapet: ”Skaffa det du vill ha och gör det nu!”

Ge inte efter för sådan påverkan genom att skämma bort och fördärva dina barn. ”Förmågan att skjuta upp behovstillfredsställelsen är en viktig aspekt av känslomässig intelligens”, heter det i boken The Child and the Machine. ”Självbehärskning och social harmoni fungerar som en kraftig motvikt till det ökade våld som förekommer bland barn både under och efter skoltid.” I Bibeln finns denna princip som är till hjälp: ”Om man klemar bort sin tjänare alltifrån hans ungdom, kommer han senare i sitt liv rentav att bli en otacksam man.” (Ordspråken 29:21) Även om versen i första hand avser behandlingen av unga tjänare, har många föräldrar märkt att samma princip är till stor nytta för deras barn.

Bland det främsta som barn behöver få lära sig är det som Bibeln kallar ”Jehovas tuktan och allvarliga förmaning”. (Efesierna 6:4) Kärleksfull fostran hjälper barn att utveckla sådana egenskaper som självbehärskning och tålamod. Dessa egenskaper kommer att hjälpa dem att få ett lyckligt och meningsfullt liv.

När alla hot mot barn är borta

Men du kanske ändå frågar dig: ”Menade verkligen denne vise, kärleksfulle Gud, som har inspirerat dessa praktiska principer, att vår värld skulle vara som den är i dag? Var det hans mening att barn skulle växa upp i en värld som ofta gör dem mer skada än nytta?” Det kanske känns tröstande för dig att få veta att Jehova Gud och hans Son, Jesus Kristus, visar kärleksfull omtanke mot mänskligheten, inbegripet barn i alla åldrar. De kommer snart att befria jorden från all ondska. (Psalm 37:10, 11)

Skulle du vilja få en försmak av den här fridsamma, lyckliga tiden? Föreställ dig då den här scenen som beskrivs så vackert i Bibeln: ”Vargen kommer verkligen att bo en tid tillsammans med bagglammet, och tillsammans med killingen kommer rentav leoparden att lägga sig ner, och kalven och det manprydda unga lejonet och det välgödda djuret, alla tillsammans; och en liten pojke kommer att leda dem.” (Jesaja 11:6) I en värld som så ofta obarmhärtigt förstör barndomstiden eller skoningslöst driver på den, är det verkligen tröstande att veta att Gud utlovar en ljus och lycklig framtid för mänskligheten på jorden! Det är tydligt att Skaparen inte avsåg att barndomstiden skulle vara vare sig förlorad eller hetsig – bara lycklig och trygg.

[Bild på sidan 8]

Anförtro dig åt någon vuxen i stället för att tynga ditt barn med dina personliga problem

[Bild på sidorna 8, 9]

Barn har behov av att leka