Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hemligheten bakom ett miniöra upptäckt

Hemligheten bakom ett miniöra upptäckt

Hemligheten bakom ett miniöra upptäckt

”Under det senaste årtiondet har biologer upptäckt en ny mekanism som djur använder för att lokalisera ljud”, sägs det i Science News. ”Upptäckten gjordes när man observerade att en parasitfluga kunde hitta fram till syrsor genom att följa ljudet, trots att flugans huvud är för litet för att någon av de tidigare kända ljudlokaliseringsmekanismerna skall kunna fungera.” Sådana mekanismer bygger normalt på att det finns ett visst avstånd mellan de två trumhinnorna.

Enligt en färsk studie som utförts vid Cornell University i USA ”kan honflugor av arten Ormia ochracea lokalisera ljud inom en marginal på 2 grader – lika exakt som en uggla kan”, trots att deras två sammansatta trumhinnor sträcker sig över endast en millimeter! Flugans ugglelika hörselprecision kan tillskrivas ett genialiskt utformat hörselorgan.

Insektens trumhinnor är länkade till varandra genom en brygga som gör att de två membranen kan gunga fram och tillbaka som en enda enhet – ungefär som en gungbräda på en lekplats. När syrsans ljud når flugan, förs vibrationer i den närmaste trumhinnan nästan direkt över till den andra och dämpar den trumhinnans reaktion på samma inkommande ljudvågor. Membranet närmast syrsan vibrerar alltså starkare. Det här gör att flugan kan lokalisera och flyga mot ett potentiellt mål.

Vad har då den här upptäckten för praktiskt värde? Forskare tror att den kan hjälpa dem att förbättra konstruktionen på sådant som mikrofoner och hörapparater. Hörapparater skulle till exempel kunna konstrueras så att de ”tar in ljud främst från det håll som personen är vänd åt”, sägs det i rapporten. Ja, Jehovas fantastiska skapelser visar verkligen prov på vishet! (Job 42:2)

[Bildkällor på sidan 31]

R. Hoy/Cornell University

De två översta fotografierna: R. Wyttenbach/ Cornell University