Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

Blick på världen

Priset för arbete efter skolan

Fler och fler tyska ungdomar skaffar sig arbete inte bara under skollovet utan också under terminerna. ”I hela landet arbetar åtminstone en tredjedel av barnen som är 13 år eller äldre i genomsnitt mer än tre timmar i veckan”, rapporterar tidskriften Der Spiegel. I delstaten Hessen i Tyskland har mellan 50 och 80 procent av gymnasieeleverna skaffat sig extraarbete. De behöver sällan hjälpa sina familjer med försörjningen. Det är snarare så att de vill ha sådant som den senaste mobiltelefonen, märkeskläder eller en bil och dessutom få den känsla av oberoende som ett arbete kan ge. Men allt har ett pris. ”Det är inte ovanligt att en elev somnar med huvudet på bänken på grund av gårdagens långa arbetsdag eller ett arbete tidigt på morgonen”, kommenterar läraren Thomas Müller. ”De vill ha lyx i dag hellre än utbildning för morgondagen.” Kollegan Knud Dittmann tillägger: ”När barnen väl har fått slit-och-släng-mentaliteten inpräglad, godtar de att låga betyg och till och med att få gå om en årskurs är det pris som de måste betala.”

De stora aporna hotade

”De stora apornas naturliga hemvist i djungeln kommer nästan helt att försvinna inom 30 år om inte människan gör något drastiskt”, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Vid den miljökonferens som FN nyligen höll i Johannesburg i Sydafrika sade FN:s representanter: ”År 2030 kommer mindre än tio procent av de stora apornas kvarvarande naturliga hemvist i Afrika att vara i relativt oförstört skick om man i samma takt fortsätter att bygga vägar och gruvläger och på annat sätt utvecklar infrastrukturen.” Denna minskning av de stora apornas hemvist har redan avsevärt decimerat populationerna. Antalet schimpanser beräknas nu vara 200 000 jämfört med ungefär 2 miljoner för hundra år sedan, och det finns endast några tusen gorillor och några hundra bergsgorillor kvar. Enligt Reuters ”arbetar FN tillsammans med forskare, naturvårdare och lokalbefolkning för att ta fram räddningsplaner i de drygt 20 länder som har populationer av stora apor”.

TV påverkar historiesynen

”Britter anser att prinsessan Dianas död är den största händelsen i landets historia under de senaste hundra åren, större än andra världskrigets utbrott eller att kvinnor fick rösträtt”, rapporteras det i Londontidningen The Times. I en undersökning som gjordes för History Channel ombads över 1 000 personer att välja ut vilken av tio händelser som de tyckte var mest framträdande i landets historia under de senaste hundra åren. Prinsessans död var enligt 22 procent den mest framträdande, 21 procent tyckte att det var andra världskrigets utbrott, och 15 procent valde kvinnlig rösträtt. När de fick samma fråga om världshändelser, valde 41 procent terroristattacken den 11 september, 19 procent atombombningen av Hiroshima och 11 procent Berlinmurens fall. För de allra flesta ”är historia till stora delar en fråga om det man senast har sett på TV”, kommenterar The Times.

Skilsmässobarn sämre i skolan?

En undersökning som nyligen gjordes av institutet för demografisk forskning i Frankrike visar att skilsmässobarn lyckas sämre i skolan än barn vars föräldrar håller ihop, rapporterar den franska dagstidningen Le Monde. Barn vars föräldrar separerar innan barnen når vuxen ålder slutar skolan i genomsnitt mellan sex månader och ett år tidigare än de vars föräldrar fortsatte att vara gifta, oavsett social eller kulturell bakgrund. Även om de flesta barn i välbeställda familjer får en gymnasieutbildning, minskar sannolikheten för att de tar en högskoleexamen med hälften om de kommer från ett skilsmässohem. I Frankrike slutar 40 procent av äktenskapen med skilsmässa.

Naturens betydelse för hälsan

Göteborgs botaniska trädgård har i samarbete med docent Ingemar Norling vid Sahlgrenska universitetssjukhuset sammanställt olika forskningsrön som ”visar att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen för ett friskare liv”. I skriften Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet konstateras att ”för mycket stillasittande och brist på utomhusaktiviteter är ett folkhälsoproblem”, men att ”regelbunden fysisk rekreation på lagom nivå” minskar ”risken för hjärt/kärlsjukdomar, stroke och högt blodtryck till hälften”. Sammanställningen visar att ”trötthet, värk, koncentrationssvårigheter, ångest, depression och många andra stressreaktioner minskar när vi rör oss i naturen, vid trädgårdsskötsel, fiske, bad och båtliv”. Och att ha ”husdjur är också friskvård”. Under rubriken ”Ett sätt att hålla ihop familjen” sägs det vidare: ”Naturbaserade aktiviteters inverkan på familj, gemenskap, fostran och socialt stöd ger en rad hälsoeffekter, från positiv sinnesstämning ... till ... ökat skydd mot stress och hjärt-kärlsjukdomar. Familjens sammanhållning stärks enligt den gamla tesen ’those who play together, stay together’.”

Mexikaner dricker mycket läsk

I Mexico är konsumtionen av läskedrycker störst i världen, näst efter USA. Läsk konsumeras av 60 procent av hushållen och hör till de tio vanligaste livsmedlen i mexikansk kosthållning, rapporterar dagstidningen Reforma. Det här oroar dietister, som önskar att familjer kunde lägga pengar på mjölk, frukt, grönsaker och annan mat som är avgörande för barnens tillväxt och utveckling. I stället låter de en för stor del av hushållsbudgeten gå till en produkt som ”inte ger någon näring, men som innehåller mycket kolhydrater och i längden leder till övervikt”, rapporteras det i Reforma. Andra skadliga effekter av läskedrycker, särskilt coladrycker, är enligt rapporten karies och benskörhet.

När tabletter gör värken värre

”Neurologen Michael Anthony har beräknat att hos närmare tio procent av dem som har ont i huvudet orsakas värken av tablettmissbruk”, sägs det i Sydneytidningen The Daily Telegraph. ”Övertro på receptfria läkemedel kan leda till huvudvärk varje dag i stället för varje vecka.” Professor Anthony, som är knuten till University of New South Wales, har upptäckt att ”patienter som missbrukar huvudvärkstabletter har underskott av serotonin”, ett ämne som förhindrar att blodkärlen vidgar sig. ”Låga halter av serotonin gör att blodkärlen vidgas, vilket orsakar huvudvärk”, säger han. Professor Anthony rekommenderar dem som har migrän att hellre använda receptbelagda läkemedel och säger: ”Om patienten tar receptfria huvudvärkstabletter mer än tre gånger i veckan, kanske bara en dos tre gånger i veckan, då kommer huvudvärken att förvärras inom några månader.”

Gravid utan illamående

”Mellan 70 och 80 procent av alla gravida kvinnor antas lida av illamående på morgnarna”, sägs det i den australiska dagstidningen Sun-Herald. När de går upp på morgonen blir de här kvinnorna, som är i början av sin graviditet, illamående, vilket brukar följas av kräkningar. En möjlig orsak till detta är höjda värden av hormonet progesteron, vilket kan leda till överskott av magsyra. Dessutom gör ”en förhöjd förmåga att känna dofter att gravida kvinnor har lättare för att bli illamående”. Det finns ingen universallösning för illamående på morgnarna, men i tidningen rekommenderas att man undviker varma platser, eftersom värme kan orsaka illamående, och att man tar en tupplur, får tillräckligt med sömn och luktar på en citronklyfta. ”Pröva att stoppa i dig lite kex eller torra flingor innan du går upp. Ta alltid god tid på dig att gå upp”, sägs det vidare i tidningen. ”Ät ofta proteinrika snacks.” Det sägs också att ”det finns en fördel med att må illa på morgnarna. Nyligen gjorda studier visar att mammor som mår illa får färre missfall.”